Tuesday, July 06, 2010

Amerika, sosialisme og fotball

Jeg er usikker på om det er noen sammenheng, den usikkerheten blir ikke delt av alle. Husk ingenting er tilfeldig!

No comments: