Monday, August 31, 2009

Behovet for en mer effektiv stat

Yes minister, BBCs legendariske serie om politikens indre liv (skaperne av serien er helt klart påvirker av public choice). Noe å tenke på for Bjarne Håkon...

Thursday, August 27, 2009

Har nordmenn dårlig arbeidsmoral?

Civitas leder Kristin Clemet, stiller idag spørsmålstegn ved nordmenns arbeidsmoral. Jeg tror hun har et poeng.

Uføreeksplosjonen og det relativt høye sykefraværet gir ihvertfall en indikasjon på at noe er fullstendig galt, når den generelle helsetilstanden aldri har vært bedre. Det finnes selvfølgelig de som reellt sett har en helsemessig situasjon som gjør dem uegnet for vanlig arbeid. Men at det skulle inkludere alle de tusen som idag mottar uføre, er det absolutt ingen grunn til å tro.

SSB har regnet ut, og kommet frem til det svaret, at incentiver spiller en rolle. Jo lettere og rausere trygdeordningene er, jo flere vil naturligvis velge dem. Jeg tror utfordringen både er kulturell og økonomisk (de henger jo ofte ihop). Så spørsmålet blir da, for å sitere Lenin - hva må gjøres?

Det må rette og slette lønne seg (relativt) mer å jobbe enn å ikke gjøre det. Selv for såkalte lavstatusyrker. Det må være en forskjell mellom dem som står opp om morran og de som ikke arbeider, selv om dette skulle medføre at de som reellt sett er syke også skulle få det (relativt sett) verre.

Man kan selvfølgelig diskutere hvor mye - men dersom man ikke adresserer denne massive utfordringen, så vil trygdeeksplosjonen etterhvert kunne true velferdsstaten. Det burde bekymre velferdstilhengere mye mer enn det gjør meg.

OPPDATERT 21.25


Forsker Knut Halvorsen hevder på VG-nett at Clemets utspill mot den norske arbeidsmoralen bare er påstander. Og det har Halvorsen følgelig helt rett i. Clemet har da heller ikke gitt uttrykk for noe annet. Hun stiller et grunnleggende kritisk spørsmål om hva årsaken til trygdeeksplosjonen bunner i. Deretter får man forsøke å etterprøve det. Men Clemet er slett ikke alene om å ha dette inntrykket.

Wednesday, August 26, 2009

Helga Pedersens bolig er en IKKE SAK

Det finnes mange gode grunner til IKKE å stemme rødgrønt. Helge Pedersens "manglende botillatelse" er definitivt ikke en av de.

Selvfølgelig har politikere et ekstra ansvar for å følge opp de mange teite lover og regler som de vedtar. Selvfølgelig burde mesteparten av skjemavelde avskaffes (hva med privateiendomsrett?).

Og selvfølgelig er det et ørlite grann av skadefryd over at Arbeiderpartiet har lagt ris til egen bak ved altfor mye tåpelig byråkrati.

Men hovedpoenget er at dette er en av de minst viktige sakene i valgkampen, særlig fordi hun var ærlig med engang.

Da synes jeg denne historien er mye mer grotesk (via Konservativ.no), og absolutt en god grunn til å kaste dagens regjering!

Nikolai Astrup på Stortinget!

Tidligere leder av Oslo Unge Høyre og Stortingskandidat for Oslo Høyre vil på Stortinget. Det er flere av oss som ønsker han dit!

Monday, August 24, 2009

Israel må skjerpe seg

Noen ganger kan det være vanskelig å forstå det israelske rasjonale. Man skulle tro at det var en vital del av Israelsk sikkerhetspolitikk å bygge allianser og ikke provosere unødvendig.

Gitt at dette er tilfelle, så er utenriksminister Avigdor Liebermans utfall mot Gahr Støre og den norske beslutning om å markere Knut Hamsun, ganske uforstålig. Det samme gjelder utfallet mot Sverige fordi en avis har skrevet (Aftonbladet) noe den israelske regjering ikke liker. At den svenske regjering skulle beklage at Sverige har pressefrihet, er selvfølgelig absurd, og Liebeman burde tilstrebe å leve opp til kriteriene som de facto har karakterisert Israel som det eneste demokratiet i regionen.

Dersom Israel har noen som helst ønske om å bevare et godt forhold til vennligsinnede stater så burde den godeste Lieberman snarest vurdere sin stilling og om hans opptreden på noen som helst måte støtter Israels sak. Jeg tror nemlig ikke det er tilfelle.

