Thursday, June 09, 2011

Ikke tillitsvekkende fra Kommisjonen i Treholtsaken

Gjenopptagelseskommisjonen v/Helen Sæther bestemt i formiddag å avvise begjæringen fra Arne Treholt. Det var forsåvidt ikke overraskende, gitt de siste dager utvikling. Jeg har tidligere gitt uttrykk for mine synspunkter omkring Treholtsaken, som jeg mener er mer enn suspekt. Jeg skal passe meg fra å bruke uttrykket skandale, før jeg har sett på grunnlaget Kommisjonen begrunner sine vurderinger på. Men Helen Sæther var alt annet enn overbevisende under dagens pressekonferanse.

Dette er åpenbart en sak som lett ender i skyttergravskrig, hvor det skal meget til for å endre allerede inngrodde standpunkter. Meg selv inkludert. Likefullt er det som Arne Treholt selv uttaler i kommentar til dagens avgjørelse; siste ord er ikke sagt i denne saken

Jeg skal blogge utfyllende etter at jeg har fått brukt litt tid på å se gjennom premissene for uttalelsene. 

NB! For dem som ikke allerede er informert, så har jeg ved tidligere anledninger involvert meg til fordel for Arne Treholt gjennom ulike møter i Studentersamfunnet i Bergen og har således blitt en bekjent. Den opplyste leser får selv bedømme i hvilken grad det forkludrer min argumentasjon i denne saken.  
Her sammen med Arne Treholt og Olav Bergo under møte i Bergen
i November 2010 om Treholt-saken.

4 comments:

Finn Hjalmar said...

Vil en person som er skyldig forsøke å få saken sin gjenopptatt fire ganger?

http://fhjpeder43.wordpress.com/2011/06/09/hvem-snakker-sant/

Øyvind said...

Skyttergravskrig eller ei, jeg synes du bør bli flinkere til å se hva denne saken faktisk dreier seg om. 1. Har Treholt overlevert gradert materiale til KGB? Svar: Ja. 2. Har Treholt overlevert gradert materiale til Irakisk etterretning? Svar: Ja. 3. har han mottatt store pengebeløp for dette? Svar: Ja.

Og: Alt dette har Treholt innrømmet i avhør! Dette har han senere trukket tilbake fordi han mente han var i en presset situasjon i avhørene, og derfor snakket usant. For noe tøys!

Gjenopptakelseskommisjonen tok stiling til om bevis var forfalsket, og om sentrale etterforskere hadde løyet. Når det gjelder det første punktet, så mente ikke de sakkyndige at det kunne konkluderes annerledes enn i dommen fra 1985. Når det gjelder det andre punktet, så finnes det ingen holdepunkter om løgn fra POTs side annet enn uttalelser fra den ene etterforskeren som har stått frem i media, og som kun hadde annenhånds informasjon.

Konklusjonen kan da ikke være annet enn at Treholt er skyldig i noe som i min bok er spionasje. Av en eller annen grunn har det oppstått en renessanse for Treholt-apologeter, der du og bla. Stanghelle deler den tvilsomme æren. Kanskje det er på tide å innse at fyren er en skurk? Fire ganger har kommisjonen avvist gjenopptakelse. La det bli med det.

IvarE said...

Så enig, så enig, Øyvind!

Og skulle kommisjonen ha gått inn for gjenopptakelse av Treholt-saken så hadde det vært en skandale av dimensjoner. Fordi det er få saker i norsk rettshistorie der skyldspørsmålet har vært så åpenbart og veldokumentert som i denne.
Det ser for øvrig ut til at mange av Treholts venner ikke forstår at pot ikke hadde noen *grunn* til å skulle forfalske det såkalte "pengebeviset" som Treholt gnåler om. Påstanden faller på sin egen urimelighet. Det spillen nemlig ingen rolle hverken for skyldsspørsmål eller straffeutmåling *om* eller *hvor mye* han fikk betalt. Det som er viktig er *handlingen* han utførte (overlevering av gradert materiale) og som han altså fikk betalt for og som han har innrømmet. Det får jo være grenser for hvor stor grad av dumhet man skal tilskrive etterforskerene.

Finn Hjalmar: JA.
Akkurat som E.L., så traff jeg også Treholt noen ganger før han ble arrestert (dog antakelig mere perifert enn E.L.), og jeg husker ham som en veldig sjarmerende fyr men samtidig en som uten å nøle kunne love noe og gjøre det stikk motsatte, samt en som aldri noensinne kunne innrømme å ha gjort noe feil, uansett hvor åpenbart det han hadde gjort var.
Så JA, en slik type vil nekte i det uendelige etter prinsippet "det er ikke om å gjøre å ha rett, men å få rett".

Digital Marketing said...

Excellent information, I like your blog.

Current Political News in India

Latest Entertainment News in India

Latest Business News in India

Live Cricket News in India