Wednesday, July 07, 2010

Vi trenger en tøffere asylpolitikk

Jeg har tidligere, for Minerva, skrevet om hvordan norsk asyl-politikk står overfor store utfordringer. Spesielt er dissonansen mellom retorikk og faktisk politikk problematisk. Da tenker jeg ikke på Mullah-Krekar parodien, men på det faktum at vi som nasjon ikke er istand til å gjennomføre den politikken som det norske Storting har vedtatt, deriblant at personer som har fått avslått sin søknad om asylopphold, ikke sendes ut.

Det finnes selvfølgelig forklaringer. Norge er og skal være en rettsstat, hvor humanistiske prinsipper, også i asylpolitikken, må legges til grunn. Men det innebærer, ihvertfall burde det ikke innebære at personer som ikke kvalifiserer til opphold etter asylinstituttets kriterier, likefullt skal få bli. Det gjør de i dag, derav problemene med såkalt ventemottak, som står å lese i dagens VG.

Man, ihvertfall skal jeg, passe meg for ikke å bli flåsete, men klagingen fra beboerne om dårlige forhold fremstår som sutrete, og i tilfelle det er så ille som det beskrives, så er det naturligvis bare å reise.

Norge skal selvfølgelig opprettholde sine forpliktelser i henhold til folkeretten hva gjelder beskyttelse av asylinstituttet, men jeg kan ikke skjønne annet enn at vi må få en tøffere linje, hvor særlig evnen til å gjennomføre faktisk politikk styrkes.

Jeg ser gjerne at vi legger forholdene til rette for å liberalisere arbeidsinnvandringspolitikken, hvor alle som har et ønske om å bidra tillates dette, også om de tjener mindre enn hva LO måtte mene er nødvendig, for ikke å glemme at det er viktig at vi som nasjon tiltrekker oss høyt utdannet arbeidskraft. Men i alle tilfeller trenger vi en tøffere linje i asylpolitikken, noe problemene på ventemotakene i høyeste grad illustrerer.

27 comments:

Anonymous said...

Seriøst dette viser hvor lite disse muslimene/pakkisene fortjener å bo i norge! (merk skrevet "disse") De kommer hit til norge å får bo i et trygt land med sunn mat,drikke og skolegang så brenner de ned bygninger,er voldelige apekater og gorilar bare fordi de ikke får "muslim kjøttet" sitt? KAST DEM UT. så kan de spise dritt og bo i en søppelkasse i midtøsten...forbanna usiviliserte mennesker.

bjorn said...

Jeg foreslår at vi kun tar inn utenlandske mennesker med utdannelse og gode norske språkkunnskaper. Til de gjeldende land, kan vi i retur sende nordmenn som ikke kan norsk rettskrivning. Det kommer til å bli god plass etterhvert.

Anonymous said...

I den norske asylpolitikken blir det ingen forandring før Siv eller Erna sitt ved roret.

Jensemann og Støre er livredde for å ta noen upopulære avgjørelser som vekker internasjonal oppsikt.

Nikkedukker og feiginger.

Dagens politikere har vel knapt vært ute i arbeidslivet, har null livserfaring pga at de har svevd på en rosa sky gjennom hele livet og "jobbene" arver de..

Anonymous said...

Snart er dette landet forpestet av muslimer som det er helt umulig å få siviliserte. Selv om jeg tror mange av de er helt ok er det en altfor stor prosentandel av disse menneskene som ikke er det.At det er krig og vold i deres hjemland er ikke hyggelig men problemet er at de tar med volden og hemningsløs oppførsel hit til Norge. Skremmende at våre ledere kan være så naive at de ikke ser de STORE problemene som allerede er og kommer. Men det er vel viktigere for regjeringen å være politisk korrekt enn å tenke på landets fremtid...

Are said...

Selv på rema 1000 finnes det dårlige epler i disken. Vi kan jo ikke generalisere alle asylsøkere. Mange av disse kommer fra vanskelige kår, og da er det lett å forstå at de blir lei seg når de får avslag i Norge.

