Tuesday, May 01, 2007

Er norske menn kvinnefiendtlige?

Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å kommentere Amnestys siste undersøkelse, som angivelige viser at norske menn har et skandaløst kvinnesyn, men irritasjonen over mediedekningen og nivået på debatten i kjølvannet av rapporten har rett og slett fremprovosert en kommentar.

La oss begynne med VG sin overskrift onsdag 25 april, hvor avisen på førstesiden fremsetter påstanden om at 1 av 2 norske menn gir kvinner skylden for voldtekt. Overskriften er i best fall tendensiøs – jeg bedømmer det som løgn. Ikke engang innholdet i Amnestys suspekte rapport, som VG selv refererer, gir dekning for en slik påstand, med mindre man setter likhetstegn mellom begrepet skyld og delvis ansvarlig. Her er det så åpenbare semantiske forskjeller, at VG etter min mening begår en grov tabloid overtredelse. Mindre reflekterte mennesker kunne jo på bakgrunn av VGs førsteside få inntrykket av at halvparten av norske menn kunne tenke seg å voldta, på den annen side er det kanskje nettopp det inntrykk VG ønsker å skape. Et slikt inntrykk hjelper i hvert fall på salget.

Hva kan vi så tolke av selve rapporten? Først en liten digresjon. En god venn av meg deltok i undersøkelsen på nettet, og han fortalte at alle spørsmålene var utformet på en slik måte at det virket som om Amnesty hadde en agenda. Hvis man ser på tallene som presenteres i rapporten, så mener menn i det store og det hele at kvinners oppførsel overhode ikke gjør kvinner ansvarlig for å bli utsatt for voldtekt. Unntaket er åpenlys flørting. 42% av mennene mener åpenlys flørting gjør kvinnene delvis ansvarlig dersom de blir utsatt for voldtekt.

Det store problemet med slike survey-undersøkelser er at de ikke forteller hva som menes, eller rettere sagt hva respondentene mener med delvis ansvarlig. Det som er ganske sikkert er at folk legger forskjellig substans i uttrykket. Det er mulig at flertallet av de som har svart delvis ansvarlig mener at til tross for åpenlys flørting så er det 1) Ikke greit å voldta 2) Juridisk og moralsk så er overgriperen den eneste ansvarlige for voldtekten 3) Åpenlys flørting er ikke formildende omstendigheter for overgriperen 4) Det burde være strengere straffer for voldtekt.

Videre kan det være at de fleste av de 42% mener at til tross for de overnevnte punkter så er det lurt å være bevisst på hvordan man opptrer og at de kvinnene som ikke er bevisst sin oppførsel er mer ansvarlig for den situasjon de utsetter seg selv for, enn kvinner som er seg bevisst sin oppførsel. Enten dette gjelder overstadig beruselse, flørting eller bli med helt ukjente menn hjem på nachspiel.

Hvis jeg hadde reist til Bagdad og uten noen som helst forhåndsregler beveged meg rundt i de mest voldsbelastede strøkene for så å bli skutt, så vil jeg ikke bebreidet dem som mente at jeg var delvis ansvarlig, selv om juridisk og moralsk så er det ingen andre enn personen som avfyrte skuddet som er ansvarlig. Poenget med dette eiendommelige eksempelet er at det er forskjell på hvordan verden BØR være og hvordan den faktisk ER, og at delvis ansvarlig kan vel så mye være et uttrykk for at det er lurt å ta sine forhåndsregler.

Kan hende innehar et flertall av menn et tvilsomt kvinnesyn. Jeg tror det ikke, men i alle tilfeller er det problematisk å bruke Amnestys suspekte rapport som sannhetvitne for at et flertall av norske menn har et forstokket kvinnesyn.

Publisert på Minerva

6 comments:

Anonymous said...

La oss ikke glemme kampanjen til amnesty som med skambankte kvinner proklamerte at så godt som alle kvinner jevnlig banket av ektemann eller liknende.

Mathias said...

Ikke verst skrevet!

Anonymous said...

Hei Kapitalismus,

Ser at moderpartiet ditt baserer viktige og vidtrekkende avgjørelser på denne ikke helt vanntette undersøkelsen fra Amnesty.
Sakte i svingene, folkens.

http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article470883.ece

mvh
David

Anonymous said...

Spør heller om norske kvinner er mannefiendlige - MYE mer relevant spørsmål.

Nå har til og med blåhvalen Erna kastet seg på statsfeministbølgen, og skvaldret i vei med noe om at menn ikke er tillitsverdige nok til å sitte i jury i sedelighetssaker.

I Norge lever vi i "vaginalstaten".

Selv ikke Høyre er noen firewall mot dette femivåset lenger.

Unknown said...

Lest i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1785477.ece

Kanskje det er noe i Amnesty-undersøkelsen likevel?

Selv om flørting foregår aldri så åpenlyst, og kvinnen sogar er naken, så kan hun aldri være delvis ansvarlig i et seksuelt overgrep; det ansvaret bærer kun overgriperen. (Hvis man bruker logikken din, eller f.eks. den fra redaktørartikkelen i SA på lørdag, kan man like godt holde barn delvis ansvarlig for seksuelle overgrep).

Anonymous said...

Du bør lese mannsforsker Jørgen Lorentzens innlegg i Klassekampen forrige uke om dette, andreas.

Lorentzen river Dotterud & co's svadarapport i fillebiter, og tar med Martine Aurdal i samme slengen (som han ber sterkt vurdere sin redaktørstilling, så ukritisk og ukorrekt i anvendelse av "forskningsdata" som hun er).

Spørsmålet er om han ikke burde bedt Erna om det samme. At noe så svakt skulle passere over en Høyre-leders lepper, er rent ut skammelig.