Wednesday, August 19, 2009

Om muslimer og sånt

Innvandring tegner på nytt til å bli et valgkamptema. Blant annet ser vi at Abid Raja prøver å score (billige) poeng, samtidig som "homseoverfallet" på Grønland skaper reaksjoner. Det er vanskelig å si hvor representativt vedkommende som overfalt paret Lørdag er blant muslimer, men at homofili ikke er ansett som, tja hva skal vi kalle det, særlig akseptabelt - det tror jeg er en rimelig påstand i sin alminnelighet. Ikke at jeg tror de fleste som på en eller annen måte definerer seg selv som muslimer, vil ty til vold, derimot tror jeg det er mye grumsete holdninger.

At vedkommende som overfalt paret også antydet at Grønland var en muslimsk bydel er provoserende uttalelse, og i den grad dette deles av mange flere i bydelen så er Oslo by inne på en farlig utvikling. Morgenbladets Frank Rossavik har skrevet om hvordan homofile i flere europeiske storbyer har opplevd store problemer i områder som er dominert av muslimer, det kan tenkes at vi er iferd med å oppleve en lignende utvikling i Oslo.

Jeg er usikker på om det finnes en bestemt politisk løsning på dette, med mindre man har Adolf Hitler som forbilde. Skeive dager har tenkt å provosere frem endringer. Det som trengs er et grunnleggende holdningsoppgjør innand i det muslimske miljøet. Fremtredende nordmenn med minoritetsbakgrunn har allerede vært aktivt ute - ære være dem for det. Nå gjelder det at resten av norske muslimer kommer etter.

Den største skandalen er at politiet henlegger saken umiddelbart - akkurat det lover ikke godt for fremtiden!

Oppdatert 21.aug.

Jeg har hele tiden vært klar over at nettet er en samleplass for mer eller mindre frusterte sjeler. Men naturligvis vil ikke denne blogg stå som avsender for oppfordring til vold, hat eller kriminalitet. Jeg kunne strengt tatt moderert enda flere av kommentarene, men da jeg alltid forsøker å ha en stor takhøyde, selv for mindre intelligente ytringer, så har noen av disse blitt stående. Også fordi min tillit til den sunne fornuften blant de som måtte lese er relativt stor.

Jeg gjentar at kommentarer på denne blogg er et privilegium og ikke en rettighet.

Monday, August 17, 2009

Erna og Jens best

Dagens valgdebatt på NRK illustrerte mange ting. Blant annet at det er altfor mange partier i norsk politikk. Det viste også at NRK er mer interessert i spill enn faktisk politikk. For all del politisk spill er ikke uinteressant, men det burde ikke være hovedsaken i debatten.

Umiddelbart er det mye jeg kunne tenke meg å kommentere, men jeg synes det mest besynderlige i debatten var da Kristin Halvorsen ville utfordre Erna på at hun har et helt annet syn på oljeboring i Lofoten enn Lars Sponheim, og hvorvidt hun ville godta sistnevntes ultimatum mot. Erna svarte at hun ikke ville forhandle på forhånd. Kristin Halvorsen forsatte maset og avkrevde svar, hvorpå Erna Solberg insisterte på ikke å ta den diskusjonen før valget. Debattens øyeblikk var når programleder snudde på tiøringen, og spurte Kristin Halvorsen hvorfor ikke hun kunne svare på hvorvidt SV stiller ultimatium - noe Kristin Halvorsen selvfølgelig ikke kunne!

Snakk om dobbeltmoral Kristin Halvorsen.

Forøvrig synes jeg Jens Stoltenberg og Erna Solberg greide seg best i debatten, og jeg er betydelig mer optimistisk nå på vegne av borgerlig side enn jeg har vært noen gang før!

TV2 tier der andre tør

Jeg trodde lenge at TV2 var en viktig alliert i kampen for ytringsfrihet. Men det har etterhvert vist seg at kanalen har feiget ut, til tross for at EMD har servert det juridiske grunnlaget på et sølvfat (ihvertfall har departementet servert en lissepasning med sin ekstremt klønete håndtering).

