Monday, April 18, 2011

Høyrepopulistisk fare i Europa

Er det grunn til å frykte høyrepopulismen i Europa? Etter min mening er svaret utvilsomt ja - og da tenker jeg ikke på klovnene som dominerer Norwegian Defence League eller andre outrære grupper med mer eller mindre forkvaklede nynazistiske sympatier. Det som derimot er bekymringsverdig, er politiske partier med tydelig fremmedfientlig agenda, som evner å få oppslutning blant europeiske velgere. At dette også har skjedd i Finland burde ikke overraske noen. Stipendiat Anders Ravik Jupskås, ved UiO, har en god analyse av valget i Finland.

Marine Le Pen (datter av Jean Marie)
i Front National.
Det er naturligvis forskjell på høyrepopulistiske partier Europa rundt, og den finske versjonen er distinkt forskjellig fra Sverige Demokratene og Dansk Folkeparti, som igjen er vesensforskjellig fra FRP. Det som virkelig burde uroe er at franske og østerrikiske nasjonalister (Datter til Le Pen i Frankrike og etterkommerne av Haider i Østerrike) får opp mot 30 % oppslutning i ulike meningsmålinger. Dette er parti som har klare fascistiske trekk. Det sagt - flere burde stille spørsmål om hvorfor disse partiene med en klar innvandring/islamfientlig holdning faktisk makter å vinne oppslutning. Joda, selvsagt er det mye irrasjonell frykt og skremselspropaganda, men mange års multikulturalisme synes å ha ført til segregering, ikke inkludering.
Nettopp derfor var Angela Merkels og David Camerons oppgjør med multikulturalismen langt på overtid. Noe inngående drøftning av disse tankene bærer for langt av sted i denne omgang. Men jeg tror den beste medisinen mot høyrepopulisme/fremmedfientlighet er å være tydelig (og stolt) på de verdier som har formet Europa og legger til grunn et sterkere (moralsk) krav til assimilering.

Noen vil hevde at en slik politikk bygger opp under en "oss" og "dem" politikk. Jeg tror motsatt. Jeg tror ikke europeiske velgere i sin ryggmarg er verken fremmedfientlige eller fascistiske.

Jeg tror en sterkere verdivekt, samt en vilje fra majoriteten til å inkludere de ankomne i store og små fellesskap - vil lette inngangen til det store "oss", til fellesskapet, samtidig som det motvirker høyrepopulisme og fremmedfientlighet.

3 comments:

Anonymous said...

Enig, dette er en trist utvikling. Samtidig er realitetene at denne høyrepopulistiske trenden kan nå sies å være ganske etablert. Hva tror du dette har å si for fremtiden til den europeiske samarbeidet?


Jan Eirik

Fredrik Nygaard said...

Kan noen forklare hvordan disse partiene som ønsker mer statlig innblanding og kontroll tilhører høyresiden?

Høyresiden er da tilhenger av mindre statlig kontroll, mens Sannfinnene, Sverigedemokratene, Dansk Folkeparti, Front National og Vrijheidspartij er tilhengere av en stor grad av statlig styring og kontroll.

Eirik Løkke said...

Jan Erik - jeg tror ikke det er en trussel for europeisk samabeid, men det vil helt sikkert representere et press mot bestemte deler av det.

Fredrik - enig i at det kan være begrepsforvirring, men høyrepopulisme er konvensjonelt forstått som fremmedfientlighet og økonomisk "ja til alt som er bra". Helt riktig at liberal-konservative partier står diametralt motsatt i øk.politikk.