Friday, June 23, 2006

Høyres håp. Torbjørn Røe Isaksen


Det er svært sjeldent jeg lar meg skikkelig imponere over taler. De siste årene, som leder av Studentersamfunnet i Bergen og i andre fora har jeg etterhvert fått med meg en god del foredrag og taler fra prominente personer, kjempe interessant for all del, men innleggene bærer ofte preg av å ha blitt fremført tidligere.

Unntaket er Unge Høyres leder Torbjørn Røe Isaksen. Når Unge Høyres landsmøte i fredag startet i Stavanger var høydepunktet uten tvil Torbjørns tale til landsmøte.

Og for en tale!

Det er for det første Torbjørns evne til å fokusere på relevante politiske poeng, og ikke minst hans enorme patos i fremføringen som imponerer. Som sagt har jeg fått med meg en del taler de siste årene og få av dem kommer i nærheten av Torbjørn Røe Isaksen, både når det gjelder substans og fremføring.

Nå kan det selvsagt innvendes at jeg er veldig enig med Torbjørns budskap, og at det forkludrer min dømmekraft, det er vanskelig for meg å vurdere, men jeg tror ikke det er tilfelle.

Å høre Torbjørn tale er en sann fryd, og med unntak av Ronald Reagan (muligens) er det få som overgår Torbjørns evner retorisk.

Talen idag minnet meg på hvorfor jeg gidder å bruke så mye tid på Unge Høyre og selv om jeg prøver å beskrive talen, øyeblikket og stedet, er det rett og slett en av disse hendelsene som ikke kan beskrives, det må rett og slett oppleves!

Tuesday, June 20, 2006

Sommer i Oslo og VM feber!


Kapitalismus har vært så heldig å få jobbe på Stortinget for Høyre denne sommeren.

Det innebærer at hele sommeren tilbringes i Oslo, hvor jeg skal bo hos min fetter som jobber for UD på Hasle (rett ved Carl berner). Min fetter skal jobbe på den norske ambassaden i Thailand frem til 30 juli slik at jeg har hele huset for meg selv. Denne uken har jeg fått mulighet til å oppleve Oslo skikkelig, og jeg må si jeg gleder meg til å være her de neste 2 måneder!

I tillegg er det VM feber, hvor vi nå går inn i siste innledende runde hvor to kamper går samtidig, det betyr at to TVer må stilles ved siden av hverandre for å dekke begge oppgjørene...

Ja, jeg vet det er gale, men er du fotballinteressert så er du fotballinteressert. Og Kapitalismus er fotball interessert derfor egen VM blogg.

Det er bare å innrømme det, Kapitalismus er blitt forelsket - i OSLO by!

Sunday, June 11, 2006

Stortingsrepresentant Erling Sande (SP) ser ikke forskjell på slavearbeid og lønnsarbeid!


Erling Sande (i bildet) fra Senterpartiet kommer i dagens aftenposten med følgende uttalelse: "For meg er spørsmålet om vi moralsk sett kan godta et marked for kjøp av sex, mens vi samtidig fordømmer trafficking. Jeg ønsker en kriminalisering av sexkjøp nå, men vi må diskutere spørsmålet i stortingsgruppen"

Smak på denne setningen en gang til...
(Det er helt sant, bare gå inn og sjekk på linken hvis du ikke tror meg)

Noen ganger lurer jeg virkelig hva som foregår i skallen på Stortingspolitikere, våre fremste folkevalgte, det er lov til å tenke seg om før en uttaler seg. Riktignok er representanten Sande fra Senterpartiet, partiet for bygdetullingene (sammen med Frp) i dette landet, jf Per Olav Lundteigen.

For legg merke til hva Sande faktisk sier, han uttaler på ramme alvor at han ikke ser noen moralsk forskjell på mennesker som i form av trafficking blir tvunget inn i sexyrket som slaver, og de som frivllig velger å selge seksuelle tjenester (uten tvang) mot betaling.

Med andre ord bygdetullingen Sande ser ikke moralsk forskjell på slavearbeid og lønnsarbeid!

Dette kommer altså fra en person som sitter i den lovgivende forsamling!

Dersom denne forsamlingen absolutte skal vedta noen dårlig gjennomtenkte forbud, hva med å innføre en lov mot tullete uttalelser fra bygdetullinger?

Friday, June 09, 2006

Kapitalismus kommenterer VM!

Som lidenskapelig fotballtilhenger og selverklært ekspert, vil jeg følge og blogge om verdensmesterskapet på Kapitalismus kommenterer VM , dette for å ikke plage de av dere som synes fotball ikke er så veldig spennende, men så likevel kunne tenke seg å lese Kapitalismus når han blåblogger :)

I hvertfall, har allerede satt opp mine tips til VM. Er du interessert er du hjertelig velkommen til å delta i debatten på bloggen.