Anonymous said...

Vi trenger mere forskjellsbehandling! Alt for mange surrer rundt og kalder dit og dat for forskjellsbehandling og da forsvares det alt for ofte med at det ikke skal forekomme så mye.
Hvorfor ikke? Vi skal hverken tillate eller gjøre det mulig for så annerledes kulturer sagte men sikkert prøver de å ta over alt her i landet.
En muslim og andre skal kunne få seg opphold her så klart det. Jeg mener absolutt at det er noe man må gjøre seg fortjent til, ikke minst må oppholdet være godkjent.
Det skal ikke bare være mulig å poppe opp overalt. Det er snart oss som blir minoritetsgruppa ellers.

Jan Johansen said...

Anonymous.

Erna står dessverre for en ganske lik linje som de rødgrønne i innvandringsspørsmål.

Det står i partiprogrammet deres.

Det står at de ønsker å videreføre dagens innvandrings- og flyktningepolitikk.

Dette til tross for at antallet innvandrere har DOBLET seg siden år 2000. Det er IKKE bærekraftig, og jeg er skuffet av Høyre.

Problemet i Høyre er først om fremst at de politikerne som er valgt inn ikke er på linje med velgerne sine.

http://www.hoyre.no/temaer/innvandring_og_asyl

Anonymous said...

Hei Are.
Du skriver at "dekommer fra vanskelige kaar, og blir lei seg ved avslag".
Problemet er at alt for mange tenker som deg. Dere leser bare overskrifter, ikke i dybden, og bakgrunnsmaterialet.
De som faar avslag er ikke reelle asylsoekere, men lykkejeger/golddiggers, eller kjeltringer.
Har man ikke papirer, eller vil oppgi sin virkelige identitet - vel, saa skjuler man sannheten,
De som kommer fra de vanskligste kaarene, har ikke den minste mulighet til aa komme seg ut av elendigheten, for aa oppsoeke de nordiske land.
Vaare politikere gjoer som politikerne i 30-aarene overgir - med sin unfallenhet, svik og bedrag - landet til okkupanter.
Problemet er at naa er det verre, da okkupantene gis statsborgerskap, og kan ikke kastes ut.
Braaket paa "ventemottakene" (for et ord - finn et som dekker "midlertidig boliger for utviste personer"), er bare begynnelsen. Naar opptoeyene starter i byene, begynner moroa.
Det er kommer aldri til aa bli nok politifolk til aa ta seg av dette, da de ikke klarer aa holde orden paa samfunnet naa, mens det er noenlunde fredlig.
Men det gaar tilbake til politikerne dere har valgt.
Ha en god sommer!
Vulpert

UnoMo said...

Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi har disse vente-mottakene i det hele tatt. Her er det snakk om et frivillig tilbud som skal stimulere til utreise ? Hva i huleste er det for noe ?

Har man fått avslag på sin asylsøknad, så må man da i anstendighetens navn være i stand til å få utsendt disse i løpet av en ukes tid.

Jeg håper også at de som sto bak nedbrenningen av mottaket, ikke blir straffeforfulgt, men at de blir kastet på hue og ræva ut av landet, med en påskrift i margen om at de er uønsket i landet - på livstid.

Anonymous said...

@UnoMo

Ventemottak er en midlertidig plassering av folk "mens de venter på grønt lys" fra den ambassaden den enkelte asylsøker hører inn under/til (hjemlandet sitt)
Bl.a. klarering for å få dekket kostnad til flyreisen og kanksje noen andre ting, jeg veit ikke.
Som jeg har forstått det kan det drøye lenge altså.

Eirik Løkke said...

Som vanlig i slike saker er alminnelig folkeskikk i kommentarfeltet nødvendig å påpeke.

