Wednesday, January 14, 2009

Mona Levin burde skamme seg!

Mona Levin, jødisk forfatter og journalist, kalte Kåre Willoch rasist og jødehaterTV2 onsdagskveld. Påstanden er fullstendig latterlig, og hvis det er noe som faller på sin egen urimelighet, så er Levins påstand et skoleeksempel!

Willoch har alltid skilt mellom jøder og staten Israels politikk, en så essensiell forskjell at Levin burde skamme seg for å komme med slike påstander. De fleste som har et snev av oversikt over israelsk politikk, vil se at debatten der er knallhard, hvor mange jøder går lenger enn Willoch i sin kritikk av staten Israels politikk. Den amerikanske jøden, Norman Finkelstein, hvis foreldre opplevde Auswitz, er et godt eksempel på det. Vil Levin hevde at Finkelstein er jødehater?

For alle som insisterer på menneskerettigheter og universalisme så er det helt selvfølgelig å bedømme handlinger ut fra handlingenes egenart - ikke hvilken bakgrunn de som utøver handlingen har. Det er selvfølgelig en legitim debatt å diskutere kultur og kultures innflytelse på individer og påfølgende hvordan denne påvirker menneskers handlinger. Men moralske handlinger må selvfølgelig bedømmes på bakgrunn av handlingen selv og ikke noe annet.

Dette prinsippet har Kåre Willoch alltid fulgt! Og den sterkt beklagelige utbasuneringen av Mona Levin forpester en allerede svært betent debatt. Det er akkurat like latterlig som når deler av venstresiden kommer med påstander om rasisme, når de av oss som insisterer på universalisme og kritiserer muslimer for anti-humanistisk praksis.

La oss få en debatt med reell substans som diskuterer Israels politikk på godt og vondt - og la oss få slippe å høre at kritikk av Israelsk politikk er det samme som jødehat. Det faller som nevnt på sin egen åpenbare urimelighet.

Fy skam Levin - du burde virkelig vite bedre!

50 comments:

Amos Keppler said...

Det sier mer om levin enn om Willoch, det er sikkert.

Jeg har alltid motvillig respektert Willoch, selv når han fremstod som en forstokket konservativ.

Men etter at han besøkte Sabra og Shatilla på åttitallet og spesielt etter at han gikk av som statsminister, og følte at han kunne si hva han enn måtte mene har han virklig kommet seg.

Ja, levins påstand er bortenfor latterlig. Den grenser til sinnssyk.

Sverre said...

Det er intet sinnsykt med Levins uttalelse.
Enhver jøde, også undertegnede, kjenner og ser hatet som den mannen har i seg.
Kåre Willoch er en fremtredende antisemitt og jødehater i et land som har "utmerket" seg med jødeparagrafen fra grunnlovsdagene.

Amos Keppler said...

Det er tullprat. Du snakker ikke for alle som definerer seg som jøder, like lite som enhver annen nordmann snakker for alle andre nordmenn.

Som sagt, de som hevder at Willoch er rasist sier langt mer om seg selv enn om han.

Kai H. said...

Å kalle Kåre Willoch rasist og antisemitt er det dummeste jeg har hørt på lenge. Det virker som om alle som kritiserer staten Israel får dette stempelet.

Jeg har svært stor respekt for Willoch, og vi skulle hatt mange flere av hans kaliber. Å kalle han rasist er direkte skammelig! Fy!

Anders said...

Enig! Syntes hun opptrådte skamløst og på et veldig ignorant vis på Tabloid i kveld. Hun har noen poeng men måten hun framtrer på er rett og slett latterlig og fryktelig på samme tid.

jo said...

Hun tok vel av i et følelsesladet øyeblikk, kan man si.

Det virker pussig at Kåre Willoch, av alle, liksom skulle være en hardbarka antisemitt. Men at han er veldig pro-palestina, er det vel ingen tvil om.

Jeg velger å ikke ta uttalelsen hennes for noe annet enn hennes personlige utbrudd der og da. Det har tross alt vært nedtrykkende tider for dem som er jødiske i Norge. Demonstrantene går med plakater hvor det står "drep alle jødene" og lignende. Jeg skjønner at det har gått inn på dem som er jødiske i Norge.

Staten Israel og de som er jødiske i Norge, er to forskjellige temaer. Og de er ikke enige om alt, ikke engang om Israel.

Lisabeth said...

Når det gjelder Finkelstein er det vel noen som mener han er jødehater, av typen selvhatende. Å kritisere Holocaust-industrien er vel imidlertid enda mer sensitivt enn å kritisere Israls politikk.Ser forøvrig også at Finkelstein er regnet som "fiende av Israel" og nektet innreise der.

Beskyldningene mot Willoch virker urimelige, og når Levin iflg. Dagbladet sier at "alle jøder i Norge mener dette" synes jeg det blir veldig uheldig.

Sondre Olsen said...

Han er kanskje ingen rasist, men jeg må innrømme at jeg ofte har stusset mye etter å ha hørt Willoch i debatter om konflikten i Midtøsten.

via hablog: Kåre Willoch om politikk og etnisitet:

"Hans Wilhelm Steinfeld spurte om Obamas administrasjon kunne utrette noe (i Midtøsten), hvorpå Willoch svarte at det trodde han slett ikke.

-Hans stabssjef er jo jøde."

Anonymous said...

Sondre Olsen:

Hvis du leser litt historie vil du se at det er høyst relevant at Rahm Emanuel er jøde. Han har sterk lojalitet til landet Israel, demonstrert ved at han meldte seg som frivillig for den israelske hær under gulfkrigen i 1991.