Let the game begin!

Tuesday, June 06, 2006

Semestermelding for folk flest...

Fredag 2. juni avholdt Studentersamfunnet i Bergen generalforsamling etter et fantastisk semester, med mange flotte innledere og debatter. Kapitalismus hadde gleden av å være leder for Studentersamfunnet våren og høsten 2005, og gleder seg i tråd med den protestantiske etikkens etos at Samfunnet er i betydelig bedre stand da han overlot, enn når han overtok som leder.

Er usikker på hvilket rykte Studentersamfunnet i Bergen faktisk har blant folk flest, men inntrykket er bra, spesielt med tanke på det høye besøkstallet vi opplever.

Avgått PR- ansvarlig har i hvert fall gjort sin del med tanke på å gjøre Studentersamfunnet mest mulig tilgjengelig for folk flest. Bare sjekk denne semestermeldingen (utdrag) her :)


"Semestermelding PR
Generelt

Gruppa har dette semesteret dekonstruert den gamle institusjonelle modellen som gjennom diskursar, praksisar og innesperringsteknikkar disiplinerte folkemassen for heller å de-territorialisere organisasjonen til eit nomadisk rhizom på eit immanent plan, som alle veit verkar subversivt på undertrykkande makt. xxx og yyy dreiv informasjonsplassering, nnn, mmm og zzz laga plakatar og flyers, rrr og ttt dreiv nettstaden. xxx var leiar og går av ved GF dette semesteret, resten fortsett.

Pr-verksemda har dette semesteret fungert framifrå, alle har bidratt i eit differensiert og pro-aktivt arbeidsmiljø, komiteane var organisert rhizomisk og synergieffektar blei generert ved at gruppas medlammar rørte seg nomadisk gjennom multituden for å dekontekstualisere perspirerte røyndomar ved å transcendere det nemnde immanente plan på ulike nivå. Neste semester bør ein jobbe meir med kommunikasjon.

Konklusjon
Pr-komiteen er ein komité i vekst og ein komité med potensiale. Den neste leiaren anbefalast å arbeide pro-aktivt med kommunikasjonsflaumen mellom komiteane, styret, PR-gruppa og Kvarteret. Dette vil kunne lette medarbeidarane sitt arbeid og styrke banda innom organisasjonen. Med den nye de-territorialiserte nomadiske komitéstrukturen vil større ansvar for kominukajsonsflyten kvile på kvar medarbeidar, vidare vil angrep frå staten kunne unngåas når komiteen ikkje lengre har eit geografisk sentrum"

Kapitalismus kunne neppe ha formulert det bedre selv!

PS!
For de som lurte; Franske filosofer i sin alminnelighet og Focault i særdeleshet er ikke blant Kapitalismus sine favoritter.

Oppdatering:
Navnene og ikke minst navnet og bilde på PR-ansvarlig er fjernet etter ønske fra personen selv. Det respekterer selvsagt Kapitalismus.

Friday, June 02, 2006

Amerikanske soldater på etikkkurs. Regelnr. 1: Ikke skyt ubevæpnede kvinner og barn...


Aftenposten melder via The Times at amerikanske soldater i etterkant av avsløringene omkring den regelrette massakeren i Hadita, skal på etikk kurs. La det være sagt med engang, Kapitalismus mener det er helt essensielt at stridende får grunnleggende innføring i etisk tenkning, der grunnleggende problemstillinger kring rett og galt blir viet større oppmerksomhet gjennom hele utdanningen til soldatene.

Men det hele virker noe desperat. Dersom disse soldatene fra før av ikke var klar over at du ikke skyter forsvarsløse kvinner og barn som uttrykk for hevn for fallen soldat, ja da kunne de deltatt på etikk-kurs herfra og til månen uten at det ville spilt noen rolle.

Dette minner meg om Seinfelds raljering over det faktum at produsenter av Supermanndrakter ble pålagt, etter mange tragiske dødsfall, å sette advarsel hvor det sto uttrykkelig at disse draktene ikke fikk deg til å fly(!), hvorpå Seinfeld stilte det retoriske spm om de ungene som i utgangspunktet trodde disse draktene faktisk fikk deg til å fly, ville være så smart at da de leste advarselen "This suit will not able you to fly" og som følge avsto fra å prøve...

Vet ikke helt om jeg kan se for meg dette hurtigkurset, men la meg likevel prøve:

Ladies and gentlemen,

Welcome do this very important course in ethics,

Remember,

Rule nr. 1 Do not shoot unarmed women and children as an expression of revenge due to the loss of a fallen soldier...

