Saturday, June 09, 2007

Sosialistisk prinsippløshet

Regjeringen har etter sterkt press fra SV vedtatt å droppe planene om 21-års aldersgrense og tilknytningskrav for inngåelse av henteekteskap i forbindelse med behandlingen av ny utlendingslov. Lederen av Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø har konstatert på ulike debattprogram at SV har vunnet en viktig seier, og argumentert for klokskapen i vedtaket.

Selve utlendingsdebatten skal jeg la ligge her. For ”the record” kan jeg si at jeg er mot aldersgrense og tilknytningskrav. Mitt anliggende er å påpeke det prinsippløse i Bergstøs og SVs argumentasjon.

For noen måneder siden gikk det en stor debatt innad i SV omkring kriminalisering av sexkjøp. Bergstø og SU var de hardeste forkjemperne for kriminalisering. Argumentene var at ”prostitusjon er strukturert vold mot kvinner” og at ”ingen gjør dette frivillig”. Samtidig rotet man sammen debatten om prostitusjon med debatten om menneskehandel. Sistnevnte er det faktisk meget streng straff for å utøve. Det var heller ikke snakk om å tillate mennesker å bestemme over egen kropp, eller sette inn målrettede tiltak for å få de mennesker som er tvunget inn i prostitusjonsyrket bort.

Det er derfor påfallende å se hvordan de samme argumentene som ble brukt FOR å kriminalisere kjøp av sex, blir brukt diametralt MOTSATT i debatten om tvangsekteskap. Kjersti Bergstø kunne på Tabloid tirsdag fortelle at ”det er ulovlig med tvangsekteskap” og at løsningen ikke var å forby alle ekteskap under 21 år, ”men å sette inn målrette tiltak mot tvangsekteskap i samarbeid med innvandrerorganisasjonene”. Den samme Bergstø brukte som argument for sitt syn at ”innvandrerorganisasjonene var mot forslaget”. At interesse- organisasjonene for de prostituerte var sterkt imot forslaget om kriminalisering, påvirket Bergstø ikke i nevneverdig grad.

Tvangsekteskap og kriminalisering av sexkjøp er faktisk svært sammenlignbare, og i så måte er det lenge siden jeg har sett den type prinsippløshet som Bergstø til fulle har demonstrert de siste dagene. Mitt utgangspunkt er at folks valg må anses som frivillig inntil det motsatte er bevist, enten dette gjelder å velge seg en karriere innen sexindustrien eller å velge seg en ektemann basert på nært samarbeid med sine foreldre. Jeg vet ikke om det er flest tilfeller av tvang innen såkalte henteekteskap eller innen prostitusjon.

Vi vet at det foregår tvang ved begge tilfeller. Det skulle ikke forundre meg om det er mer tvang innen henteekteskap, uten at det ser ut til å plage SU-leder Kirsti Bergstø.

Publisert på Minerva

7 comments:

Anonymous said...

Uten at jeg deler deres felles standpunkt i saken er dette lekkert påpekt :).

Anonymous said...

hva forventer du av en broiler som bergstø? dette er ikke mennesker som har store kunnskaper/evner det være seg økonomi, statsvitenskap eller elementær logikk. her gjelder det å finne seg en sak og kjempe for den! koste hva det koste vil. det skremmende er at det er slike mennesker som ender opp med å lede landet...

Anonymous said...

Jeg er ikke sikker på om sammenligningen din helt holder, men i den grad den gjør det syns jeg forsåvidt at det er greitt at SV er prinsippløse når det gjør at de i det minste konkluderer rett i en av to saker.

Det er jo ikke alle politikere man kan si det om ;), broilere, hanekyllinger eller hva de nå er alle sammen.

Eirik Løkke said...

Da er jeg faktisk spent på hvilken av de to saker Øyvind mener SV konkluderer rett i...

Anonymous said...

Ja, det burde jeg kanskje ha nevnt. La meg si det slik: Jeg er enig med deg når det gjelder aldersgrense og tilknytningskrav.

Anonymous said...

Auch. Du havner altså på feil side i begge saker, Øyvind. Det ventet jeg ikke av deg ;).

Anonymous said...

Tja, når det gjelder prostitusjon har jeg i grunnen ikke konkludert om noe som helst. Dermed har du fremdeles sjansen til å overtale meg, Aksel ;).

Men kanskje ikke her, her bør vi vel heller diskutere Reagan ;)?