Tuesday, June 06, 2006

Semestermelding for folk flest...

Fredag 2. juni avholdt Studentersamfunnet i Bergen generalforsamling etter et fantastisk semester, med mange flotte innledere og debatter. Kapitalismus hadde gleden av å være leder for Studentersamfunnet våren og høsten 2005, og gleder seg i tråd med den protestantiske etikkens etos at Samfunnet er i betydelig bedre stand da han overlot, enn når han overtok som leder.

Er usikker på hvilket rykte Studentersamfunnet i Bergen faktisk har blant folk flest, men inntrykket er bra, spesielt med tanke på det høye besøkstallet vi opplever.

Avgått PR- ansvarlig har i hvert fall gjort sin del med tanke på å gjøre Studentersamfunnet mest mulig tilgjengelig for folk flest. Bare sjekk denne semestermeldingen (utdrag) her :)


"Semestermelding PR
Generelt

Gruppa har dette semesteret dekonstruert den gamle institusjonelle modellen som gjennom diskursar, praksisar og innesperringsteknikkar disiplinerte folkemassen for heller å de-territorialisere organisasjonen til eit nomadisk rhizom på eit immanent plan, som alle veit verkar subversivt på undertrykkande makt. xxx og yyy dreiv informasjonsplassering, nnn, mmm og zzz laga plakatar og flyers, rrr og ttt dreiv nettstaden. xxx var leiar og går av ved GF dette semesteret, resten fortsett.

Pr-verksemda har dette semesteret fungert framifrå, alle har bidratt i eit differensiert og pro-aktivt arbeidsmiljø, komiteane var organisert rhizomisk og synergieffektar blei generert ved at gruppas medlammar rørte seg nomadisk gjennom multituden for å dekontekstualisere perspirerte røyndomar ved å transcendere det nemnde immanente plan på ulike nivå. Neste semester bør ein jobbe meir med kommunikasjon.

Konklusjon
Pr-komiteen er ein komité i vekst og ein komité med potensiale. Den neste leiaren anbefalast å arbeide pro-aktivt med kommunikasjonsflaumen mellom komiteane, styret, PR-gruppa og Kvarteret. Dette vil kunne lette medarbeidarane sitt arbeid og styrke banda innom organisasjonen. Med den nye de-territorialiserte nomadiske komitéstrukturen vil større ansvar for kominukajsonsflyten kvile på kvar medarbeidar, vidare vil angrep frå staten kunne unngåas når komiteen ikkje lengre har eit geografisk sentrum"

Kapitalismus kunne neppe ha formulert det bedre selv!

PS!
For de som lurte; Franske filosofer i sin alminnelighet og Focault i særdeleshet er ikke blant Kapitalismus sine favoritter.

Oppdatering:
Navnene og ikke minst navnet og bilde på PR-ansvarlig er fjernet etter ønske fra personen selv. Det respekterer selvsagt Kapitalismus.

7 comments:

Anonymous said...

Noen som har lest litt for mye Truls Lie, og for lite Focault?

Anonymous said...

Lenge leve Foucault!

Mathias said...

Jeg kunne godt tenke meg at franske filosofer ikke er blant Kapitalismus favoritter med sine francofobe holdninger, noe som er besynderlig. Min favoritt blant franske filosofer er Emilé Durkheim (mulig belgisk?) og August Comte, grunnleggeren av den moderne sosiologi.

Mathias said...

Vive la France! Vive la republique, vive la revolution!

Anonymous said...

Fantastisk satire, eller er det selvironisk introspeksjon? Ikke vet jeg, men ustyrtelig morsomt, og en utmerket modell for enhver oppegående informasjonsavdeling.

Skjønt - alt snakket om rhizomene og nomadene ahr vel sitt opphav i D&G's "Kapitalisme og schizofreni 2: tusen platå", og ikke fra Foucault.

Men har skrider jeg frem med ytterste varsomhet og stor grad av usikkerhet, for jeg er på usikker grunn.

Eirik Løkke said...

Skal ikke se bort fra at det var bitte litt ironisk ment...

k.west said...

Eg trur inspirasjonen her kjem frå "Imperiet" av Hardt og Negri, noko som også Truls Lie er begeistra for så vidt eg veit. Eg kan neppe tru at Kapitalismus er serleg glad i nokon av desse, noko han kanskje burde vere då eg neppe trur dei kan spa fram ein subversivitet ihht den undertrykkande makta, som, i denne samanhengen, må kunne seiast å vere representert av nett Kapitalismus.