Tuesday, February 23, 2010

Disse farlige muslimene

Frp-representant Ulf Erik Knudsen liker ikke muslimske drosjesjåfører.

Som regelmessig bruker av taxi i Oslo-området, kan jeg med hånden på hjerte si at jeg aldri har følt frykt i forkant av disse høyst velkomne turene. I den grad jeg har følt meg ukomfortabel, så har det vært fordi jeg ved ulike anledninger har vært usikker på hvorvidt kortet har dekning. Greit nok, jeg er verken lettskremt eller jente, men sannsynligheten, rent statistisk for at noe skal hende dersom du kjører taxi er ekstremt liten. Dog er det slik at følelser, ikke fakta, påvirker.

Kanskje nettopp derfor har Knudsen meldt seg inn i facebook-gruppen som krever IKKE-muslimske drosjesjåfører. At en Stortingsrepresenant fra et stort parti velger å sende ut et slikt signal er foruroligende - direkte komisk blir det når Knudsen uttaler: "Siden NRK setter fokus på det, får jeg gå inn og se hva det står der og hva som er lagt inn av kommentarer på det".

På generelt grunnlag burde vel Stortingsrepresentanter forplikte seg til å sette seg inn i saker, FØR de støtter noe, ikke først når NRK setter fokus.


Et avsluttende poeng. Jeg er usikker på hvor mange muslimer som faktisk bor i Norge, ikke at det er uviktig, men jeg tror kanskje vi som samfunn, spesielt de av oss som gjerne ser at det blir færre religiøse, tillegger den religiøse dimensjonen for stor plass. Det er faktisk ikke slik at alle mennesker som kommer fra land som er dominert av islam, bekjenner seg til religionen, til tross for at det ofte fremstår slik når det siteres fra SSB. Tro det eller ei, det er ikke sikkert at en drosjesjåfør med mørk hudfarge som (også) snakker farsi, arabisk eller urdu, nødvendigvis er muslim.

OPPDATERT KL.1325
Ulf Erik Knudsen har meldt seg ut av gruppen. - Jeg meldte meg ut mandag kveld etter at NRK gjorde meg oppmerksom på deler av det som gruppen skrev, uttaler Knudsen til VG-nett.
Som sagt så hadde det jo vært en idè å sjekke hva gruppen står for, før man melder seg inn.

Sunday, February 21, 2010

Er det vanskelig for små kommuner å sjekke refereanser?

NRK-Dagsrevyen rettet lørdag fokus på manglende informasjon om udugelige legers gjøren og laden, noe som angivelig er en utfordring for norske sykehus og potensielle arbeidsgivere. Det kan meget godt være, men hvor vanskelig kan det være å foreta en bakgrunnssjekk?

For all del, jeg er veldig for å tilgjengeliggjøre informasjon av offentlig interesse, særlig informasjon som angår de valg vi skal fatte som myndige borgere. I så måte burde det være en informasjonsoversikt, ihvertfall tilgjengelig for norske sykehus. Men jeg stusser veldig over at en representant for en liten nord-norsk kommune i beste sendetid mener små kommuner "ikke har kompetanse" til å ansette leger. Bemerkelsverdig nok - uten at NRK-journalisten kommer med en kritisk oppfølgning.

At en ansatt i en kommune ikke skulle ha muligheten til å foreta en "basic" bakgrunnssjekk, hvor potensielle legers tidligere arbeidsgivere blir referert, er for meg en gåte. Desto tydeligere at vi trenger kommunsammenslåing fort!

Monday, February 15, 2010

Sykdom - full frihet på andres regning.

Tankesmien Civita lanserte torsdag rapporten "Den norske syke - full frihet på andres regning?". Forfatter Erik Villeman Vinje drøfter det åpenbare spørsmålet, som regjeringen nekter å ta stilling til, om hvorvidt økonomiske incentiver kan spille en positiv rolle på å få ned sykefraværet. Svaret på det er uten tvil ja.

Som ekspertutvalget selv skrev i sin rapport ”Det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet”. Og det er slett ikke slik at de sosiale omkostningene er katastrofale ved meget begrensede kutt.

Et lite avsluttende (tilsynelatende) paradoks. I skrivende øyeblikk ligger undertegnede hjemme med feber. Dette betaler jeg ingenting for takket være sykelønnsordningen. Og må vel ærlig innrømme at jeg ikke har noen dårlig samvittighet for det. Men jeg tror jeg hadde hatt enda bedre samvittighet om jeg betale en egenandel for ikke være på jobb. Det er også et perspektiv man bør ha med i ligningen.

Monday, February 08, 2010

Dagbladet og Muhammed

En flokk taxi-sjåfører har gått til aksjon mot Dagbladets forsideillustrasjon av Muhammed som gris. Dette var i realiteten en illustrasjon av hva som foregikk på facebooksiden til PST.

Dagbladet har selvfølgelig rett i at dette ikke var en bevisst provokasjon, og at det er helt urimelig av taxi-sjåførene å reagere på denne måten. Likevel skal det bli interessant å følge saken videre, særlig dersom den utvikler seg. Det er ihvertfall lov til å håpe at også Dagbladet får en utvidet forståelse av ytringsfrihet - noe de godt kunne trenge etter sin servile holdning under striden i 2006.

OPPDATERT TIRSDAG
Jeg var forsåvidt klar over at det er mye innestengt frustrasjon som kommer til uttrykk i bloggossfæren, men nivået på kommentarene i dette feltet overrasker til og med meg. Det var selvfølgelig helt nødvendig å slette rasistisk sjikanering. En del av kommentarene får stå under tvil. Det er mulig det er for mye å håpe på, men hvis jeg skal ta noen seriøst så bør de helst unngå å være anonym.

Thursday, February 04, 2010

Stoler mer på geologi enn Bibelen hva gjelder jordskjelvkunnskap

Mye kan sies om den svenske sangartisten Carola, og at hun er religiøs var knapt noen nyhet. Likefullt kan man, ihvertfall kan ikke jeg annet, enn å trekke på smilebåndet over hennes påstand over at jordskjelvet var varslet i Bibelen, og at endetiden er nær.

Jeg har lest både det nye og gamle testamentet, og må si jeg at jeg stoler mer på geologer enn religiøse når det gjelder evne til å si noe fornuftig om muligheten for og årsaken til jordskjelv.

Ekstra komisk blir det når Carola prøver å begrunne "resonneringen" for at endetiden er nær. - - Den (endetiden min anm.) har faktisk begynt for ganske lenge siden. Det er ikke rart, det vet jo alle. Vi har jo en film som heter «2012», sier Carola.

Bortsett fra at 2012 er en film, og at filmer kjennetegnes ved fiksjon, så er det ingenting rart med selve filmen, det har Carola helt rett i.

For hennes del så håper jeg ikke Carola går rundt og tror at vi snart blir angrepet av Aliens, med tanke på Roland Emmerich sitt mesterverk fra 1996, Independence Day.

Jeg tror vel egentlig ikke at Carola tror på det, skjønt man kan jo aldri vite.

Wednesday, February 03, 2010

Sykelønnsforslaget - Gammel vin på nye flakser.

Når alle parter, dvs arbeidsgivere, arbeidstagere og politikere ser ut til å være fornøyd, bør man spisse ørene. Det er etter min mening da stor sannsynlighet for at svært lite vil skje og svært stor sannsynlighet for at det blir skattebetalerne som vil bli belastet gilde for den eksplosive veksten i utgifter til sykelønn.

For all del, sykdom innebærer både en stor grad av subjektivitet og kompleksitet. Terskelen for å føle sykdom er sannsynligvis blitt senket over årene, uten at det nødvendigvis skyldes dårligere arbeidsmoral, dog tror jeg også dårligere arbeidsmoral er tilfelle. Det gamle sosialdemokratiske slagordet "Gjør din plikt - krev din rett" har blitt byttet ut med "Det jeg krever er min rett". Svært mange oppgir på spørreundersøkelser at de kjenner folk som utnytter systemet og svært mange oppgir også at de har tatt ut egenmeldinger uten at det var reell sykdom inni i bildet.

Selvsagt motiveres mennesker, meg selv inkludert, av andre ting enn bare lønn, samtidig så er LØNN OGSÅ en faktor, at man da bruker økonomiske incentiver for å motivere til arbeidsinnsats, burde man strengt tatt ikke være (øk) liberalist for å mene, ei heller ha overdreven tro på homo economicus. Kun en mild erkjennelse av realitetene, og det eneste som i praksis appliserer prinsippet om at det skal lønne seg (mer) å jobbe.

At politkerne, inkludert mitt eget parti Høyre (et hederlig unntak for Tetzchsner og Oslo Høyre) ikke tør å gå inn for noe så åpenbart vil fungere, nemlig kutt i sykelønn, er tragisk. Naturligvis påhviler det arbeidsgivere og all oss andre forsåvidt å sørge for et godt arbeidsmiljø, hvor folk trives og har lyst til å være. Men dette står ikke i motsetning til, kutt i sykelønn, snarere tvert imot.

Mitt poeng er at arbeidsmiljø ikke er den eneste faktoren som spiller inn, subjektive karaktertrekk spiller inn, og nettopp derfor vil økonomiske incentiver være medvirkende til å dempe den eksplosive veksten i sykepenger.

Siste poeng. Jeg synes ikke det er rettferdig at fellesskapet skal belastes med ALLE utgiftene for å betale for den enkeltes sykefravær, fellesskapet skal bidra, men det synes jeg i rettferdighetens navn at også den enkelte burde når vedkommende er borte fra jobben.