Tuesday, June 02, 2009

FRP, finansdepartementet og regjering

Finansdepartementet, og især "skredder og vever" økonomene, har vært en av FRPs største skyteskiver i sine angrep på konvensjonell økonomi. Særlig hva gjelder bruken av oljepenger og hva som skaper inflasjon (prisvekst), dette har vært nødvendig for å legitimere økt offentlig forbruk (eller investeringer, kall det hva du vil mer offentlig pengebruk ihvertfall) hvor mantraet er mer til alt og alle.

Hvorvidt dette også er bakgrunnen for Christian Ingebrigtsens formulering i FRP-Sangen; "Jeg tror 1+1 er mer enn to vites ikke...
Uansett, med den slags matteferdigheter, så er det åpenbart at FRP ikke har nærmet seg veverøkonomene i Finansdepartementet. I så måte kan det bli meget interessant å se en finansminister Carl I. Hagen utfordre byråkratene i Finansdepartementet :)

BTW - Sykepleierforbundet anbefaler sine medlemmer ikke å stemme FRP, akkurat det var knapt noen overraskelse. Verre er det begrunnelsen, det står ikke noe om likelønn i programmet. Mulig det kommer som en overraskelse, men det er ikke all politikk som gjennomføres som står i programmet. Den rødgrønne regjeringen har jo rent flertall, skrevet om likelønn i sine programmer, men gjennomfører ingenting.

På samme måte som SV lovet å avskaffe fattigdom. De har til og med skrevet det i programmet, de gjør bare ingenting for å levere. Et godt råd til sykepleierforbundet er å se hva folk FAKTISK GJØR, ikke hva de sier!

4 comments:

Kjetil Stien Hansen said...

Du prøver å bruke FrP sangen som en ligning på FrP sin politikk? Du sier Carl I. Hagen blir finansminister med FrP i regjering? Har ikke FrP lagt inn stortingsproposisjon om økning i lønn hos lavtlønnede yrker?

Det er dette som setter deg i samme bås som alle andre FrP fiender. Dere klarer ikke finne feil i politikken til FrP fordi den er grundig sjekket av økonomer, sosialøkonomer og andre høyt utdannede fagfolk.

Det eneste du får med deg i denne teksten er løyner og eventyr. Carl I. Hagen skal ikke bli finansminister med FrP i regjering. FrP sangen er ikke et partiprogram med politikken til FrP nedskrevet, men det er slik dere anti FrP'ere liker å kose dere med.

Problemet er at dere aldri får skikkelig fagstoff ut til leserne, men lyver, tuller og leker med FrP sin politikk, så de uvitende ikke skal føle FrP er et seriøst parti.

Ser du prøver å ta opp den økonomiske politikken til FrP i debatt, men du kan ikke si at økonomer er "skyteskiver" hos FrP. Siv Jensen er selv økonom, og de har MANGE økonomer i ryggen som går god for FrP sin politikk.

Jeg savner en saklig debatt rundt FrP sin politikk. Hvorfor ikke diskutere stykkprisfinansiering? Jeg har gått lei av FrP latterligjøring. Jeg ønsker å vite mer om FrP sin politikk.

Eirik Løkke said...

I forhold til sykepleierforbundet så forsvarte jeg FRP - ihvertfall forsøkte fordi du ganske riktig påpeker at FRP har lagt inn forslag i Stortinget.

1+1= mer enn 2, var egentlig mest en festelig bemerkning i hverdagen. Det er jo knapt mulig å ikke ha fått med seg Carl Ivars angrep på økonomene i finansdep.

Jeg er klar til å gå i regjering med FRP jeg, gjerne mye mer stykkprisfinansiering. Så har jeg mine reservasjoner mot partiet, behørig kommentert tidligere i denne blogg.

Anonymous said...

Kjetil: Joda, en brevkurs-økonom er også en økonom. Men ikke en spesielt dyktig en.

t!g

Sondre R. said...

Ja, man bør se hva partiene faktisk gjør, ikke bare hva de skriver i programmene sine. Men viktigere er det vel å se hva konsekvensene faktisk blir, ikke hva intensjonen er.

I så tilfelle er det mye bedre å angripe konsekvensene av intensjonene sykepleierforbundet ønsker. Vil (tvungen)høyere lønn for lavtlønnte yrker gjøre situasjonen bedre for sykepleiere?

Vel, det vil utvilsomt øke lønningene for de som er medlem av fagforeningen. Men det vil som alle andre minimumslønninger skade dem som ikke er produktive nok til å få den lovbestemte lønnen, og dermed føre til arbeidsledighet og mindre velstand for alle.

Minimumslønn skader dem, som de med gode intensjoner mest ønsker å hjelpe, de aller svakeste. Slik sett er lovgivningen en uhellig allianse mellom særinteressene (fagforeningene) og dem med gode intensjoner, men lite økonomisk innsikt i konsekvenser, i dette tilfellet SV og deler av AP.