Jeg har liten interesse å gjøre noen stor partipolitisk sak ut asyldebatten, kun påpeke at jeg tror at det er helt nødvendig for legitimiteten til rettsstaten og politikken, at de facto vedtak følges opp med gjennomføringskraft. Nøyaktig hvordan vi skal møte utfordringen med personer som har fått avslått sin søknad, men som er ureturnerbare pågrunn av mottaksland. Internering er et kraftig middel, og jeg er usikker på om det er proporsjonalt.

Det er heller ingen grunn til å overdrive problemene i asylpolitikken, til tross for all medieomtalen.

Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Eirik Løkke said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Først vil jeg takke for et god blåblogg, med jevnlige oppdateringer på et høyt nivå - og attpåtil er det reklamefritt :-) Vi trenger flere motvekter og tankevekkere i fht hva regjeringen vår holder på med ;-)

Disse sakene som har kommet opp i det siste har fått meg til å ville gå litt mer i dybden. Og jeg er litt overrasket over hva som kommer frem.

Somalia er et land med svært mange mennesker som har det vondt, og søker asyl i Europa.

Somaliere er den aller største gruppen asylanter som har fått opphold her det siste året.

Når de søker asyl ligger Norge på topp tre listen over land de velger. Kanskje fordi de vet at når de søker opphold i Norge, på asylgrunnlag, ligger innvilgelsesprosenten på over 90%.

Det er ofte nok at man vet at kjønnslemlestelse foregår i de områdene de kommer fra, for at de skal få asyl.

Men det paradoksale er at når de kommer til Norge, så er det en stor del av de som velger å kjønnslemleste barna sine. Og det er til og med mange som reiser på ferie til Somalia - landet de søkte asyl fra - og gjør kjønnslemlestelsen der.

Merkelige greier.

Men somaliere, og kjønnslemlestelse er egentlig ikke kjernen i dette. Selv mener jeg at mye av kjerne ligger i første avsnittet på UDIs sider:

"Internasjonale konvensjoner
...
Norge er også internasjonalt forpliktet til å gi beskyttelse på bakgrunn av bestemmelser i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Dette innebærer at Norge ikke kan returnere personer som risikerer forfølgelse, tortur eller umenneskelig og nedverdigende behandling i hjemlandet."

Dette ble skrevet i 1950. Og er 50-tallets løsning, på 50-tallets problemer. Og det har ikke blitt modernisert mye siden den gang.

For meg kan det virke som om disse er veldig generelle. Jeg kan godt skrive under på at kjønnslemlestelse er både umenneskelig og nedverdigende. Men betyr det at dersom, teoretisk sett, somalia hadde opprettet en billigbillettrute til Norge, at vi ikke kan returnere de som kommer med den på grunn av FN-konvensjonene? I mange tilfeller er svaret ja.

Så i bunn og grunn mener jeg det er en viktig problemstilling vi må tørre å gå i dybden på:

Dersom vi tenker nytt i asylpolitikken, og greier å hjelpe flere mennesker bort fra forfølgelse ved å ta i bruk andre virkemidler. Er det da automatisk inhumant? Hvis vi greier å hjelpe tre eller fire vekk fra forfølgelse ved å bruke pengene på en bedre måte, bør vi da ikke gjøre det, fordi sluttresultatet ikke er at de blir bosatt i Norge?

Vi greier tross alt å sende mennesker til månen. Burde vi ikke da også være i stand til å forhandle frem avtaler med land i deres geografiske og kulturelle nærområder om å ta i mot de?

Er det lov å tenke nytt?

Eller er det inhumant å hjelpe flere personer enn vi gjør i dag, ved bruk av andre virkemidler?

Norge på topp#3 for somalske asylanter: http://tinyurl.com/3accknz

UDIs tall:http://tinyurl.com/34xcboc

Over 90% innvilgelse for somaliere
"Dersom vi ser på de e søknadene som UDI behandlet i 2009 var innvilgelsesprosenten for eritreere og somaliere over 90" http://tinyurl.com/32fzw9j