Det oser feighet av beslutningen til TV2, og ekstra patetisk blir det når direktør Rune Indreøy, sier at de ikke vil åpne for politiske parti reklame, derimot vil de tillate LO og NHO å reklamere politisk. Det er mildt sagt en snodig avgjørelse. For hva er prinsipielt forskjellig om LO agiterer for en rødgrønn regjering eller om Arbeiderpartiet gjør det? Man kan undres over hvorvidt Giske har utstedt trusler mot TV2, hvorfor ellers kanalen skulle fremstå så servilt i ytringsfrihetsdiskusjonen er vanskelig å forstå.

Desto mer gledelig å lese at TV Norge åpner for politisk reklame. Det er åpenbart at TV Norge tør der TV2 tier.

Det eneste prinsipielt fornuftig er selvfølgelig å åpne opp for politisk reklame.

Fornuften i at det skal være tillat å reklamere for Pizza Grandiosa mens det skal være ulovlig å reklamere for bedre skole, må man nesten være sosialist for å forklare.

Friday, August 14, 2009

Memento mori SAS

Jeg kan og har over lengre tid kunnet tøyle min begeistring for SAS. Det er derfor ikke mange tårene jeg feller for problemene i flyselskapet. Jeg har opplevd litt for mange ganger at flyene til SAS ikke går grunnet streik, plutselig sykdom og andre "innfall".

Det er knapt noen hemmelighet at fagforeningene i SAS har vært svært lite velvillige til å imøtekomme omstillinger som sørger for omstilling. Desto mer smertelig vil nå omstillingene være om flyselskapet i det hele tatt skulle ha en fremtid.

Den norske regjering vedtok å sprøyte penger inn i selskapet, hvilket ikke akkurat stimulerte fagforeningene til velvillighet. Heller burde regjeringen i Norge selge seg ut av selskapet slik svenskene ønsker.

Det er ingen tragedie om SAS skulle dø ut- ihvertfall ikke for norske passasjerer. Etterspørselen etter flyreiser kommer mest sannsynlig til å øke. Og så lenge man sørger for konkurranse og ikke gir monopolprivelegier er flyindustrien hvor staten kan holde seg borte og markedet kan styre.

Akkurat som de fleste andre samfunnsområder.

Monday, August 10, 2009

Er det et problem?

Den britiske storavisen Daily Telegraph har iflg VG kommet frem til at 1 av 5 europeere i 2050 vil være muslimer. Funnene har ifølge avisen fått eksperter til å stille spørsmålstegn ved om politikerne gjør nok for å konfrontere den «demografiske tidsbomben».

Mitt spørsmål er om dette nødvendigvis er et problem - eller omformulert. Om vi har grunn til å frykte utviklingen, om vi har grunn til å tro at dette vil medføre vesentlige utfordringer for Europa. Jeg avviser ikke at kulturelle motsetninger kan tenkes å øke, men jeg tror (ihvertfall håper jeg) ikke at det er en naturlig konsekvens av flere muslimer i Europa. Man må bør huske på at "kultur" og identitet er dynamisk. Å være muslim i 2050 er ganske sikkert ikke det samme som å være muslim i 2009.

Det som ihvertfall er helt sikkert er at flere samfunn, også det norske kommer til å være preget av pluralisme og de facto være flerkulturelt. Det som ikke nytter er å stenge grensen og tro at vi kan gardere oss mot globaliseringen.

OPPDATERT ONSDAG 12 AUG.

Ser ut til å være enig med Jonas.

Sunday, August 09, 2009

Abid Rajas dialogmøter

Norges svar på Obama (ihvertfall liker han tanken selv) Abid Raja, Stortingskandidat for Akershus Venstre, arrangerer ved jevne mellomrom dialogmøter på Litteraturhuset. Ære være han for det. Ikke fordi det nødvendigvis revolusjonerer integreringsarbeidet (hva nå enn det er). Ei heller fordi det har noen instrumentell verdi i seg selv. Men fordi slike møter, om interessante temaer, med mennesker hvis stemmer bør høres i mye større grad.

Litt skuffende var det likevel å lese at Abid Raja nektet Hadia Tajik å møte Siv Jensen til debatt på Litteraturhuset. Angivelig var grunnen at Raja hadde spurt "etter en minister" eller stortingsrepresentant, og det kunne ikke Ap stille med. Raja er selvfølgelig i sin fulle rett til selv å definere betingelsene, men for meg virker beslutningen veldig politisk. Ihvertfall finner jeg den merkelig. Hadia Tajik er etter min mening betydelig mer interessant enn de fleste ministrene/representantene fra Ap.

