Friday, July 10, 2009

Cheney hjelper Kina å takle brysomme muslimer

Via 5080.

2 comments: