Thursday, August 31, 2006

Rave Party ala Islam

Mulig noen skulle finne denne videoen støtende, men det får dere bare leve med.

Kapitalismus finner den hysterisk morsom! (Takk til Gaute)

Wednesday, August 30, 2006

Clemet vs Tranøy. Oppsummering.


Kapitalismus hadde den store glede av å være moderator i debatten mellom Bent Sofus Tranøy og Kristin Clemet på NHH mandag kveld. De fleste leserne av denne blogg vil nok uten problemer kunne plassere Kapitalismus sitt synspunkt i denne diskusjonen, men forhåpentligvis merket ingen andre det.

Kapitalismus skal ikke utrope noen vinner, men si litt om sin opplevelse av debatten. Foran et publikum på snaut 100 mennesker startet Tranøy sitt innlegg med å fortelle om bakgrunnen for boken og sin hovedkritikk av overdreven markedstro. Dette gjorde han ved bruk av gode anekdoter, men evnet i liten grad å peke på alternative løsninger. Noe Tranøy også var klar på.

Clemet viste i sitt innlegg at hun hadde lest boken til Tranøy godt og kom med sine hovedinnvendinger. I flg Clemet er Tranøys kritikk i overkant karrikert (stråmannpreget).
For hvem er det som står for disse markedsfundamentalistiske dogmene Tranøy referer til? Clemet kjenner ingen, det gjør heller ikke Kapitalismus. Videre kritiserte Clemet boken for å være lite vitenskapelig, og at boken mangler et grunnleggende alternativ til markedsløsninger. Dette var ikke Tranøy uenig i, men mente at det må være lov til å kritisere, peke på problemer uten ALLTID å måtte ha fiks ferdige løsninger.

Dette siste poeng oppsummerer på mange måter debatten. Clemet kunne si seg enig i mange av Tranøys anekdoter, men når alternativene ikke synes bedre er det lite fornuftig å endre systemet. Det er vel ikke overraskedende at Kapitalismus er enig med Clemet her.

Bent Sofus Tranøy er en veldig hyggelig og omgjengelig person. Det teller positivt. Videre er Tranøy intellektuelt åpen og han evner å gi en utfordring til de av oss som støtter markedsløsninger. Boken anbefales! Les den.

Markedet er ikke perfekt (optimalt), det vil det aldri bli. All den tid mennesker ikke er perfekte, vil aldri de valgene menneskene må ta i et markedssystem alltid vise seg å være optimale, men skal Tranøys argumentasjon få oppslutning må han gjøre mer enn å bare kritisere. Tranøy trenger å skrive en oppfølger hvor han peker på et alternativ, et alternativ som er bedre enn markedstenkningen.
Inntil videre vil Kapitalismus forsette å være om ikke fundamentalist, så i hvert fall markedstilhenger.

Sunday, August 27, 2006

Bent Sofus Tranøy vs Kristin Clemet kl.18.30 på NHH!


 Mandag kl.18.30, på NHH, arrangerer Studentersamfunnet i Bergen og Kjernestyret ved NHHS en debatt mellom Bent Sofus Tranøy og Kristin Clemet om "markedsfundamentalisme".

Bent Sofus Tranøy gav i vår ut boken "markedets makt over sinnene" og boken har fått betydelig oppmerksomhet i Oslo pressen. Tranøy hadde i forbindelse med utgivelsen av boken dette innlegget på trykk i Dagbladet.

Kristin Clemet er påtroppende leder for Civita - Tankesmien som jobber for å øke forståelsen og de verdier som ligger til grunn for fri økonomi.

Debatten begynner kl.18.30 og arrengeres i aulaen på Norges Handelshøyskole.

Be there or be squere!

Wednesday, August 23, 2006

Kapitalismus slakter Mette Marit (dokumentar)


778 000 mennesker så "dokumentaren" om Mette Marit kan TV2 opplyse. Kapitalismus var en av dem. Dermed kastet han sammen med 777 999 bort 1 time av livet sitt. Dette var jo ingen dokumentar, er jeg veldig snill kan det kalles et portrett. En rimelig objektiv beskrivelse av programmet vil være "dilletantisme", om ikke like makkverk preget som Erling Borgen, så var det ikke rare greiene TV2 vartet opp med. Dog var det morsomt å høre hvordan tyske ukeblader kommer opp med historier om Mette Marit. Dette gjør de ved å "forestille seg" at de er Mette Marit og hva vil Mette Marit finne på nå. Derav historier som:

- Spontanabortert tvillinger
- Hemmelig forhold til privatsjåføren
- Skillsmisse varslet

Selv mener ukebladet at dette ikke er "langt fra sannheten"....

