Tuesday, February 06, 2007

Vokser ulikheten i USA?

og i så fall er det et problem?

Via Harvardprofessor Greg Mankiw

Oppdatert

Ben Bernanke (sentralbanksjef) og Brad Delong (vise-finansminister) kommer med interessante kommentarer i forbindelse med debatten omkring ulikhet. Som Greg Mankiw påpeker, denne debatten ender ofte i Rawls vs Nozick.

7 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
HankRearden said...

Ulikthet er i seg selv ikke et problem så lenge de på bunnen har en levestandard som er ok. I USA er jo tilfellet at langt på vei de fleste fattige har både bil, tv og andre materialistiske duppeditter som man vel ikke forbinder med fattigdom. Man må jo også huske på at den amerikanske middelklassen har langt høyere inntekt enn det for eksempel den norske middelklassen har, og i forhold til disse blir det naturlig nok mange fattige. Jeg synes Bernankes artikkel (greit jeg har bare skumlest den) virker veldig god og hans hovedpoeng om at alle skal ha muligheten til å lykkes er jeg helt enig i, og her ligger også min største kritikk mot det amerikanske systemet.

Er du svart gutt født i Harlem er sjansen større for at du havner i fengsel enn at du får deg en utdannelse, og det har jo helt klart rimelig mye med forutsetningene du har. Den sosiale mobiliteten i USA er lavere enn f.eks i Norge blant folk som er født i landet. Er du vokst opp i arbeiderklassen er sjansen større for at forblir der enn den er i Norge. Mobiliteten er imidlertid svært god blant innvandrere så her har vi nok endel å lære av hverandre. Problemet mitt med både Norge og USA er at man går altfor langt. USAs manglende muligheter til god skolegang og godt helsevesen for alle skaper tapere og sosiale problemer, mens Norges velfersstat skaper manglende konkurranse, latskap og en vanvittig sløsing med ressurser på trygdeordninger til folk som fint kunne jobbet. Så en mellomting er vel det jeg ønsker meg, og det er vel det Høyre også står for. Så vi får fortsette å kjempe, og få opp øynene på norske skattebetalere.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Yttringsfrihet by by?

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

## mens Norges velfersstat skaper manglende konkurranse, latskap og en vanvittig sløsing med ressurser på trygdeordninger til folk som fint kunne jobbet.##

Hvorfor er det nødvendigvis et problem? Det trygdingen gjør i Norge er jo nettopp å skape en vinn vinn situasjon. Det gjøre nemlig at vi kan ha globalisering, uten at de fattigste i Norge taper så mye som de fattige i USA. NÅr det er så flott å gjøre så de fattige i den fattige verden får det bedre på bekostning av de fattige i den rike verden, hvorfor kan ikke de velstående i den rike verden også bidra ved å omfordele fra seg selv til de fattige i den rike verden? Det å kun se på fattigdom som noe absolutt er jo å fornekte menneskes natur, og forholdene som beskrives i "Nickled and Dimed" er noe dårligere enn de forholdene amerikanske tenkesmier presenterer.

Det som kalles "latskap" kan også kalles autonomi, at velferdsstaten gjør at man rett og slett ikke må adlyde autoriteter så blindt som man gjør i USA. Jeg vil heller si at arbeidsgiver har alt for stor makt over arbeidstaker i USA, og at den norske velferdsstaten tar mye av den makten fra arbeidsgiver.