Sunday, February 06, 2011

We owe him our liberty

Overskriften tilhører Lech Walesa og er tilegnet Ronald Wilson Reagan som ble USAs 40.president. Idag søndag er det 100 år siden han ble født.


Det skulle neppe kom som noen overraskelse at denne blogger er over gjennomsnittet begeistret for Ronald Reagan - Ikonet, presidenten, personen og mannen som historien tillott å være president når den kaldekrigen ble avsluttet. Minervas Jan Arild Snoen har i et oppsummerende innlegg drøftet arven til Ronald Reagan. Den er ikke plettfri - men det store bildet er overveiende positiv for USAs 40.president som nøt uvanlig stor popularitet da han gikk av.

Det er særlig to ting jeg finner tiltalende ved Ronald Reagan som person. Hans ukuelige optimisme og hans ideologiske prinsippfasthet - evnen til å inspirere vil alltid bære med den tidligere Hollywoodskuespilleren.

For Ronald Reagan var Sovjetunionen "The evil empire" - et uttrykk som skapte moralsk harme blant venstreintellektuelle i Europa - men var ingen overdrivelse. Vitnesbyrdene til tidligere dissidenter i Øst-Europa, blant annet Lech Walesa, er tydelig i sin takknemlighet til Reagans moralske tydelighet. For å gi et eksempel. Det er ingen hemmelighet at Reagan under talen ved Brandenburger i 1987 møtte stor motstand blant sine rådgivere hva gjaldt setningen "Tear Down this wall" - og hadde i utgangspunktet akseptert å stryke setningen fra manus. Som sikkert de fleste interesserte fikk med seg - den ble uttalt i all sin kraft, med påfølgende klart budskap til Gorbatsjov. Sovjetunionen ville ha falt før eller senere, men jeg er overbevist om at Reagans politikk bidro til å fremskynde fallet.

Selv om Reagan for mange på den politiske høyresiden fremdeles står som et skinnende forbilde er det viktig å ha med seg at enhver person opererer i en gitt kontekst under bestemte politiske forutsetninger. Med andre ord de politiske utfordringene som Reagan sto overfor er ikke de samme 30 år senere. Det burde være særlig viktig for GOP-kandidater å forstå. I det miljøet bæres det preg av manglende nyanser med hensyn til hva Reagan faktisk fikk gjennomført som manifesterer seg om ikke i, så på grensen til politisk handlingslammelse. Det sagt - dagen i dag markerer vi i respekt og takknemlighet for "The Gippers" virke.

Mannen som ble født inn i fattigdom som sønn av en alkoholisert skoselger, men for alltid er skrevet inn i historien - ikke bare i USA, men verden forøvrig.    

3 comments:

Peter said...

Du hevder vi skylder Reagan vår frihet, men argumenterer ikke for hvorfor det skulle være tilfelle. How do we owe him our liberty, Eirik?

Eirik Løkke said...

Hvis du leste innlegget nøye ville du fått med deg at overskriften henspilte på Lech Walesas beskrivelse av Reagans betydning. Hvorfor Walesa mener dette skulle ikke være vanskelig å forstå.

Anonymous said...

Tja. Det blir jo ekstremt subjektivt men jeg vil kanskje heller holde Garbatsjov/Sjevardnadze som noen en skal si større takk til. En polakk vil kanskje aldri takke en russer, så det er forsåvidt ikke noe spesielt at Walesa takker Reagen. Han er sikkert oppriktig til 1000. Men Reagen og Usa gjorde strengt tatt lite eller ingenting for jernteppets fall foruten å være mot den selvsagt. Da Steinfeldt spurte Sjevarnadze berlinmurensfall dagen etterpå (10 nov 89) og han svarer; "beslutningen om å åpne Berlinmuren og vestgrensen i DDR var vis og nødvendig!"
Så var det et viktigere utsagn en "tear down this wall".