En annen merkverdig ting var avslutningen til den såkalte dokumentaren, hvor Mette Marit på skikkelig patetisk vis blir fremstilt som et slags forbilde for alle udugelig i dette landet. "Fra å ligge på bunnen av samfunnet, har Mette Marit jobbet seg opp til toppen, hvor hun nå omgås Kofi Annan m.m.

WOW! Heftig altså. Jobbet seg opp fra bunnen av... Det er det TV2 kaller å gifte seg inn i kongefamilien? Noen har kanskje en litt annen oppfatning av hva det vil si å jobbe hardt, enn det å gifte seg inn i den mest "fornemme" familien i landet, særlig siden alternativet var personlig konkurs i en alder av 30 år (forøvrig det samme som Ari Behn). Joda, Mette Marit fremstår som et forbilde for noen og enhver. Moralen synes å være: Er du udugelig med få fremtidsmuligheter finn deg en rik mann!

Kapitalismus er tvers igjennom republikaner. På prinsipielt grunnlag. Kapitalismus støtter meritokratiet der det evner, ikke arv som gir posisjoner. Monarkiet, unnskyld klovneriet, er en anakronisme all den tid Kongen hadde fått sin makt fra Gud, hvilket i dag ikke er gyldig, snarere tvert imot, Klovneriet er inkompatibel med det liberale demokratis prinsipielle anerkjennelse av hvert individs likeverd.

På den ene side skal Monarken fremstå som den høye beskytter, et symbol, med en enorm "verdighet". På den annen side må monarken ikke fjerne seg for mye fra "folk flest", Gud forby! Vi skal jo ha en folkelig konge! Det blir rett og slett for dumt.

Kongen er død! Leve republikken!

Thursday, August 17, 2006

Kvinnelige forfattere dårligere enn mannlige?


Ole Idar Kvelvane, som går under tittelen "forfatter", skriver i Dagbladet at norske menn er bedre forfattere enn kvinner. Dette er visstnok noe Kvelvane vet: - "AT MENN ER betre forfattarar enn kvinner, er noko eg har visst ganske lenge", skriver Kvelvane i Dagbladet.

Hvordan kan så Kvelvane vite dette? Jo han har ikke lest kvinnelige forfattere! For hadde kvinnelige forfattere vært flinke så hadde selvsagt Kvelvane lest disse. Akkurat... Sirkelargumentasjon anyone...

Kapitalismus skal ikke skryte på seg overveldende kunnskaper innen litteratur, og selvsagt burde jeg leste mer litteratur og mer kvinnelig litteratur, men jeg våger likevel påstanden om at litterær kvalitet ikke avhenger av kjønn. Det finnes i det hele tatt mange elendige forfattere der ute som attpåtil gis spalteplass! Det er i det hele tatt snodig at denne forfatteren blir gitt spalteplass i Dagbladet, som videre medfører 15 minutes of fame på TV2 Tabloid.

Jeg bestemte meg i utgangspunkt for å forbigå denne obskure "forfatteren" i stillhet, men satte som krav ved innledningen på Tabloiddebatten, at Kvelvane måtte være i stand til å lire av seg en eneste setning som ikke vitnet om mental tilbakeståenhet. Det greide Kvelvane ikke. Makan til tøv som Kvelvane lirte av seg skal man faktisk lete lenge etter. At motdebattant Helene Uri greide å holde seg alvorlig er imponerende, men hun sa som sant var: Dette er igrunnen bare komisk!

Akkurat det har Helene Uri helt rett i!

Thursday, August 10, 2006

"Griske" tror på konkurranse. Kapitalismus gratulerer!

Trond Giske, også kjent som "Griske", avslører i Dagsavisen at han tror på konkurranse. Giske uttaler dette i forbindelse med at det nå er tre norske byer som ønsker å søke om å arrangere OL i 2018:

– Det er bare positivt, sier han (Giske min anm.) til Dagsavisen.