Legg merke til at han ikke meldte seg som frivillig for sitt fedreland (USA), som var i krig. Han meldte seg som frivillig for Israel.

Rahm Emanuel
http://en.wikipedia.org/wiki/Rahm_Emanuel

"Emanuel did not serve in the Israeli army, but was a civilian volunteer assisting the Israel Defense Forces for a short time during the 1991 Gulf War, repairing truck brakes in one of Israel's northern bases with Sar-El."

Sar-El
http://en.wikipedia.org/wiki/Sar-El

Og nå er Rahm Emanuel snart den 2. mest innflytelsesrike personen i den amerikanske regjering.

Det Kåre Willoch sier, og de fakta jeg påpeker her, representerer ikke jødehat. Det er normal politisk analyse.

Anonymous said...

Mona Levin er en høyreekstremist som det ikke er noen grunn til å ta seriøst. Merkelig at sånne som henne gis spalteplass i avisene, hun hører vitterlig hjemme i obskuritet og glemsel.

Levin har for vane å kalle alle som ikke er rabite muslimhatere og sionister som henne selv for «antisemitter». Kåre Willoch har engasjert seg for en human verden i mange år, og kritisert okkupasjon, undertrykkelse og rasisme. Hvis Kåre Willoch er antisemitt så må det jo være en ren hedersbetegnelse som betyr at man er for menneskerettigheter og mot Israels rasisme og apartheid.

Anonymous said...

Her er hva faren til Rahm Emanuel nylig uttalte om sønnens muligheter til å påvirke USAs politikk i Israels favør:

""Obviously, he will influence the president to be pro-Israel. Why wouldn't he? What is he, an Arab? He's not going to clean the floors of the White House.""

Rahm Emanuel apologizes for father's disparaging remarks about Arabs
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1037256.html

Nyx said...

Det Kåre Willoch sier at siden stabssjef Rahm Emanuel er jøde, blir president Obamas politikk slik og slik!

Det er klart det er rasisme.

Det er det som gjør rasisme til en så avskyelig teori er ikke bare det man tror det er en årsakssammenheng mellom visse ytre rasemessige trekk (som hudfarge) og visse indre trekk (som moral, karakteregenskaper etc.), men at man i stedet for å vurdere enkeltpersoner utfra innholdet i deres karakter, slutter fra forekomst av ytre trekk hos enkeltpersoner til de indre. Og det er jo her Willoch ikke klarer å skille det ene fra det andre. Han trekker slutninger om Obamas administrasjon på grunnlag av at stabssjefen er jøde.

Men selv om man skulle la tvilen komme tiltalte til gode, så må man se dette på bagrunn av den helt ensidige hets Willoch har kjørt mot israel i mange mange år. Ingen ville ha reagert om Willoch ga uttrykk for sitt syn på Israels brudd på folkerett og FN-resolusjoner. Ingen ville sagt noe om han forsøkte å legge press på Israel som statsmann i et påkommende tilfelle. Men det er ikke det Willoch har holdt på med. Han har vært drevet av en glød. Det har vært hans hovedanliggende gjennom en femten års tid, med stadige og fullstendig ensidige utfall mot Israel. Det er klart han må ha vært klar over hva slags følelser dette ville bidra til å vekke, og hva slags krefter han bidro til å legitimere.

Det er det at med Willochs posisjon så burde han hatt vett og ansvarsfølelse nok til å moderere seg og også se saken fra begge sider, og ikke minst utfra de strategiske doktriner og planer som bla Hamas i likhet med Hitler har gjort klinkende klare: Utryddelse av alle jøder.

Og hva Rahm eller hans far faktisk eller andre jøder faktisk står for har overhodet ingen ting med denne saken å gjøre. Det er en avsporing og et billig debattriks!!!

Amos Keppler said...

For noe sludder. Emanuels bånd til israel er UDISKUTABLE, og utnevnelsen av han var et enormt feilgrep av Obama.

eirik said...

Det er interessant å se at det fines utalige eksempler på at menesker ikke makter å skille mellom Hamas' mål (og Irans m.f.) å oppløse den politiske enheten som er staen Israel (som er en Jødisk stat sik Saudi Arabia er en Islamsk stat, dvs en religiøs stat som diskriminerer pa bakgrunn av tro) og det "å drepe alle jøder", "nytt Hollocost"osv.

Det er en rimelig klar forskjell her og enten er man for lat til å sjekke kildene ellers driver man propaganda for å demonisere fienden.

Nyx said...

Eirik, før du bruker noe du tror er feil som en anledning til ad hominem å diskvalifisere et innlegg, burde du lese HELE charteret til Hamas, og ikke bare de første linjene. Nedenfor har jeg for din skyld limt inn en kortversjon av Hamas strategiske doktriner om jødene og Israel:

