Wednesday, August 30, 2006

Clemet vs Tranøy. Oppsummering.


Kapitalismus hadde den store glede av å være moderator i debatten mellom Bent Sofus Tranøy og Kristin Clemet på NHH mandag kveld. De fleste leserne av denne blogg vil nok uten problemer kunne plassere Kapitalismus sitt synspunkt i denne diskusjonen, men forhåpentligvis merket ingen andre det.

Kapitalismus skal ikke utrope noen vinner, men si litt om sin opplevelse av debatten. Foran et publikum på snaut 100 mennesker startet Tranøy sitt innlegg med å fortelle om bakgrunnen for boken og sin hovedkritikk av overdreven markedstro. Dette gjorde han ved bruk av gode anekdoter, men evnet i liten grad å peke på alternative løsninger. Noe Tranøy også var klar på.

Clemet viste i sitt innlegg at hun hadde lest boken til Tranøy godt og kom med sine hovedinnvendinger. I flg Clemet er Tranøys kritikk i overkant karrikert (stråmannpreget).
For hvem er det som står for disse markedsfundamentalistiske dogmene Tranøy referer til? Clemet kjenner ingen, det gjør heller ikke Kapitalismus. Videre kritiserte Clemet boken for å være lite vitenskapelig, og at boken mangler et grunnleggende alternativ til markedsløsninger. Dette var ikke Tranøy uenig i, men mente at det må være lov til å kritisere, peke på problemer uten ALLTID å måtte ha fiks ferdige løsninger.

Dette siste poeng oppsummerer på mange måter debatten. Clemet kunne si seg enig i mange av Tranøys anekdoter, men når alternativene ikke synes bedre er det lite fornuftig å endre systemet. Det er vel ikke overraskedende at Kapitalismus er enig med Clemet her.

Bent Sofus Tranøy er en veldig hyggelig og omgjengelig person. Det teller positivt. Videre er Tranøy intellektuelt åpen og han evner å gi en utfordring til de av oss som støtter markedsløsninger. Boken anbefales! Les den.

Markedet er ikke perfekt (optimalt), det vil det aldri bli. All den tid mennesker ikke er perfekte, vil aldri de valgene menneskene må ta i et markedssystem alltid vise seg å være optimale, men skal Tranøys argumentasjon få oppslutning må han gjøre mer enn å bare kritisere. Tranøy trenger å skrive en oppfølger hvor han peker på et alternativ, et alternativ som er bedre enn markedstenkningen.
Inntil videre vil Kapitalismus forsette å være om ikke fundamentalist, så i hvert fall markedstilhenger.

11 comments:

Anonymous said...

Debatten var helt grei den. Men syntes kanskje Tranøy var vel utydelig. Fikk ikke helt med meg hva han egentlig vil.

Anonymous said...

Det er det som er både positivt og negativt ved Tranøy.. Han er ingen skråsikker professor, men denne tvilen hans kan føre til usikkerhet om hva han egentlig mener..

Eirik Løkke said...

Sånn da skulle wordverification være innført!

Beklager bryet, men det synes nødvendig.

Machiavelli (No) said...

K,

som du kanskje har lest så er jeg borgerlig innstilt (aldri stemt rødt). Jeg er stor markedstilhenger, under gitte gunstige forutsetninger (som vi har bl.a. i Norge).

Hovedproblemet med markeder oppstår mener jeg, og i et nøtteskall, når konkurranselovgivningen er for svak, og oligopoler og monopoler får oppstå. Det er også viktig med fornuftige arbeidsmiljølover, for å beskytte arbeidere mot de verste former for utnyttelse, samt gode forbrukerbeskyttelseslover. Sluttelig er det ønskelig med restriksjoner på reklame.

På alle disse punktene mener jeg EU leverer langt bedre enn USA per dags dato. Derfor er kapitalismen i den del av EU som utgjorde gamle Vest-Europa slett ikke å forakte, mens den amerikanske varianten "leaves a lot to be desired".

