Sunday, June 03, 2007

Demonstrerer mot G8

- fordi de møtes!

Globaliseringsmotstanderne, dvs Attac, sosialistene, overvintra 68-ere, fremtidsskeptikere og rene pøbler samles igjen til dyst, ettersom G-8 møte skal arrangeres i Tyskland til uka. En ting er pøbelen som alltid ser ut til å følge anti-kapitalist bevegelsen, en annen ting er det obskure budskapet:

"G8 opptrer som en selvutnevnt verdensregjering. Til tross for at gruppen ikke har noe politisk mandat, tar den likevel avgjørelser av betydning for hele menneskeheten. I en verden med krig, sult, sosiale ulikheter, miljøødeleggelser og barrierer mot innvandrere og flyktninger, er G8 en del av problemet, snarere enn en del av løsningen"

Budskapet er signert:

Attac, Spire – Utviklingsfondets ungdom, Changemaker, PRESS – Redd Barna Ungdom, Slett U-landsgjelda (SLUG) og Natur og Ungdom.

Kapitalismus var under det bestemte inntrykk at problemet i verden ikke var FOR LITE samarbeid og for FÅ møter, men det motsatte.

Når G8 er ingen ting annet enn en samling regjeringer så møtes for å samtale om verdens utfordringer - alternativet hadde vært at de ikke møtes. Det er fremdeles slik at det er internasjonale organisasjoner FN, WTO etc som fatter bindende avgjørelser i folkerettslig forstand.

I så måte har jo "bevegelsen" funnet en særdeles lite konstruktiv sak å demonstrere mot.

8 comments:

Anonymous said...

Det er jo ingen tvil om at det er politiet som provoserer! Arrestasjonene har vært så grufulle at mange politisk engasjerte mennesker har blitt alvorlig skadd som følge av politiets brutalitet.

Skulle jo tro at Stasi fremdeles eksisterte...

"The peoples voice"

Anonymous said...

Jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte når jeg leser ovenstående kommentar. "Politiets brutalitet"???
(Jeg synes som oftest at mer enn ett spørsmålstegn/utropstegn er et uttrykk for dårlig grammatilkalsk forståelse og dårlig ordforråd, mer akkurat her synes jeg det er på sin plass).
Finnes det virkelig tenkende mennesker som mener at poltitiet bør forholde seg passive eller benytte silkehansker når de står overfor antidemokratiske brannbombekastende pøbler med intet annet formål enn å forstyrre rettsstatens grunnfundamenter, nemlig ytringsfriheten, retten til å avholde politiske møter, menneskers fysiske sikkerhet, privat eiendomsrett, og ikke minst respekten for ordensmakten som må være tilstede i ethvert liberalt samfunn.
At noen åpenbart mener at såkalte "autonome" (jeg kaller dem noe helt annet, men det egner seg nok ikke på trykk) skal kunne kaste brannbomber og stein på politiet uten at dette får umiddelbare konsekvenser i form av at politiet utøver sin lovfestede tvangsmakt, fremstår som uforståelig.
Jeg vil derfor benytte anledningen til å komme med følgende støtteerklæring:
Heia det tyske politiet!

Programsekretariatet said...

Enig med Kapitalismus. Trodde også det var fint at folk/nasjoner snakket sammen - og gjerne samarbeidet også.

Jeg undres; dersom G8 inviterte lederne fra Brasil og Kina til utvidet møte og samtale, ville vi da fått de samme reaksjonene?

Anonymous said...

Kapitalismus. Jeg vet ikke om du ignorerer kritikernes poeng(er) med vilje, eller om du ikke forstår kritikken, men jeg synes det er et litt naivt syn på makt og politikk du illustrerer i dette innlegget.

For å gi deg kritikernes hovedpoeng, så du kan ta utgangspunkt i det: Ved at de landene med mest makt møtes for å enes om viktige politiske spørsmål, kjører de over alle de andre landene i de "demokratiske" internasjonale organisasjoner som FN og WTO ved at de opptrer samlet. Det er ingen land som greier å stå opp i mot disse landene når de først opptrer samlet.

Eirik Løkke said...

Jeg synes "poenget" til kritikerne ikke er særlig bra.

Alternativet til G8 landene samles er bilaterale hemmelige forhandlinger.

Det er helt sant at når G8 står samlet så har de mye makt. Poenget er at spenningene innad i gruppen er stor. G8 er f.eks en av de beste mulighetene til å presse USA på miljø. Og hvis Aksel tror at alternativet til G8 møtene hadde vært at alle kommer til FN og andre fora uten å ha snakket sammen, og at alle uten interesser vil bøye seg for det beste argumentet så er det mer naivt enn hva jeg påstår.

Et siste poeng med G8 er at når disse møtes i full offentlighet så er det presse, diskusjon, demonstrasjoner (og dessverre pøbel som følger med), det gjør at det er mulighet for å sette press på G8 for å få ting gjort, og dersom ikke G8 er med så er det hvertfall vanskelig å få internasjonale avtaler på plass.

Men igjen, det at land møtes og snakker sammen burde heller oppmuntres enn demonstreres mot.

Anonymous said...

Det var akkurat slik AP styrte etter krigen. "Noen snakka sammen", også ble det hele fremlagt som en demokratisk prosess. Faren med G8 er også at det undergraver FN sin betydning som beslutningstaker.

Eirik Løkke said...

Eller at det styrker FN som beslutningstaker. Alle landene i G8 bortsett fra USA og litt Russland er store tilhengere av "FN-sporet", G8 er faktisk den beste måten å få USA inn på FN-sporet.

Anonymous said...

Det er jeg for så vidt enig i. Men nå skal det sies at disse demonstrantene ikke bryr seg om hva som er mulig å oppnå, eller hva som er alternativet. Der er en rød klut, en rød klut :).

Men nå er det vel nettopp hele denne "vi snakker sammen" blant de mektigste landene som er under kritikk. Ikke akkurat G8, som du framstiller som det minste av to onder.

Og sorry for den krasse tonen i de forrige innlegg. Jeg jobber med saken :P.