Noen sitater fra Hamas Covenant fra dokumentasjonsprosjektet Avalons arkiv: "Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it" (The Martyr, Imam Hassan al-Banna, of blessed memory)." "This Covenant of the Islamic Resistance Movement (HAMAS), clarifies its picture, reveals its identity, outlines its stand, explains its aims, speaks about its hopes, and calls for its support, adoption and joining its ranks. Our struggle against the Jews is very great and very serious. It needs all sincere efforts. It is a step that inevitably should be followed by other steps. The Movement is but one squadron that should be supported by more and more squadrons from this vast Arab and Islamic world, until the enemy is vanquished and Allah's victory is realised." "Arab countries surrounding Israel are asked to open their borders before the fighters from among the Arab and Islamic nations so that they could consolidate their efforts with those of their Moslem brethren in Palestine." "The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (evidently a certain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews." (related by al-Bukhari and Moslem)." ""But the Jews will not be pleased with thee, neither the Christians, until thou follow their religion; say, The direction of Allah is the true direction. And verily if thou follow their desires, after the knowledge which hath been given thee, thou shalt find no patron or protector against Allah." (The Cow - verse 120)." "World Zionism, together with imperialistic powers, try through a studied plan and an intelligent strategy to remove one Arab state after another from the circle of struggle against Zionism, in order to have it finally face the Palestinian people only. Egypt was, to a great extent, removed from the circle of the struggle, through the treacherous Camp David Agreement. They are trying to draw other Arab countries into similar agreements and to bring them outside the circle of struggle. The Islamic Resistance Movement calls on Arab and Islamic nations to take up the line of serious and persevering action to prevent the success of this horrendous plan, to warn the people of the danger eminating from leaving the circle of struggle against Zionism. Today it is Palestine, tomorrow it will be one country or another. The Zionist plan is limitless. After Palestine, the Zionists aspire to expand from the Nile to the Euphrates. When they will have digested the region they overtook, they will aspire to further expansion, and so on. Their plan is embodied in the "Protocols of the Elders of Zion", and their present conduct is the best proof of what we are saying. Leaving the circle of struggle with Zionism is high treason, and cursed be he who does that. "for whoso shall turn his back unto them on that day, unless he turneth aside to fight, or retreateth to another party of the faithful, shall draw on himself the indignation of Allah, and his abode shall be hell; an ill journey shall it be thither." (The Spoils - verse 16). There is no way out except by concentrating all powers and energies to face this Nazi, vicious Tatar invasion. The alternative is loss of one's country, the dispersion of citizens, the spread of vice on earth and the destruction of religious values. Let every person know that he is responsible before Allah, for "the doer of the slightest good deed is rewarded in like, and the does of the slightest evil deed is also rewarded in like." The Islamic Resistance Movement consider itself to be the spearhead of the circle of struggle with world Zionism and a step on the road. The Movement adds its efforts to the efforts of all those who are active in the Palestinian arena. Arab and Islamic Peoples should augment by further steps on their part; Islamic groupings all over the Arab world should also do the same, since all of these are the best-equipped for the future role in the fight with the warmongering Jews. "..and we have put enmity and hatred between them, until the day of resurrection. So often as they shall kindle a fire of war, Allah shall extinguish it; and they shall set their minds to act corruptly in the earth, but Allah loveth not the corrupt doers." (The Table - verse 64)." Source: The Avalon Project Hamas Covenant 1988
http://the-words-of-allah.blogspot.com/2009/01/hamas-covenant-1988-hate-speech.html

Nyx said...

Nei Amos, det er ikke sludder at det er irrelevant hva Rahm eller hans far eller andre jøder faktisk står for. Som sagt er det Kåre Willoch sier
at siden stabssjef Rahm Emanuel er jøde, blir president Obamas politikk slik og slik!

Man kunne tenke seg at Willoch alternativt hadde vist til Rahm track-record i kongressen. Da ville det ha vært noe annet. Men det han viser til er at Rahm er jøde.

Og enda mer absurd blir jo dette som Rahm er stabssjef, ikke utenriksmininster. Det skulle da diktere Obamas utenrikspolitikk at hans stabssjef er jøde?!

Det undertreker igjen at vi her står overfor et rasistisk følelsesutbrudd mot jødene. Klassiske antisemittismen rettet mot jøder fordi de er jøder.

Kåre Willoch burde vært veldig raskt på pletten og rettet opp denne feilen. Men Willoch gjør ikke det.

Kåre Willoch bidro med sin uttalelse til å fyre opp under et jødehat som ham må vite er der ute. Han vet hva han gjør:

- Vi ble bedt om å jakte jøder på Blindern, sier 12-åring
http://www.dagbladet.no/2009/01/11/nyheter/2400/innenriks/oslo/tyveri/4324990/

«Ta ham! Jævla jøde!»
http://www.dagbladet.no/2009/01/09/nyheter/opptoyer/krigen_i_gaza/4312704/

Oppfordrer til jødehets
En brosjyre med direkte oppfordring til å hetse jøder og jødiske helligdommer blir delt ut i Oslos gater.
http://www.vl.no/samfunn/article4034888.ece

– I Oslo måtte profilerte jøder som er kjent gjennom media forlate toget fordi det ble for ubehagelig.
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article4051254.ece

Anonymous said...

Levin beviser at hun ikke er den skarpeste kniven i skuffen.

Anonymous said...

Nyx:

"Det Kåre Willoch sier at siden stabssjef Rahm Emanuel er jøde, blir president Obamas politikk slik og slik!

Det er klart det er rasisme."

Du vrenger og vrir på begrepet rasisme, og tolker Kåre Willoch i verste mening. Realiteten er at du ikke takler at noen påpeker det åpenbare, at den nye stabssjefen er jøde med sterk sympati for Israel.

Kåre Willoch er en hedersmann, og du bes herved stoppe med de ufine karakteristikkene dine.

"Og hva Rahm eller hans far faktisk eller andre jøder faktisk står for har overhodet ingen ting med denne saken å gjøre."

Jo det har det. Skal vi foreta en helt normal politisk analyse av den innkommende administrasjonen ville det vært helt på jordet å ikke komme inn på det faktum at Rahm Emanuel er jøde med utrolig sterke emosjonelle bindinger til Israel.