– Det får alle til å skjerpe seg for å få til det beste produktet. Det vil gjøre søknadene enda bedre, mener han.
Les siste setning engang til.
Konkurranse medfører altså i følge Giske at "alle parter skjerper seg for å få det beste produktet" No shit Einstein! Welcome to the modern world!
Etter å ha oppdaget prinsippet bak den moderne verden, kjære "Griske", kan det da tenkes at denne konkurransen bør appliseres også på andre samfunnsområder? At konkurranse faktisk får "andre parter til å skjerpe seg" når det gjelder skoler, sykehus, pleiehjem, buss-selskap, barnehager, veivedlikehold, annen vedlikehold, veiutbygging, annen utbygging, osv, osv?
For når vi på høyresiden fremhever at konkurranse i seg selv frembringer bedre kvalitet har "Griske" vært den største kritikeren.
Det kan jo tenkes at "Griske" virkelig har kommet på bedre tanker.
Eller viser "Griske" seg som den ekte populisten han på mange måter er, sier hva som helst, når som helst, hvor som helst. Bare det passer. Nja, jeg tror det ikke det er så gale. Men jeg er neimen ikke sikker...

Kapitalismus kommenterer Gaarder

Blogging er herlig dere! Mens debatten går for fullt omkring Gaarders kronikk, kan Kapitalismus benytte seg av den fantastiske muligheten blogging nå engang er til å kommentere uten å måtte stresse med forum, publikasjon etc. Når Kapitalismus ikke blogger eller jobber, leser Kapitalismus på Thomas L. Friedmans fantastiske bok ”The World is Flat”, hvor Friedman beskriver den eksistensielle transformasjonen som verden i disse dager gjennomgår, som følge av softwareutviklingen, hvor hvem som helst, hvor som helst kan logge seg inn på webben og nå hvem som helst, hvor som helst. Mer om denne fundamentale transformasjonen senere nå til saken. Jostein Gaarder.

La meg si det med engang. Jostein Gaarder er IKKE antisemitt, rasist eller på noe måte jøde fiendtlig. Han kan ha bidratt til å spre antisemittisme, men det er ikke ekvivalent med å være det. De krakilske utfallene som kommer fra såkalte Israelvenner irriterer meg stadig vekk. De har en karakter av å bevisst ville tåkelegge hva dette dreier seg om, og ta fokus vekk fra hva saken dreier seg om, nemlig staten Israels politikk, på godt og vondt! Ikke om jødene som sådan. Et fint unntak er nettstedet politisk.no som uten tvil preges av Israelvenner, men som gjennomgående har innsiktsfulle og gode kommentarer om staten Israels politikk.

Utspillet fra Wiesental- senteret, Monica Levin og diverse andre selvmedlidende jøder vitner om en paranoia som ikke ser ut til å kjenne noen grenser. Jostein Gaarder uttrykker seg uten tvil klønete, og kronikken er ikke spesielt velskrevet, men en skal tolke Gaarder i verste mening, og knapt nok da, er det mulig å tolke Jostein Gaarder som antisemitt. Ei heller fremstår Gaarder som særlig artikulert i de debatter han har stilt opp i (før han sluttet), han bruker stort sett metaforer og babler i vei på en måte som stort sett ingen andre enn han selv (om han Selv faktisk gjør det) forstår.
Det eneste gode argumentet jeg ser for å rette kritikk mot at Gaarder benyttet seg av ytringsfriheten, bærer i seg betydelig grad av elitistisk åndssnobberi (som Kapitalismus ofte blir beskyldt for å være, åndssnobb altså, hvilket ikke er helt feil) da Gaarder må (eller burde) ha visst at et betydelig segment av befolkningen (idiot- segmentet) ville misforstå denne kronikken og oppfatte den som antisemitisk, eller i hvert fall feste innlegget for alt det var verdt, som antijødisk.
Mulig det er tilfelle at enkle sjeler (og de er det som kjent flest av) lett vil oppfatte dette som antisemittisme, men skulle en veie hvilke debatter og hvilke ytringer en vil benytte mot slike standarder, så ville det knapt vært mulig å lire av seg annet enn banale selvfølgeligheter, ”i frykt for at noen skulle misforstå”. Med andre ord gå livet igjennom å uttale seg omtrent som hoffnarreriet (kongefamilien). 

