Wednesday, February 28, 2007

Grisehyl som diskusjonsform

I Bergen står det muslimske miljøet uten samlingsted (moské) fra april, og trenger en midlertidig løsning, frem til de kan flytte inn i nye lokaler som er utsatt grunnet byggeproblemer og dårlig økonomi. Bergen moské har i følge BA "truet" med fredagsbønn på selveste Torgallmenningen, hvis ikke byrådet finner en løsning.

Dette kunne selvsagte ikke den lokale demokratrepresentanten Kenneth Rasmussen godta, og i Dagbladet varsler Rasmussen at han vil bruke syltelabber og grisehyl for å hindre muslimene i å "innta" Bergens storstue. Iflg Einstein, unnskyld Rasmussen, så er muslimsk bønnemøte i bergenseres felles offentlige byrom, et like stort overgrep som da tyskerne okkuperte byen i 1941! Akkurat...

"Einstein" mener selv å ha empirisk belegg for at dette vil fungere og henviser til sine opplevelser i Mogadishu som FN-soldat:

"I Mogadishus gater var det så tett med folk at det var umulig å komme fram med vanlige FN-kjøretøy. Da hylte jeg som en gris ut av bilvinduet, og folk forsvant. Det virket hver gang."

Det er ikke overraskende at Demokratene velger å debattere med grisehyling som form, da det knapt kan sies å være et steg ned fra deres normale debattstandard... Noen burde vel opplyse bystyrerepresentanten i Bergen om at han ikke lenger befinner seg i Mogadishus gater.

En generell kommentar til saken. For det første så ser Kapitalismus ingen problemer med om muslimer skulle be en fredagsbønn på Torgallmenningen, gitt at de søker om tillatelse, slik alle politiske, sivile, kulturelle og religiøse foreninger må gjøre. En kan helt sikkert diskutere hvorvidt det er en offentlig oppgave å finansiere religion, Kapitalismus heller mot at det er det ikke, men når vi først har etablert det prinsipp at det er en offentlig oppgave, så er likebehandling selvsagt viktig.

Det skulle ikke være så vanskelig å løse. Byrådet ser hva de har av ledig kapasitet, evt. leier noen lokaler, før Bergen moské flytter til sine nye lokaler i Jekteviken.

7 comments:

Mannen i dress said...

Det som jeg finner tidvis litt fascinerende i denne saken er den summen som skal til for å holde det nåværende forsamlingslokalet i akseptabel stand. Så vidt jeg husker var det rundt 160.000 eller noe i den duren. De tall som har blitt presentert av antall medlemmer tilsier at det blir ca. en 100-lapp på hver av dem... Men som du så korrekt påpeker, Kapitalismus, så er det per def. det offentliges oppgave å finansiere religiøs virksomhet, enten man liker det eller ikke. For mitt vedkommende så må muslimene gjerne ha fredagsbønn på Torgallmenningen, så lenge de husker å søke om lov på forhånd. Nå er jeg ikke helt sikker på om bønnen vil bli vendt mot Johanneskirken eller obeliksen på Sundt, men et fantastisk pressebilde vil det uansett bli.

Mathias said...

Helt enige i din sluttkonklusjon. Når Enevald Flåten får lov, så bør jo muslimene i Bergn få lov til å ha bønnemøte. Man kan ikke forskjellsbehandler kristne fremfor muslimer, jfr. grunnloven.

Eirik Løkke said...

Nå fastslår grunnloven at Norge forbliver et luthersk-evangelsk land jf paragraf 2, noe som allerede etter min mening er diskriminerende. Forhåpentligvis vil statskirkedebatten enda opp med å forandre paragraf 2 til religionsnøytral, om ikke verdinøytral.

Mathias said...

Men man har vel religionsfrihet i Norge? Har man ikke? Iflg. hvilke paragraf vet jeg ikke, men det er vel bare å slå opp.

Anonymous said...

Vi er nok enig i mye i denne saken Eirik, og jeg tror du er med meg når jeg sier at religionsutøvelse er en privatsak, og dermed ikke bør være tilstede i det offentlige rom. Muslimer, eller for den saks skyld kristne, jøder eller hedninger bør få tillatelse til å arrangere bønnemøte på torgallmenningen eller i andre byrom for den saks skyld. I forhold til finansiering av religiøse trossamfunn, gjør staten (vi gjennom skatteseddelen) dette i dag (noe jeg er uenig i). Dersom et trossamfunn (med statsstøtte) fremdeles har dårlig råd, er dette ikke meg som ikke-medlem sitt problem, og heller ikke byrådet som offentlig, og dermed sekulært, organ. De kristne frikirkene finansierer store bygg ved hjelp av kollekt (tiende?), bare se på levende ord og moskeene i Oslo. Moskeen i Bergen med sitt betydelige medlemstall burde være i stand til det samme. Så kan man gjerne si at den norske kirke nyter godt av store statlige overføringer. Joda, men enn så lenge (jeg setter min lit til at AP tar til fornuften i stat/kirkespørsmålet, selv om realpolitikeren i meg sier at det heller mot særlov) behandles alle "priavte" trossamfunn likt, og blir forfordelt i forhold til statskirken. Det blir feil å si at hvis statskirken kan, så må alle. Ateisten i meg sier bort med faenskapet (og da skjærer jeg all religion med én kam), men vi er nødt til å akseptere at kirkeklokken vil kime kl. 11 søndags morgen i mange år fremover. I forhold til Rasmussens utspill er jeg helt enig. Han bør rett og slett finne seg en mørk krok å gjemme seg i.

Anonymous said...

Det manglet et ord i kommentaren min ovenfor, noe som gir setningen et annet meningsinnhold enn tiltenkt.
Setning nr. 2 skal lyde som følger:
"Muslimer, eller for den saks skyld kristne, jøder eller hedninger bør IKKE få tillatelse til..."

Mathias said...

Hvorfor det? Skjenerer deg, er det bare å gå forbi, det gjorde jeg den gangen Enevald Flåten var på Torgallmenningen.