Den jevne amerikaner, eller regjeringsmedlem for den saks skyld, har ikke arbeidet som frivillig for et annet lands væpnede styrker.

Hva angår hans far, Benjamin M. Emanuel, er det høyst interessant å vite om ham. Han er nemlig et tidligere medlem av Irgun, en Israelsk paramilitær organisasjon.

Irgun
http://en.wikipedia.org/wiki/Irgun

Det du vil, er å sensurere og legge lokk på diskusjonen. Med rasismeanklager forsøker du å skremme oss fra å nevne noe du synes er følsomt, nemlig at Rahm Emanuel er jøde med sterke sympatier for et annet land enn regjeringen han er en del av.

Hvis ikke slike problemstillinger kan være en del av en politisk analyse lever vi ikke lenger i et fritt samfunn.

Robert Sørensen said...

Jeg leste også intervju med Mona Levin i Aftenposten i dag. Hun er på ville veier.

Jeg er selv av jødisk avstamming (jødisk mor og dermed formelt faktisk jøde), men kan ikke overse eller tollere de overgrep mot menneskerettighetene og de krigsforbrytelser som foregår i Gaza i dag.

Det står stor repekt av Kåre Willoch, kjent konservativ og tidligere borgerlig/Høyre statsråd, å ta klare standpunkter i denne saken ut fra et humanistisk perspektiv.

Det er dessverre kjent at den amerikanske jødelobbyen står sterkt, og har stor innflytelse over amerikansk politikk i Midt-Østen. Å påpeke det har hverken med jødehets eller antisionisme å gjøre.

Jeg vil oppfordre Mona Levin til å se fordomsfritt på det som skjer på Gaza nå, uavhengig av årsakene til krigen: Da kan du ikke unngå å se at Israeles krigshandlinger mangler enhver proporsjon, og rammer uskyldige med ufattelige lidelser: Barn, kvinner og menn.

Det hadde vært fantastisk om jøder i Norge, som flere i Israel, også kunne ta et klart humanistisk standpunkt i denne saken. Der i fra kunne vi så diskutere sakens politiske sider.

Olve Hagen Wold said...

Sondre Olsen said...

Han er kanskje ingen rasist, men jeg må innrømme at jeg ofte har stusset mye etter å ha hørt Willoch i debatter om konflikten i Midtøsten.

via hablog: Kåre Willoch om politikk og etnisitet:

"Hans Wilhelm Steinfeld spurte om Obamas administrasjon kunne utrette noe (i Midtøsten), hvorpå Willoch svarte at det trodde han slett ikke.

-Hans stabssjef er jo jøde."


Dette går definitivt på sympati og lojalitet, ikke på rase, og å påstå noe slikt er direkte skammelig.

Nyx said...

Anonym sa jeg ""vrenger og vrir på begrepet rasisme, og tolker Kåre Willoch i verste mening. Realiteten er at du ikke takler at noen påpeker det åpenbare, at den nye stabssjefen er jøde med sterk sympati for Israel."

Du etterrasjonaliserer. Det er jo ikke slik at Willoch uttaler seg om Rahms track-record og så trekker slutninger på grunnlag av det. Han trekker slutninger om Obama-administrasjonens politikk fordi det er en jøde med i den administrasjonen. Derfor er det irrelevant hva Rahm eller andre jøder faktisk står for, det er irrelevant, for det er ikke det Willoch forholder seg til. Det han gjør er å forholde seg til at folk er jøder, og så trekker han slutninger på grunnlag av det. Det er klart rasistisk.

Det er ingen normal politisk analyse han foretar, av hva personer har sagt, gjort og ment tidligere osv. Det er jo ikke noen slutninger på grunnlag av noe slikt Willoch trekker. Willoch trekker slutninger om Obamas politikk på grunnlag av at hans stabssjef er jøde.

Willoch dømmer folk ikke utfra hva de har gjort, sagt og ment, eller utfra innholdet i deres karakter. Han dømmer dem utfra hvem de er, at de er jøder.

Og det påfallende her er at ufeilbarlige Willoch ikke har rettet på disse uttalelsene senere.

Sigve Indregard said...

Nyx: Men dette har jo Willoch presisert mange ganger allerede. Det er temmelig storm-i-vannglass-aktig å slutte fra en slik slip of the tongue til at Willoch mener at mennesker med visse etnisiteter bør tillegges annen verdi og/eller gis andre rettigheter og plikter i samfunnet, som altså er definisjonen av rasisme.

Konteksten viser tydelig at Willoch ikke mente med denne uttalelsen at jøder ikke burde kunne bli stabssjefer. Han mente at denne utnevnelsen av stabssjef tyder på at Obama-administrasjonen ikke kommer til å endre på den israelvennlige kursen USA har ført siden statens opprettelse.

Men ja, Willoch burde ikke sagt "jøde". Han burde sagt "jøde og klar forsvarer av den israelske linjen overfor Palestina". Lag en storm av det, du.

Anonymous said...

Nyx:

"Det er jo ikke slik at Willoch uttaler seg om Rahms track-record og så trekker slutninger på grunnlag av det."

Han svarte kort og konsist på et spørsmål. Alle vet at de fleste jødiske politikere i Washington er pro-Israel. Rahm Emanuel er spesielt Israel-vennlig. Dette er alment kjennt. Det er derfor helt naturlig å konkludere med at utnevnelsen av Rahm Emanuel etter all sannsynlighet kommer til å gavne Israel.