Hva mener så Kapitalismus om saken? Vel, hovedproblemet slik jeg ser det er at Israel begår en ulovlig okkupasjon på palestinsk område, og har kontinuerlig befolket egne settlere på disse områdene, samtidig som de har noe nær en apartheid politikk med hensyn til hvilke grupper som anerkjennes rettigheter. Argumentet for okkupasjonen av Vestbredden er ikke basert på sikkerhet, men på henvisninger til Gud. Siden Gud ikke eksisterer finner Kapitalismus slike argumenter svært dårlige, og hvis argumentene for en sak er dårlig bør disse oppgis. 

Når det gjelder spesifikt Libanonkonflikten, så har Hizbollah hovedskylden for denne. I tilfelle Libanon dreier det seg faktisk om reelle sikkerhetstiltak, da en shiamilits som har et uttalt mål om å utslette Israel og har våpen som kan treffe Israels innbyggere er en trussel. Hadde Hizbollah hadde den minste respekt og sympati for libanesiske interesser hadde de avvæpnet seg selv og oppløst sin militære del, og integrert seg i det libanesiske samfunn og kjempet med legitime politiske virkemidler. De kunne for all del fortsatt sin virksomhet som religiøs og sosial organisasjon lignende Luther King bevegelsen i USA, og vunnet støtte slik, men å insistere på egen militær avdeling er uakseptabelt. Hizbollah benytter uten problemer sivile som skjold, og organisasjonen er lite annet enn en terror organisasjon, hvilket Israel har en soleklar moralsk rett til å forsvare seg imot. En kan kanskje noen ganger, eller mange ganger stille spørsmålet om de overdriver maktbruken, men rett til selvforsvar det har Israel.

Realpolitikk. Men når det er sagt har Israel få muligheter til å oppnå det de ønsker, nemlig knuse Hizbollahs militære avdeling. Mens de holder på med dette, støter USA fra seg allierte i Libanon dag for dag, time for time. Hva hadde så alternativet vært? Det er vanskelig å si, men de kunnne kommet med en siste forhåndsadvarsel til Libanon, om at hvis ikke avvæpning av Hizbollah i tråd med FNs resolusjoner starter for alvor innen en uke så vil Israel selv avvæpne Hizbollah. På denne måten kunne et betydelig diplomatisk press bli lagt på Syria, Iran og Libanon. Et annet alternativ var å ikke gjøre noe i det hele tatt av militær karakter, men trukket seg tilbake til 67 grensen i forhold til Palestina, delt ansvaret over Jerusalem, og startet alvorlige forhandlinger med Libanon og Hizbollah om avvæpning på denne måten. 

Tror kanskje det hadde vært den mest fornuftige løsningen i første omgang. Hvis dette ikke hadde gitt nevneverdig resultater så måtte Israel ”at the end of the day” fått benyttet militære virkemidler for å forsvare seg. Det finnes grenser for diplomati, MEN denne grensen var langt fra nådd. Måten Israel, med USAs støtte opererer overfor Palestinerne på, gir grobunn for økt terrorisme pågrunn av at Israel har tilranet seg land hvorpå de befolker jøder med henvisning til Gud.

Thursday, August 03, 2006

Kapitalismus er en mann, egro han er et djur...

Men er djür! Dette er holdningen til Roks, en obskur og fanatisk kvinneorganisasjon, hvis virksomhet ble portretert i NRK onsdag, i den mye omtalte dokumentaren Könskriget, laget av SVT. For å oppsummere holdningen til denne obskure organisasjonen med kontakter langt inn i regjeringen.
  • Men er djur!
  • Det er normalt for menn å slå kvinner, det er noe menn gjør fordi det er praktisk
  • Org. kidnapper unge jenter, låser de inne og hjernevasker dem etter at de har blitt utsatt for vold slik at de skal "komme seg" etter opplevelsen...
  • Akademia har fått ordre etter modell fra DDR å undervise all vold i maktperspektiv menn vs kvinner. Adjø fri forskning!
  • Eva Lundgren (!) er heltinnen, alt uansett hvor uetterettelig og kvasivitenskapelig det er sant, og spesielt tvangsforestillingene til Lundgren om barneoffring og satanisme.
  • De er mot behandling av voldelig menn "da det tar fokus vekk" fra maktperspektivet
Makan til sprøyt fra ende til annen som dette ROKS kommer med skal du se lenge etter. Men denne organisasjonen her har faktisk betydelig innflytelse i Sverige, hvilket er intet mindre enn sinnsykt. Kapitalismus er en mann, ergo han er et djur...

Milde moses! Rädda Sverige!