Hun er ung, en av de største politiske talentene i Norge, hun har makt som rådgiver for regjeringen og det er ikke utenkelig at hun blir Norges første Statsminister med minoritetsbakgrunn. Det er etter min mening så åpenbart at Hadia Tajik hadde vært en interessant innleder til dette dialogmøtet med Siv Jensen, at man (ihvertfall jeg) ikke kan unngå å stille spørsmål ved om Abid Rajas begrunnelse er gjennomsyret av taktiske hensyn. Det ville i så fall være svært uheldig om Rajas dialogmøter forvitres til utelukkende å bli eksebisjonisme for Raja personlig.

Beslutningen om å utelukke Hadia Tajik kan ihvertfall tyde på det.

Sunday, August 02, 2009

Amerikareisen over for denne gang

I skrivende øyeblikk (på Radisson Hotell mellom 48th og Lexington) er det ganske nøyaktig 10 timer til jeg forlater US of A, hvorpå jeg lander på Gardermoen 8 timer senere. Tiden er kommet for å oppsummere nok en tur i Uniten. Og i likhet med de foregående har det vært en særs minnerik opplevelse.

De tre første dagene tilbrakte jeg i NYC, hvor severdigheter og vennebesøk sto på menyen. De neste tre dagene tilbrakte jeg i D.C. Også her var det å besøke bekjente som var primærfunksjonen. Jeg hadde den store gleden av å bo hos Marius (Gustavsen) som er i D.C. for å gjøre research på finanskrisen, og har i den forbindelse gjesteopphold på CATO Institute. Jeg lar sjeldent muligheten gå fra meg dersom jeg får anledning til å være med på noe faglig interessant, hvilket jeg fikk på nettopp CATO, hvor tema var ”Judicial Activism”, med innledning av Illya Shapiro. Poenget til Shapiro var at det meste kunne karakteriseres som Judical activism, og (som iflg Shapiro) er en term som oftest brukes av kritikerne av den bestemte domsavsigelsen.

Jeg fikk gleden av å adressere forsamlingen om hvordan vi som var fra Europa så på amerikansk jus, og hvordan jeg mente denne skilte seg fra europeisk. Og (for å parafrasere Carl I. Hagen) på vegne av det europeiske folk, kunne jeg fortelle meget om det. Spesielt interessant er abortspørsmålet, hvor Europa og EMD på mange måter har inntatt den holdningen som amerikanske konservative vil at USA skal ha, nemlig at det er politikere og ikke jurister som skal bestemme det spørsmålet.

Philadelphia
Den nesten uken tilbrakte jeg i Philadelphia på IHS-seminaret Scholarship and The free society. IHS er et institutt som ble opprettet med den hensikt å utvide forståelsen for og utbredelsen av frihet, men ikke bare forståelsen for frihet, men også hva frihet innebærer.

Dette er uten tvil det mest intellektuelt utfordrende - og spennende seminaret jeg har deltatt på. Mange av deltakerne hadde PHD-grad i økonomi og filosofi, og når presentasjonene/diskusjonene i tillegg er på engelsk, så medførte det store utfordringer, dog er det slike man lærer meget av! Dagene var lange, fra ni om morgenen til ni om kvelden (se her for hvordan en typisk dag er organisert), men noe avbrekk for mat.

Tematikken var alt fra Finanskrise, Spontan orden, Utilitarisme og effektivitet, Liberalisme og Staten, Liberal paternalisme, til den Skotske opplysningstradisjon, Utøvelsen av makt og autoritet - for å nevne noen.

Blant innlederne var sønn til Milton Friedman, David Friedman, professor i law. Hans innledning var meget interessant, dog gikk han svært langt i sin anarkokapitalisme, hvor han foreskriver et samfunn uten noen form for stat, basert på utilitaristisk tankegang, dvs nyttemaksimering. Friedmans enorme detaljkunnskap og historiske innsikt er imponerende, men like fullt ble jeg ikke overbevist om at det var mulig å få til et sivilisert samfunn helt uten noen form for stat.

Naturligvis benyttet jeg også anledningen til å besøke Philadelphias historiske sentrum. Byen var USAs første hovedstad og er proppet med historiske severdigheter.

De siste tre dagene har jeg tilbrakt i NYC og blant annet tatt turen til toppen av Empire State Bulding.Nok engang takker jeg dette fantastiske landet for en flott tid sammen, og ser frem til å ta fatt på valgkampen for alvor. Ting tyder på at vi i Høyre har en stor jobb foran oss!