Uenig? Anyone?


M

Eirik Løkke said...

USA har lavere arb.ledighet, mer fleksibelt arbeidsliv (større forskjeller ja vel, det er til å leve med), konkurranselovgivningen i USA trodde jeg var ende mer konkurranse orientert enn EU, mulig jeg tar feil. Og i USA er det jo fullt mulig, (kanskje i for stor grad) å saksøke for alt mulig villedende reklame etc.

Dersom du sammenligner Frankrike med USA så er jeg ikke i tvil om hva jeg foretrekker.

Machiavelli (No) said...

JEG synes ikke de sinnsyke forskjellene på lønnen til fotfolket og til konserndirektørene der borte er ok.

Og det med arbeidsledigheten varierer jo meget sterkt fra område til område - både i USA og i Europa. Akkurat den faktoren er for meg underordnet, så lenge de regionale forskjellene mellom sammenlignbare USA-regioner og EU-regioner ikke er veldig høy.

Her i Norge kan vi også saksøke for villedende markedsføring - jeg tenkte mer på begrensning av reklamen jeg; f.eks. i det offentlige rom, og overfor barn (især i skolemateriale osv.).

Og angående konkurranselovgivningen så VAR den meget sterk i USA, men jeg har hørt at Reagan ødela mye av den. (Akkurat dette har jeg ikke lest om i detalj). Den er i alle fall ikke spesielt sterk nå lenger - se bare på tilfellet Wal-Mart.


M

Anonymous said...

Jeg er veldig glad for at jeg ikke befinner meg til venstre på den politiske aksen..det må nemlig være en ganske identitetsløs tilværelse!

Som Tranøy selv sa under debatten; han kommenterer saker han ikke liker, men har ingen løsning på dem. Etter mitt syn er dette temmelig symptomatisk for alt som måtte være være til venstre for minst halvparten av DNA. Masse de er uenig med, men noen helhetlig løsning har de ikke. Som en eller annen sa: Det er vel nødvendig å være spesielt "intellektuell" for å bortforklare mangelen på resultater blant de marxistiske ideologiene.

Blir spennende å se hva som skjer med venstresiden i de kommende 50(?) årene. Entene må de komme opp med noe helt nytt noe, eller så må de vel ende opp med å gli mot høyre..?

-op

Anonymous said...

Bent Sofus Tranøy hevder at 'valgfriheten' i markedet fører til stress og/eller apati blant folk. Lurer på om han også mener at dette gjelder den demokratiske, politiske arena, med alle dens valg?

Anonymous said...

Wal-Mart styrke er ikke dårlig konkurranselovgivning. Den som tror det vet ikke særlig mye om hverken Wal-Mart eller konkurranselovgivning.

Wal-Marts sukksess kan grovt oppsummeres i ekstrem dyktighet i å effektivisere hele verdikjeden, samt evne til rask vekst. I stor grad har de altså operert uten reell konkurranse, men det skyldes ikke misbruk av markedsmakt.

Machiavelli (No) said...

Anonymous skrev:
"Jeg er veldig glad for at jeg ikke befinner meg til venstre på den politiske aksen..det må nemlig være en ganske identitetsløs tilværelse!"

Identitetsløs? Hvordan da.. ? De fleste som skriver i blåbloggene kommer jo fra en ekstrem høyreside (i det liberalistiske parameteret). Er alle til venstre for disse identitetsløse?

Og du som skrev sist om Wal-Mart - sjekk denne artikkelen..


M

Anonymous said...

KOMMENTAR!
Tranøy var slapp. Syntes det var lite frekt av ham å knytte skolissen mens Clemet snakket til ham, for ikke å snakke om å finne på å tømme kjeften for snus. ÆSJ! FYSJ!
Clemet er flink. Du var også flink:D Særdeles imponert over kveldens antrekk også.