Dette har selvfølgelig sammenheng med at Rahm Emanuel er jøde - men har ingenting med rasisme å gjøre.

"Willoch dømmer folk ikke utfra hva de har gjort, sagt og ment, eller utfra innholdet i deres karakter. Han dømmer dem utfra hvem de er, at de er jøder."

Willoch dømmer ingen. Det er ikke snakk om karakter. Han bare konstaterer det helt åpenbare, at den nye stabssjefen er jøde - og at dette i politisk sammenheng sannsynligvis vil være en fordel for Israel, som er en jødisk stat.

Willoch kjenner jo helt sikkert også til bakgrunnen til Rahm Emanuel, som jeg har omtalt, og som viser at han er sterkt lojal overfor Israel. Så lojal at han meldte seg som frivillig for Israel under gulfkrigen.

Anonymous said...

Nå er det vel ikke KW som har blandet jødisk teologi med sionistisk politikk. Staten Israels politikk kan ikke forsvares uten teologisk snikksnakk... det er noe sionistbevegelsen har lagt opp til med viten og vilje.

Si jeg bor vegg ivegg med en barnehage. Innimellom kaster de snøballer på ruta mi fordi jeg bygde legliheten min på det gamle ballrommet deres, uten å følge juridiske retningslinjer.
Hva gjør man så for å stoppe disse snøballene. Israels løsning:

Først stenger du av barnehagen og all dens tilgang til mat og medisiner, deretter nekter du foreldrene innsyn. Du trenger et balltre og en godt polstret rustning. Deretter sparker du inn porten og går løs på barna, her er det viktig at man er helt kompromissløs med balltreet, husk du kan bli truffet av snøballen.
Utenfor står en haug med ressurssterke voksene mennesker og følelsesladet proklamerer din rett til å gjøre det du gjør fordi du tilhører samme etniske gruppe.

Og rasisten var KW sa du?

Anonymous said...

Når Willoch sier at han ikke tror utnevnelsen av Rahm Emmanuel kommer til å gagne palestinerne noe, fordi Rahm Emmanuel er jøde, ja da er det et antisemittisk utsagn, fordi det innebærer å sette likhetstegn mellom "jøde" og "fanatisk Israel-supporter" (sionist). Det er det samme som om hvis vi her i Norge hadde fått en utenriksminister av pakistansk avstamming, og så hadde Siv Jensen gått ut og sagt at "tja, denne utnevnelsen kommer ikke til å virke positivt for kvinner i den muslimske verden i allefall". Med andre ord: Å sette et likhetstegn mellom etnisitet og de stereotype holdningene vi forbinder med den aktuelle etnisiteten.

Gregussen said...

"Når Willoch sier at han ikke tror utnevnelsen av Rahm Emmanuel kommer til å gagne palestinerne noe, fordi Rahm Emmanuel er jøde, ja da er det et antisemittisk utsagn, fordi det innebærer å sette likhetstegn mellom "jøde" og "fanatisk Israel-supporter" (sionist). "

Men det er allment kjent at Rahm Emanuel er en fanatisk sionist og Israel-tilhenger. Så fanatisk at han mener George Bush ikke har vært israelvennlig nok, og så fanatisk at han, som amerikaner, meldte seg som frivillig okkupasjonssoldat for Israel på nittitallet.

Bengt said...

Nazistene gjorde mye fælt mot besteforeldrene mine også, men det betyr ikke at jeg kan uhindret banke opp naboen og kalle alle som hindrer meg for rasister. Om jødene slutter å gjemme seg bak oppbrukte begreper som antisemitisme og jødehat, og heller fokuserer på løsning så skal jeg høre på de. Og jeg hater muslimer minst like mye som israelere, det er bare det at det er israelerne som ukritisk dreper sivile og bomber FN og Norsk folkehjelp.

Anonymous said...

Faren til Rahm

""Obviously, he will influence the president to be pro-Israel. Why wouldn't he? What is he, an Arab? He's not going to clean the floors of the White House.""

Konrad said...

Willoch er en eldre gentleman og slett ingen rasist, men til en meget intelligent og analytisk mann har han blitt merkelig ensidig, hans slagside er åpenbar men likefullt er han en mann verdt å lytte til.

Anonymous said...

Deilig at NYX endelig ble stille..
Et spørsmål; hvis jeg hadde v'rt uenig med de jødene som mener Israel gjør feil, er jeg _da_ antisionist..?

Nyx said...

Anonymous skrev
>>Nyx skrev: "Det er jo ikke slik
>>at Willoch uttaler seg om Rahms
>>track-record og så trekker
>>slutninger på grunnlag av det."

>Han svarte kort og konsist på et
>spørsmål. Alle vet at de fleste
>jødiske politikere i Washington
>er pro-Israel. Rahm Emanuel er
>spesielt Israel-vennlig.

Nå må dere slutte med disse tilsnikelsene. Willoch uttalte seg altså ikke om Rahm Emanuels faktiske oppfaninger.

Hva slags oppfatninger Rahm Emanuel har er ikke relevant. Det var ikke det Willoch uttalte seg om.

Willoch kom med en rasistisk uttalelse om at siden Rahm Emanuel var jøde, så ville Obamas politikk bli sånn og slik.

Det er og blir en rasistisk uttalelse, som Kåre Willoch burde være ansvarlig nok til å beklage, i den stadig mer opphetede situasjonen som jødene lever under. Willoch ha beklaget sin helt åpenbart rasistiske påstander om jøder. Jeg fatter ikke at dere ikke ser dette helt åpenbare. Er det partitilknytningen som er så sterkt at man ikke klarer å se det?

