Tuesday, July 29, 2008

Den ondskapsfulle, hensynsløse profitten!

Tenk deg at du over lang tid har handlet på Rimi. Du har funnet prisen fornuftig, er fornøyd med kvaliteten og synes servicen er bra. Så en dag finner du ut at Rema 1000 er billigere og har bedre kvalitet. Det samme gjør tilfeldigvis mange andre. Konsekvensen blir da at siden du tenker profittmaksimering (eller innsparingspotensiale) blir overskuddet til Rimi mindre, med påfølgende færre arbeidere. Dine enkle økonomiske motiver vil altså kunne føre folk ut i arbeidsløsheten! Det må jo være ondskapsfullt! Ikke?

Den konservative satirenettsiden Scrappleface rapporterer om Demokratenes heroiske kamp mot de ondskapsfulle profittmaksimererne.

Congress to Halt Closing of Unprofitable Starbucks

Democrats in Congress today plan to introduce a bill to halt the recently-announced closing of some 600 Starbucks coffee stores, noting that the displacement of 12,000 Starbucks baristas would overwhelm government aid offices not prepared to handle so many clients for whom English is a second language....

“These people can’t just walk out of Starbucks and get a job at a grocery store or a factory,” said House Majority Leader Nancy Pelosi, D-CA. “They would need ESL classes and cultural training to learn how to relate to ordinary Americans and function in society.”...

“This is just another one of our heroic Democrat efforts to protect Americans from the impact of the Bush economic policies,” said Rep. Pelosi. “Under this president, America has become a cold and desolate place where corporations cut unprofitable activities to focus on increasing the bottom line, and returning value to shareholders. When Democrats retake the White House next year, we will reverse that trend.”

Fordømte profittmakere!

Via Greg Mankiw

8 comments:

S.ondre said...

Personlig synes jeg omstrukturering er helt forkastelig. Har de først åpnet en kafé mener jeg de har gått inn i et hellig bånd som må opprettholdes til evig til ellers vil alt kollapse.

Hadde det ikke vært for Bush sine skattekutt hadde ingen måtte skifte jobb noensinne!!!

Kapitalismus said...

Nei - tenk alle som mistet jobben når kjøleskapet erstattet ishakkerne...

Thomas said...

Alt hadde vært bedre om ting hadde blitt gjort på Statoilmåten (jfr. Mongstad); «overskudd før kostnader».

[Beklager til de som ikke finner regnskapsvitser særlig spennende. :)]

Markus Gaupås Johansen said...

Haha! Konservativ politisk satire. Det var altså det som skulle få meg til å åpne øynene for at bunnlinje er viktigere enn arbeidsfolks hverdag.

Andre store hindre for økonomisk vekst enn pystete arbeidsvern, har vært sikkerhet, forbud mot barnearbeid, minstelønn og forurensing.

Kapitalismus said...

Det er vel kanskje slik Markus at hvis ikke bunnlinjen er iorden så er det ikke så mye igjen av "arbeidsfolks hverdag", rett og slett fordi de ikke da har noe arbeid...

Minstelønn betyr ganske enkelt at alle dem som ikke anses å kunne forsvare en lønn over minstelønn basert på produktivitet for bedriften - vil ende opp uten arbeid. Hvis minstelønn var løsningen så hvorfor ikke sette minstelønn på 100 dollar timen? Eller enda bedre 100 000 dollar året...

Det eneste gode eller fornuftige med minstelønn er at den er såpass lav - at den ikke tvinger frem for mye arbeidsledighet.

Markus Gaupås Johansen said...

I Norge og Sverige har vi i praksis minstelønn, og har hatt det i mange år. Vi har også hatt et sterkt stillingsvern som har gjort det vanskeligere å sparke folk i takt med konjuktursvingningene. De høye lønningene har fungert teknologidrivende.

Poenget er at det også er menneskelige hensyn å ta. Argumenter som dine, om at det ikke vil være noe igjen av arbeidsfolks hverdag, har blitt brukt mot alle forbedringer av arbeidslivet: 10 timers arbeidsdag, forbud mot barnearbeid osv.

Kapitalismus said...

For å prøve å være nyansert. En del av det du sier er nok riktig, at det har vært brukt som argument mot en del "sosiale progressive lover". Men all politikk har "tradeoffs". Norge har verdens høyeste andel av yrkesaktive på trygd. Jeg er relativt sikker på at det kommer av at vi har såpass høye trygder, samtidig som det ikke er akseptert med "working poor". En annen vesentlig konsekvens er utskvising av innvandrere og arbeidsinnvandring under dekke av "sosial dumping".

Men til tross for kraftfull retorikk - jf Unionsaken, så er det lov til å legge ned bedrifter i Norge dersom man kan få større profitt andre steder. I en globalisert verden hvor kapital flytter seg lynraskt, så er "argumentene mine" enda mer relevante enn de var på 1900 tallet. Dessuten kan man jo spørre om reduksjon i arbeidstid, nedgang i barnearbeid kom som følge av produktivtetsforbedringer eller som følge av lovgivning.

Altså norsk arbeidsliv kan forsvare så lavt timetall pr. år så lenge produktiviteten pr. time tillater det. Men dette er det konkurransen som avgjør - ikke lovgiverne. Nettopp derfor er kampen mot profittmakerne ikke bare tåpelig - den er fåfengt og kontraproduktiv.

Markus Gaupås Johansen said...

Norge har mange på trygd, og vi blir også stadig vekk kåret til verdens beste land å bo i. Det er klart færre hadde vært på trygd hvis den hadde vært mye lavere, men mange flere hadde da levd ganske miserable liv.

Jeg er enig med deg at det blir vanskeligere å legge restriksjoner på markedet når aktørene bare kan dra utenlands, men det er jo ingen grunn til å gi opp.

Dette bare viser viktigheten av internasjonale markedsbergensninger, som de EU har begynt å innføre for å redde miljøet.

Det er int. å diskutere hva som kom først, men 10-timers arbeidsdag ble altså første gang vedtatt i England ved lov. Næringslivets hylekor hadde da advart mot en nedgang i produktiviteten. Men i stedet gikk produktiviteten kraftig opp.

Men du tenker som en ekte marxist, Løkke: De økonomiske forholdene må først ligge til rette for endring, før endring kan kjempes gjennom.