Tuesday, July 15, 2008

Hvis økonomene fikk bestemme politikken i USA

Harvardprofessor Greg Mankiw utleder i New York Times noen postulater hvor det hersker noenlunde konsensus blant økonomer (til Klassekampenlesere bør det understrekes at det nokså sikkert dreier seg om nyklassikere) om hvilken økonomisk politikk landet burde føre.

2 comments:

Anonymous said...

Han treffer stort sett inntertier der. Selv på liberalisering av narkotika (og legemidler) er jo gladsaker, men litt overaskende at han mente det hørte hjemme på en slik liste!

Kapitalismus said...

Liberalisering og avvikling av den særdeles dyre "war on drugs" vil være et positivt tiltak for USA.

Synd at altfor mange av disse tiltakene ikke vil bli implementert - ikke desto er de meget fornuftige.