Anonymous said...

Les og blir klok: "Jeg er ikke jøde men jeg gremmes hver gang Willoch uttaler seg om Midtøstenkonflikten. I motsetning til mange papegøyer rundt omkring i landet vet han bedre.


Willoch har dyp innsikt i konflikten og stor historisk kunnskap. Derfor er hans overtramp mot jødene og Israel så ille. Han er en løgner, en person som helt bevisst velger å dysse ned og ignorere sider ved konflikten som han kjenner svært godt til. Den eneste motivasjonen jeg kan se for en slik atferd er et irrasjonelt hat mot jødene og staten Israel.


Hvilke ting er det han dysser ned? Jo, det faktum at de som holder konflikten gående er araberstatene og at disse helt bevisst bruker palestinskættede ”flyktninger” som et åpent sår i krigen mot Israel. Millioner av palestinskættede flyktninger bor i arabiske konsentrasjonsleirer i Jordan, Syria, Libanon, Irak, Egypt og Saudi-Arabia hvor de blir tvunget til å bli boende helt til Israel er utslettet. Først da kan de reise ”hjem.”


FN er med på å legitimere disse overgrepene mot de palestinskættede araberne ved å ha en egen definisjon på flyktning skreddersydd for palestinere. Alle andre flyktninger i verden defineres som mennesker som personlig og fysisk har flyktet i fra et land. Barn av flyktninger som er født i mottakerlandene regnes ikke som flyktninger, og disse barna har rett til å bli integrert som statsborgere i det landet de er født i.


Men slik er det ikke for palestinske flyktninger. Her går nemlig flyktningstatusen i arv til evig tid. Derfor bor det nå millioner av rettighetsløse mennesker som er født og oppvokst i araberstatene som likevel omtales som ”palestinere.” De får ikke statsborgerskap, de får ikke eie eiendom, de får ikke bevege seg fritt og de får ofte ikke ta arbeid. De er rettsløse.


Wiloch er utmerket klar over disse groteske overgrepene mot ”palestinske” arabere. Når var sist gang du hørte han snakke om deres situasjon og kritisere araberstatene for å kynisk frarøve millioner av deres egne grunnleggende rettigheter bare for å gjøre dem sinte og hatefulle mot Israel? Svaret er: aldri. Grunnen? Han hater Israel.


Det faktum at FN aktivt bidrar til å legitimere opprettholdelsen av konsentrasjonsleirer burde være en skandale som avslører hvor grovt umoralsk denne organisasjonen er. Et flertall av FNs medlemsstater er diktaturer, og det betyr at FN-resolusjoner i praksis er et talerør for barbariske regimer. Likevel støtter Willoch helhjertet opp om FN.


På samme måte som han støtter opp om en definisjon av palestinske flyktninger som effektivt dømmer dem til evig fangenskap i arabiske konsentrasjonsleirer støtter Willoch også opp om resolusjoner og internasjonalt lovverk som definerer Israel som ”okkupasjonsmakt.”


Også på dette punktet vet Willoch bedre. Han vet at slik legitim krig alltid har fungert er på følgende måte: vinneren i en forsvarskrig har rett til å annektere landområder og innlemme dem i sin stat. Etter andre verdenskrig annekterte Frankrike, Polen og Tsjekkoslovakia deler av Tyskland. Ingen omtaler i dag Frankrike, Polen og Tsjekkoslovakia som okkupasjonsmakter. Områdene ble vunnet fair and square i forsvarskrig.


Ja, til og med deler av Finland og Polen ble annektert av daværende Sovjetunionen. Dette var ikke en gang en legitim forsvarskrig, men ren imperialisme. Hører du noen som omtaler disse tidligere finske og polske områdene som ”okkuperte” av ”okkupasjonsmakten Russland”? Nix. Det er bare Israel som må leve med dette evige stempelet.


Alle utvidelsene av Israels grenser har skjedd i forsvarskriger: i 1948, i 1967 og i 1973. Israel har til og med trukket seg tilbake fra landområder i bytte mot fred (Sinai i 1979 og Gaza i 2005).


Dette er ikke atferdsmønsteret til en imperialiststat og ulovlig okkupasjonsmakt. Jødehaterne har dog brukt endringene i det internasjonale lovverket etter krigen (etter at de allierte og Sovjetunionen selv hadde forsynt seg grovt av Tyskland, Polen og Finland) for alt det er verdt til å stemple Israels handlinger som ”ulovlige.”


Dette er også Willochs viktigste arsenal mot Israel. Willoch bryr seg ikke om at de internasjonalt godkjente lovene dømmer uskyldige arabere til et evig liv i konsentrasjonsleirer eller stempler en legitim rettsstat som ”ulovlig” og ”okkupasjonsmakt.” I andre sammenhenger ser ikke Willoch på vedtatte regler som hellige og uforanderlige sannheter til evig tid, men her finner han det opportunt å bruke dem for alt de er verdt i sin personlige vendetta mot Israel. Det er skammelig og tarvelig."
http://www.vgb.no/31722/perma/403046

Anonymous said...

Slik som Israellobbyen forpester offentlig debatt med sin hets mot Israels kritikere - kanskje var ikke den norske Grunnloven og dens § 2 i opprinnelig form så dum som noen vil ha det til?

mrtn said...

Jeg kunne ikke vært mer enig, Kapitalismus. Så nettopp Willoch på tv. Syntes han rett og slett virket såret. Men han kvitterte for seg med sin sedvanlige saklighet. Takk og pris.

