Wednesday, June 22, 2011

Republikansk presidentkamp

Den amerikanske presidentkampen er i full sving. Dvs kampen om HVEM som skal utfordre Obama. Mitt Romney er ikke uventet favoritt, og han styrket etter min mening sine sjanser som følge av stødig opptreden under primærdebatten på CNN fra New Hampshire.
Det sagt, ingen av kandidatene ser ut til å ha den berømte gnisten som skal til for å oppildne republikanske (ei heller sentrum) velgere. På den annen side er kanskje Mitt Romney nøyaktig hva GOP trenger i et valg som garantert kommer til å dreie seg om økonomiske spørsmål.

I motsetning til nordmenn flest støtter ikke jeg uten videre den til enhver tid demokratiske kandidaten. I mitt møte med amerikanere pleier jeg å beskrive meg selv som ”fiscally conservative and socially liberal” - i den grad det skulle være behov for å prioritere har økonomiske spørsmål (it`s the economy stupid) normalt hatt forrang. Nei, jeg er ikke spesielt begeistret for den kristenkonservative (sosialkonservative) innflytelsen i partiet, og om Sarah Palin mot formodning skulle ende opp som kandidat vil min støtte garantert gå til Barack Obama, det kan den for så vidt ende opp med å gjøre uansett – time will tell.

Konservativ liturgi
Det vil nok ikke yte moderne konservatisme rettferdighet dersom vi skulle sette likhet mellom den og de republikanske kandidatene, skjønt amerikansk konservatisme er ikke uten videre lett å definere/sammenfatte (det er ille nok med begrepet konservatisme). Amerikansk konservatisme, i hvert fall de selvutnevnte forkynnere (Rush Limbaugh, Glenn Beck, Sarah Palin, Ann Coulter, Michelle Malkin m.fler) preges av en grunnleggende anti-intellektualisme, godt illustrert av hyppige utfall mot ”liberalere”, ”ulovlige-innvandrere”, ”ateisme” og alt som lukter av brudd med konservativortodoksi. Det siste er for så vidt interessant, all den tid konvensjonell politisk konservatisme har definert seg selv gjennom å vurdere tingene SLIK DE ER, ikke slik man håper/mener DE BURDE VÆRE. Fareed Zakaria peker nettopp på dette paradokset i siste utgave av GPS.

Faktum er at jeg savner intellektuelle konservative i tradisjonen fra William Buckley jr. og Barry Goldwater. For all del, man har fremdeles interessante konservative; David Brooks, Andrew Sullivan, Anne Appelbaum, Peggy Noonan og Thomas Sowell, men anti-intellektualismen, både i form og innhold burde uroe GOP mer enn det ser ut til å gjøre.

Utenrikspolitisk renessanse
På et område synes konvensjonell konservatisme å ha fått sin renessanse, og det er i utenrikspolitikken. Klassiske konservative dyder som interesser og realisme ble i sterke ordlag frontet under den nevnte debatten. Viljen til å drive nasjonsbygging og være verdens politimann er på retur i USA. Ron Paul har lenge forfektet anti-intervensjonisme, og mens han ble hudflettet for disse standpunktene i 08- valgkampen, har det republikanske etablissementet trukket kraftig i retning av Ron Pauls linje. Selv om eksempelvis Mitt Romney (og enda mer Tim Pawlenty) står nær Obama i utenrikspolitiske spm. Sannsynligheten for at den republikanske presidentkandidaten var blant deltakerne under CNN-debatten er stor. Det er nok tenkelig, om ikke sannsynlig at enten Chris Christie eller John Huntsman, og enda mindre Sarah Palin, kan bli en seriøs utfordrer. Men jeg tror det ikke.

Who to pick?
Jeg har sans for ”norske” Michelle Bachmann, men er enn så lenge usikker på hennes intellektuelle kapasitet. Da er jeg tryggere på Mitt Romney. Ron Pauls økonomiske politikk er jeg langt på vei tilhenger av, men hans muligheter er heller beskjedne. Barack Obama er fremdeles den største favoritten med hensyn til hvem som blir president etter 2012, men om ikke arbeidsledigheten bedrer seg og forblir på rundt 10 prosentpoeng, er det godt mulig at Mitt Romney blir USAs neste president.

4 comments:

Magne Utvik said...

Jeg tror ikke at "nordmenn flest" automatisk støtter den demokratiske presidentkandidaten, men heller føler seg frastøtt av de republikanske politikerne hvis retorikk er mye mindre appetittlig for ikke-amerikanere (f.eks. "country first" vs. "change") og hvis posisjoner ligger langt fra de en vanligvis finner i Norge, noe mediene ikke glemmer å minne oss på.

Jeg for min del har vanskelig for å se mye positivt i amerikansk politikk. Den er fullstendig gjennomsyret særinteresser (det være seg lokale eller gruppemessige) og lobbyister som politikerne igjen er avhengig av for å kunne bli valgt. Resultatet overskygger alle små lyspunkt totalt. Det finnes utallige eksempler på politikere som beskytter sine pengegivere, ofte entydig til skade for fellesskapet – tenk bare på oppgjøret etter finanskrisen og hvordan det blir gjort særdeles lite med de delene av finansbransjen skader de fleste; de uforholdsmessige lønningene til offentlige ansatte her og der; helsereformen; klimalovgivningen som det aldri ble noe av (se artikkel i New Yorker); eller http://www.nytimes.com/2011/06/21/us/politics/21hatch.html?_r=1&scp=5&sq=utah&st=cse hvor senatoren Hatch (D) lykkes med å forene sine særinteresser med "maverick" McCains – og allmennheten taper.

Alle politikere reklamerer med at de vil "change how things are done in Washington", men bare det at de har en plattform til å bli hørt, betyr nærmest at de allerede er kompromittert, og er de ikke det selv, kan du være sikker på at de får de fleste folkevalgte mot seg. Mange i Tea-Party-bevegelsen (i likhet med de som støttet Obama) mener det sikkert bare bra, men så lenge politikerne trenger så mye økonomisk støtte for å bli valgt, blir nok det meste ved det samme. (Og nå ser jeg helt bort fra hvordan politikerne i det hele tatt oppfører seg, men to partier som bedriver populisme som bare det.)

(Nei, jeg hater ikke USA eller amerikanere, bare politikerne, og jeg vet at verden ikke nødvendigvis blir et bedre sted hvis "supermaktene" er land som ikke engang bekjenner seg til demokrati.)

Det skal ikke være lett.

(Et spørsmål: Hvis du mener at "free markets creates free people" (tror det er en "s" for mye der), er det noe galt med at sterke aktører på markedet bruker sin innflytelse til å påvirke politiske beslutninger til sin egen fordel eller, polemisk uttrykt, har vi her bare med uansvarlige borgere å gjøre som ikke kjøpte varene og tjenestene sine hos noen snille?)

Gisel said...

article that you fit quite interesting to read & give another value to me

Andy said...

news that you fit so add information

Scorsese86 said...

Jeg har stor tro på Romney. Akkurat nå, og i de siste månedende har jeg hatt Bachmann som favoritt, men jeg håper at uansett hvem GOP velger så vil vedkommende bli en bedre president enn Obama. Mitt Romney leder, og etter at Rick Perry har fremstått som den pinglen han er, så tyder alt på at Romney blir den som får Obama arbeidsledig.

For et par dager siden så annonserte jo også gullgutten Christie at han ville støtte Romney, så jeg håper og ber om en ny president... Mitt Romney:)