Thursday, June 04, 2009

Regjeringen ønsker å innføre politikerbestemt leggetid

Regjeringen ved justisminister Knut Storberget og helseminster Bjarne Håkon-Hansen ønsker å stenge all servering etter kl.02.00. Angivelig fordi det er så mye vold tilknyttet alkohol, og at folket trenger politikere som Storberget og Håkon-Hansen til å holde dem i ørene.

For egen del synes jeg det er et nytt eksempel på statlig overformynderi, hvis effekt er særs usikkert.

Det er godt mulig at volden i sentrum vil gå ned dersom man stenger tidligere - den ville definitivt blitt enda mindre dersom vi stengte hele sentrum. Det er også sannsynlig at dersom vi forbød og håndhevet forbudet, så ville færre dø av bilulykker. Men det gjør vi ikke, fordi vi er villig til å leve med konsekvensene.

De aller fleste vet at det kan være farer forbundet med for mye alkohol, men det er et ansvar den enkelte borger må ta - og ikke minst ta konsekvensen av, og i den grad den medfører skade på uskyldige tredjeparter, også straffeansvar. Så hvis prisen for et friere samfunn er mer bråk, så er det en pris jeg er villig til å leve med!

Alternativet, forbudssamfunnet er etter min mening verre.

En praktisk tilnærming som hadde vært enda bedre enn statlig formynderi, er å totalt overlate ansvaret til kommunene. Om Gol Høyfjellshotell har lyst til å servere alkohol, folk koser seg i sommernatten og det ikke eksisterer tendenser til bråk - hvorfor skulle Bjarne Håkon-Hansen med pølsefingrene sine ødelegge festen? I den grad lokale forhold tilsier det, burde kommunene selv få avgjøre når på døgnet utestedene burde stenge.

NB!

Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

Jeg har plassert min blogg i Oslonorske bloggkart!

4 comments:

Lars-Erik Østerud said...

Jeg tror at hvis alle skal hjem en time tidligere vil mange flere dra hjem samtidig (og ikke spredt i tid som hvis det er lengre åpent). Det vil før til FLERE folk samtidig ved tidligere sjenkestopp og MER bråk, lengre taxi-køer, fullere nattbusser. Altså ingen forbedring. I Oslo prøvde man for noen år siden med LENGRE sjenketid, og den gangen husker jeg at flere uttalte (deriblant politiet) at DET ga mindre bråk (fordi folk gikk hjem litt etter litt og ikke alle på en gang).

Kapitalismus said...

Enig. Det er derfor jeg også stiller meg tvilende til effekten av en nasjonal bestemt stegningstid, i relasjon til spm om vold og alkohol.

Sondre said...

Joa... lokal selvråderet er så klart bedre enn nasjonalt overformynderi. Men ærlig talt, Eirik, dette er noe man sier på Høyres landsmøte. Er det ikke like greit å ta steget ut her på bloggen og argumentere for å fjerne både statlige og kommunale leggetider? :-)

Kapitalismus said...

Sondre var det ikke det jeg gjorde da, argumentere for å fjerne restriksjoner, dvs alle. Men jeg synes det hadde vært bedre med lokalt selvstyre enn full statlig tvang.