Jeg liker dette med at jeg kan være enig med deg en gang i blant. Det er en ny og fremmed følelse.

Anonymous said...

Nyx:

"Willoch kom med en rasistisk uttalelse om at siden Rahm Emanuel var jøde, så ville Obamas politikk bli sånn og slik."

Igjen, du tolker ham i verste mening. Det Willoch mente var selvfølgelig at med en jødisk politiker (som Rahm Emanuel) som stabssjef, vil administrasjonens politikk ETTER ALL SANNSYNLIGHET gå i en retning som er fordelaktig for Israel.

Det er ingen grunn til å tro at Willoch impliserte en automatikk basert på rase. Mest sannsynlig mente han at det er en statistisk overveiende sannsynlighet, basert på velkjente forhold i amerikansk politikk (som har en stor Israel-vennlig jøde-lobby) for at den nye stabssjefen vil påvirke den nye regjeringen i Israels favør.

Det er ikke rasistisk å trekke slutninger basert på track-recorden til jødiske topp-politikere i USA. Willoch kunne godt ha sagt "men han er jo medlem av den ekstremt innflytelsesrike og mektige jøde-lobyen". Men "han er jo jøde" er like greit synes jeg, når det er velkjent at fremtredene jødiske politikere i all hovedsak er pro-Israel.

Hvis folk skal bli hengt ut til spott og spe som rasister fordi de har ordlagt seg på en måte som kan misforstås hvis man legger uviljen til, tjener det bare til å skremme folk vekk fra å snakke om Israel og jøder. Og jeg er overbevisst om at det er det som ligger under her. Som så mange andre steder i samfunnsdebatten, benyttes rasisme-kortet som en hersketeknikk for å rakke ned på meningsmotstandere.

mrtn said...

Rahm Emanuels holdninger virker tydelig pro-Israel. Han har deltatt som sivil frivillig i den israelske hæren og har blitt omtalt av israeleske politikere som "vår mann i Washington". Det var en rimelig kommentar Willoch kom med, den ble bare formulert feil.

Anonymous said...

Det er tragisk å høre Levins rasistiske uttalelse,for det er hun som er rasist som ikke tåler at noen har en annen mening og kritiserer Israel for det de gjør.Hun som journalist burde vite hva ytringsfrihet er.
Det er ingen anklage mot de fra det mosaiske trossamfunn i Norge,men det er kanskje på tide å slutte å se på seg selv som "hellige kuer" som ingen får si noe kritisk om.
Det som staten Israel har gjort med å bygge en stor mur rundt et område for å stenge folk ute/inne er ikke så langt unna hva en mann beordret gjort i Warsawa en gang.
Man har sympati og medfølelse med hva som skjedde med menneskene i Europa den gangen,men det må være en grense for hvor lenge man skal skjule seg bak det forferdelige som skjedde da.
Staten Israels innbyggere og sympatisører burde selv ha tatt lærdom av historien og ikke utføre og rettferdigjøre sine handlinger og metoder slik de gjør nå.
Har ikke noe imot hverken jøder eller noen andre,men det må være lov å si hva man mener uten å bli beskyldt for å være rasist.

OleC said...
This comment has been removed by the author.
OleC said...

Det tragiske er at Mona Levin med et godt planlagt personangrep på en hedersmann av rang tar oppmerksomheten helt vekk fra hva som skjer på Gaza.

Drit i Mona Levin, hun har for lengst diskvalifisert seg fra å ha noen mening.

Få fokus tilbake på de menneskene som virkelig lider.

Anonymous said...

Ingen ting her er tragisk, annet enn den urett som rammer jøder i Norge på grunn av den jødehets som Kåre Willoch kom i skade for å bidra til med slike uttalelser. Trist at Høyrefolk ikke er i stand til å se noen kritikkverdige i en sånn uttalelse. Men det er vel med politisk som fortsettelse der stammesamfunnet slapp. Det blir litt som med fotballhooliganere. Det avgjørende er ikke hva som er rett og galt, men hvilke lag du holder med. Det gjelder å holde med og forsvare sin egen stamme i tykt og tynt.

mrtn said...

Siste Anonymous: Så var det dette med steinen og glasshuset.

Nevn for meg, er du snill, én eneste uttalelse som Kåre Willoch har kommet med som er jødehets. Siter den ordrett og i kontekst og forklar meg hvor jødehetsen er. Jeg har aldri hørt Willoch være noe annet enn 100 % saklig i Israelspørsmålet. Dette Levin snakker om med Rahm Emanuel er, sett i kontekst, et ubestridelig rimelig utsagn som handler om at Emanuel er uttalt Israelvennlig, som Willoch i øvrig også utledet og forklarte på kveldens utgave av Redaksjon EN. Jeg har ennå til gode å se Willochs kritikere sitere ett eneste eksempel som det er noe hold i. Kom så: kortene på bordet. Hva har du?

mrtn said...

Og i øvrig så er det mange ting her som er tragisk. For eksempel de 1000 døde på Gazastripen. Uskyldige menn, kvinner og barn.

Anonymous said...

Vel, sjekk dette!
Gå til: You Tube, skriv på search: hamas terrorists kill innocent Palestinian in Gaza. Husk å ha på lyd, da det er kommentarer til.

eirik said...

Nix;

Leste din kommentar og er uenig i din tolkning av sitatene du legger fram og din generelle tolking av Hamas Covenant.

