Wednesday, September 14, 2011

I flytsonen

For de av oss som sogner til partiet Høyre var valget mandag utvilsomt en stor opplevelse. På forhånd var en oppslutning på midten 20-tallet ventet, men 28 % var utvilsomt høyere enn de største optimistene hadde drømt om, meg selv inkludert. Ikke desto gledeligere når virkeligheten overgikk forventningene. Enda gledeligere at Høyre ikke bare beholdt makten - men utvidet basen landet rundt. 


Mye er sagt og skrevet om valget - det jeg vil legge vekt på - eller rettere sagt er mest imponert over, er hvordan Høyres partiorganisasjon har utviklet seg og ikke minst hvordan valgkampanjen ble gjennomført. Snuoperasjonen startet allerde i valget 2009 - husk, Høyre hadde målinger på 10-11 % så sent som august(!) 2009 - at man tross disse målingene evnet å snu trenden (det er vanskelig - bare spør Kristin Halvorsen) og levere et valgresultat på 17.2 % i 2009 var imer utfordrende enn hva mange synes å tro. Etter valget i 2009 evnet vi å kapitalisere på det gode resultatet og arbeidet som er gjort det siste året med verving, skolering, samt evnen til å finne gode lokale kandidater er rett og slett sterkt. Kommunikasjonsstrategien som har basert seg på å fortelle mest om egne saker og løsninger, fremfor kritikk av regjeringen - kombinert med satsning på direkte velgerkontakt (først og fremst husbesøk og stand, men også gjennom nettet og sosiale medier) har båret frukter.

Det jeg har blitt mest imponert over, er uten tvil valgkampen til Unge Høyre. Ettersom jeg har vært medlem i mange år har jeg sett organisasjonen på nært hold, og jeg har aldri sett dem bedre. Aktivitetsnivået, vervingen og ikke minst den politiske energien UHL tok med seg inn i valgkampen, var, om ikke avgjørende, en vesentlig faktor til hvorfor vi endte så høyt på 20-tallet som vi gjorde.

Momento mori 
Man skal vokte seg vel for selvgodhet - det er selvfølgelig lov til å feire etter at valgnatten kuliminerer i suksess - men utfordringene fremover er mange nok. For det første må oppslutningen materialiseres i konkret politikk. Mitt råd er utvilsomt - mer politikk er ikke ekvivalent med bedre politikk (Less is more). For det andre må arbeidet med å bygge et sterkt borgerlig alternativ til dagens rødgrønne regjering starte umiddelbart. Ikke minst gjelder det å finne frem til en politikk som tar fremtidens utfordringer på alvor og evner å levere troverdige svar på de spørsmål folk flest måtte være opptatt av.

Jeg tror liberal-konservatismen eller borgerlig liberal om du vil - ikke bare har fortiden bak seg, men også fremtiden foran seg :) 

2 comments:

Anonymous said...

Interessant!
Har alltid stussa på hvordan bøssebærer, jehovas vitner, mormonere osv alltid finner veien til døren min, men har enda aldri fått noen fra en politisk parti på døren.
Ellers så har jeg en liten følelse av at sosiale medier er ekstremt oppskrytt. Nå har jeg ikke sjekket noe statistikk på på hvem som stemmer og hvem som er hjemmesittere, men regner med det er mest hjemmesittere blandt unge mennesker.


GR

Eirik Løkke said...

Det er i stor grad slik at politisk deltakelse øker med alderen. Sosiale medier som mobilisering av velgere kan hende er oppskrytt. Det er nok også langt på vei slik at politikk på sosiale medier appellerer til de som allerede er politisk interessert - i likhet med tradisjonelle medier. Greier man derimot å knekke koden så tror jeg at sosiale medier kan brukes til å mobilisere, ihvertfall bør de kunne brukes til å danne en mer effektiv organisasjon og valgkampanje.

Btw - skal gi beskjed til Høyre i Stavanger at Storhaug må prioriteres fremover :)