Wednesday, January 07, 2009

Frihet i teknologisamfunnet

Kulturredaktør i Minerva, Kristian Meisingseth har skrevet en meget interessant artikkel for Minerva, hvor han intervjuer Bernard Enjolras, som har skrevet rapporten Nettverksamfunn og frivillig organisering, hvor han oppsummerer forskningen på feltet og peker ut videre problemstillinger.

Grovt sett kan vi at mennesket har gjennomgått to dyptgripende revolusjoner som fundamentalt endret samfunnsorganiseringen. Den første var jordbruksrevolusjonen for flere tusen år siden, hvor mennesket gikk fra å være enkle jegere, til å utvikle de første eksemplene på mer avanserte samfunn basert på jordbruksproduksjon. Den neste revolusjonen var den industrielle, som man i sin essens kan si skapte det "moderne" samfunn.

Skjønt diskusjonen går på om datarevolusjonen er en lignende revolusjon som de to forrige, om cyberverden er iferd med, eller de facto har endret menneskenes være måte fundamentalt? Svaret er vel kanskje både ja og nei. Tiltross for at jeg ikke har holdt på med internett i mer enn 10 år, så har jeg kommet til et punkt hvor jeg stadig oftere tenker "Hvordan i all verden greide folk seg uten nettet før...?"

Sannheten er at det igrunnen gikk utmerket - man tilpasset seg ganske enkelt til forholdene, man savner jo ikke det man ikke har erfart - ikke sant?

Når man nå derimot HAR ERFART mulighetene med internett, så kan jeg knapt tenke meg en verden uten. Og det er godt mulig at vi idag er vitne til, gjennomlever en fundamental endring, en revolusjon som forskere om flere hundre år kommer til å referere til som ja nettopp - en revolusjon. Inntil den tid er det nok av muligheter og utfordringer som er verdt å reflektere til med hensyn til teknologisamfunnet.

I så måte er Kulturredaktøren i Minerva sitt intervju med Bernard Enjolras en utmerket start!

1 comment:

Modernisert og global said...

jeg synes kanskje artikkelen til mr.enjolras ble noe for abstrakt og teoretisk...

det foregår en slags stille revolusjon for hvordan organisasjoner og bedrifter faktisk sprer informasjon, katalyserer samhandling, skaper innovasjon og åpner seg opp på tvers av organisasjongrenser. Det som blir kalt, enterprise 2.0 eller virksomhet 2.0,går kort sagt ut på å benytte web-baserte sosiale nettapplikasjoner i en organisasjon for å dele kunnskap og informasjon og legge til rette for bedre samhandling og høyere grad av innovasjon. Begrepet stammer delvis fra begrepet web 2.0 som er en fellesbetegnelse på de nye sosiale nettstedene som har blitt så populære de siste årene (f.eks Wikipedia, youtube, facebook, osv).
gamle byråkratiske, hierarkiske organisasjoner bryter ned organisasjonsgrensene og frigjør den globale kollektive hjernen som summen av all kunnskap alle medarbeidere sitter inne med.

dette er en veldig spennende utvikling som kommer med den nye teknologien og etterhvert som folk blir vant til å bruke disse verktøyene i privat sammenheng. jeg har skrevet litt om hvordan offentlig sektor kan forandres ved å innføre disse konseptene:

http://muligheter.blogspot.com/2009/01/offentlig-sektor-versjon-20.html