Skal ikke spekulere i hva regel nr.2 kan tenkes å være.

La det likevel ikke være noen tvil. Kapitalismus står 100% bak den amerikanske frigjøringen av Irak, og videre forsøket på å skape et liberalt demokrati i landet. Og la ikke et fåtall amerikanske soldater, som vil bli straffeforfulgt i henhold til gjeldende regelverk, få ødelegge for den fantastiske innsatsen til de amerikanske soldatene som etter Kapitalismus mening "is doing the greates honour a man can do, serving in the armed forces of the United States of America" i deres bekjempelse av jihadistene og Zarqavis forsøk på å bytte ut liberalt demokrati med islamistisk styre.

Men man alltid huske at målet ikke helliger middlene, husker man ikke dette, har man tapt før man har begynt.

Thursday, June 01, 2006

Dagens innrømmelse fra Stoltenberg: Odfjell saken kunne vært håndtert bedre!

Jens Stoltenberg innrømmer i dagens vg at "Odfjell saken kunne vært håndtert bedre". Kapitalismus er imponert. Her snakker vi virkelig om en leder med stor selvinnsikt og imponerende lederegenskaper!

Saken er så til de grader pinlig at spørsmålet burde være om Stoltenberg i det hele tatt kunne håndtert saken noe verre. Med unntak av å gjøre som nåværende Kong Diependra i Nepal, skyte resten av familien for å overta tronen, eller for Stoltenbergs vedkommende skyte resten av regjeringen, kunne vår kjære Statsminister neppe ha behandlet denne saken noe verre.

Odfjell takket først nei til stillingen fordi han så potensielle kontroverser omkring hans person, men ble overtalet av oljeminister Enoksen med full støtte fra Stoltenberg til å stille seg disponibel som styreleder. Denne støtten hadde Odfjell helt til Gerd Liv Valla eller hvem det nå er som styrer regjeringen bestemte seg for å sette ned foten. Med den konsekvens at regjeringen og ikke minst Stoltenberg fremstår som en ryggradsløs kylling, fullstendige uten lederevner.

For hva annet skal du kalle Stoltenbergs eskapader, når han ber Odfjell revurdere sin avvisning til valgkomiteen, for så når "The going gets tough, gjemmer seg helt og fullt bak Energiminister Enoksen, uten å ta det ansvar en leder burde ta?

Tenk dere hvis dette landet virkelig kommer opp i en alvorlig krise med Stoltenberg som leder, grøss og gru!

Mulig jeg overdriver litt nå, Stoltenberg har jo tross alt innrømmet at denne saken kunne vært håndtert bedre, ja det er virkelig bra vi har en statsminister med selvinnsikt og evne til å lære av sine feil...

Yeah right!

King of journalism - Mike Wallace

Kapitalismus har nettopp sett ferdig et av sine favorittprogram 60 minutes, hvor utgaven i sin helhet var dedikert King of journalism, as good as it gets, the one and only:

MIKE WALLACE!

Wallace er på mange måter klovnen Erling Borgens diametrale motsetning; Hel profesjonell, grundig og ikke minst evnen til å opplyse mennesker, sette søkelyset på ting vi ikke var klar over. Mens Borgen fremstår som en skam for journalistyrket, fremstår Wallace som idealet innenfor reportering par excellence.

Det er noe med CBS og 60 minutes som tiltaler. Til tross for at de er markert til venstre i amerikansk politikk så har Kapitalismus veldig sansen for dem. De er rett og slett gjennomført profesjonelle og evner å sette fokus på interessante personer så vel som saker.

Med få unntak, slik som f.eks nyhetsankeret Dan Rathers, (han som intervjuet Saddam Hussein) store blunder da han mente å sitte på dokumentasjon på at President Bush hadde sneket seg unna militærtjeneste i Vietnam, men senere måtte vedgå at det var falske dokumenter, så kan man stole på CBS. Det er rett og slett svært sjeldent at 60 minutes ikke er veldig (med vekt på veldig) interessant.

Mike Wallace er blitt en levende legende, og har allerede fått kultstatus. Det er vanskelig å si hva det er som får en person til å fungere bak kammeraet. Men hva enn det er så har Mike Wallace mer av dette enn de fleste, for å sitere hans kollega Andy Rooney.

I en alder av 88 år skal King of Journalism til tross for at han slutter i 60 minutes forsatt jobbe for CBS. Kapitalismus vil nok forsatte følge 60 minutes med stor interesse, men det blir åpenbart ikke det samme uten Mike Wallace!