Det er jo religiøst, reaksjonœrt, anti-humanistisk og antirasjonelt osv. men jeg ser ikke at de har et mål om å utrydde jøder som individer (utenom soldater). Det er etter min mening en meget urimelig tolkning, spesielt hvis man leser dokumentet som helhet hvor det framgår at det er israel som politisk enhet de har som målsetning å bli kvitt.

Anonymous said...

Anonymous 3:07 PM:

"Trist at Høyrefolk ikke er i stand til å se noen kritikkverdige i en sånn uttalelse. Men det er vel med politisk som fortsettelse der stammesamfunnet slapp. Det blir litt som med fotballhooliganere. Det avgjørende er ikke hva som er rett og galt, men hvilke lag du holder med. Det gjelder å holde med og forsvare sin egen stamme i tykt og tynt."

Hvis det er kommentarene i denne bloggen du sikter til er du på jordet. Dette er ikke et forum bare for høyrefolk, det er en regulær blogg hvor det er åpent for kommentarer. Så ditt forsøk på å marginalisere støtten til Willoch som et utslag av partilojalitet er helt forfeilet.

Apropos stamme-mentalitet. Er det noen som fremviser stamme-mentalitet her må de være de jøder som ihuga forsvarer sin egen etniske gruppe i tykt og tynt på tvers av kontinenter og landegrenser. Noen jøder går til og med så langt av de bare gifter seg med andre jøder, formodentlig fordi andre etniske grupper anses for å være mindre bra å gifte seg med.

Jøder bør selvfølgelig behandles med respekt som alle andre. Men de jøder som slenger om seg med beskyldininger om rasisme i hytt og pine, bør se seg selv i speilet før de fortsetter å slenge om seg med slike beskydninger.

Kapitalismus said...

Her var det mye og beklager at jeg ikke greier å ta tak i alt. Setter også pris på om folk ikke er anonyme, om ikke annet bruker et nick når de kommenterer.

Så til saken. Willoch. Han gav i Red1, en veldig utfyllende beskrivelse, og det går klart frem av sammenhengen at det er pågrunn av at stabssjefen er jøde og stor Israelvenn, eksemplifisert ved hans tidligere handlinger, at Willoch uttalte at det ikke så lovende ut i forhold til USAs Israelpolitikk.

Han burde kanskje ikke bare henvist til at han var jøde, men jøde OG ISRAELvenn.

Men alt Willoch sier, og forsåvidt det debatten burde handle om er Staten Israels handlinger, ikke jøder som sådan. For meg fremstår det som et retorisk skittent triks, når folk begynner å beskylde kritikere av staten Israels politikk for anti-semitisme, og man bør selvfølgelig ikke finne seg i det.

Likeselvfølgelig er all hat eller mobbing av jøder, fordi de er jøder, helt uakseptabel og avskyelig. Nettopp derfor er det bra at Støre stilte opp hos det mosaiske trossamfunn for å vise sin støtte og solidaritet. Men det skal og kan ikke bli noen unnskyldning for å ikke kritisere statens Israels politikk.

Vox populi said...

Eirik: Her er sagt så mye allerede at jeg bare vil ønske deg en riktig god tur til Washington og presidentinnsettelsen. Skulle gjerne vært der selv. Det blir et historisk øyeblikk, men jeg forventer at det blir en bloggpost eller to.

Hilsen Knut

Kapitalismus said...

Tusen takk Knut - blir nok et blogginnlegg eller to ja.

Anonymous said...

Meninger som blir uttrykt i ditt innlegg, dessverre illustrerer at du har ikke peiling om hva du snakker om. Du er ikke jøde. Du kan ikke påberope deg rett om å vite hva jødene i Norge opplever og dermed også M.Levin. Hvis de uttrykker sin frykt og bekymring jeg synes det første nordmenn burde ta innover seg er å se om ikke det er noe i det. Istedenfor får jøisk miljø en skred av opphissede argumenter fra alle kanter. Disse er faktisk like fulle av emosjoner som alt annet. Du kan jo spørre deg hva er den emosjonen bygd på. Rettferdigheetsfølelse? Rettfedighetsfølelse på vegne av hvem? Hvem assosierer du deg med? Mot hvem? Dette er blitt veldig tydelig i den siste tiden og derfor reagerer jødene. Europa har vist at den ikke ville beskytte jødene en gang. Norge gjorde dete heller ikke og har ikke tatt oppgør med det heller.
Kanskje det er bare den samme gamle skydsfølelsen og mindreverdighetskompleks som styrer den type dogmaer som Willoch og Co kommer med? Og når noen prøver å konfrontere dem med andre argumenter blir det eksplosiv reaksjon, eller man blir isolert som spedalsk. Dette vitner om impotens. Manglende evne til å ta innover seg realitet. All slags realitet. ikke bare den som passer Willoch, deg, Halvorsen, og andre.

mrtn said...

Anonymous: Det der er det dummeste jeg har lest i hele dag. Man trenger selvsagt ikke å være jøde for å forstå at det Willoch driver med er politisk kritikk av menneskerettighetsbrudd, ikke antisemittisme. På samme måte som man ikke trenger å være palestiner for å se at drapet på 1200 for det meste sivile borgere i Gaza er en krigsforbrytelse. Om Syria stengte inne en by og bombet den så ville vi reagert like sterkt. Dette er ikke antisemittisme, det er anti-barbarisme. Det finnes nok noe antisemittisme i Norge - bombingen av Gaza hjelper ikke, sånn sett - men det Willoch og Kapitalismus driver med er ikke antisemittisme. Det burde være helt åpenbart.