Thursday, October 12, 2006

Legalize it now…

Kudos til Unge Venstre som går inn for å liberalisere narkotikaloven.
Norsk narkotikapolitikk kan neppe karakteriseres som annet enn en fullstendig fiasko, og ethvert fornuftig forslag som går i retning av å forbedre situasjonen bør derfor omfavnes. Spørsmålet om legalisering av narkotika har, som de fleste andre samfunnsspørsmål, to ulike innfallsvinkler; Det noe abstrakte ”samfunnet” og det noe mer konkrete ”individ”. Kapitalismus mener grunnleggende sett at enhver har rett til å selge og kjøpe heroin, ja sågar ødelegge seg selv på stoff. Det er et grunnleggende og konsekvent liberalt standpunkt. Men ok, la nå det ligge.

La meg angripe problemstillingen gjennom den kanskje mer interessante tilnærmingen der abstraksjonen ”samfunnet” står i fokus. Jeg mener det er gode grunner til å hevde at samfunnet som helhet også er tjent med legalisering av narkotika. (Vi snakker her om de ”tunge” stoffene, at marihuhana, cannabis og hasj ikke er legalisert er usedvanlig tullete). Norsk narkotikapolitikk er symbolpolitikk på sitt verste. Hele politikken bygger på antagelsen om at dersom narkotika hadde vært tillat så hadde betydelig flere ungdommer begynt å misbruke narkotika. Dette tror ikke jeg på, men det er nå engang denne antagelsen som ligger til grunn for politikken.

Konsekvensen av denne politikken er enorme problemer med overdose, vinningskriminalitet og profitt for organisert kriminalitet. Alle disse tre problemene ville vært betydelig mindre dersom vi legaliserte heroin, alternativt delte ut heroin på resept til tunge misbrukere. Da ville misbrukere sluppet å drive vinningskriminalitet, det ville vært færre overdoser og liten profitt for organisert kriminalitet, hvilket ville vært en stor fordel for samfunnet (denne abstraksjonen som vi hele tiden bekjenner oss til), i tillegg til at det ville gjort livet enklere for den enkelte misbrukere.

Ville en legalisering medført at flere unge begynte med narko? Muligens marginalt, men jeg tror rett og slett ikke at de fleste ungdommer drømmer om et liv i narkohelvete, noen kan hende, ville benyttet muligheten til å prøve siden det var tillatt, som ikke ville prøvet dersom det var ulovlig, men jeg tror legalisering ville påvirket etterspørselen marginalt. Og selv om noen flere skulle begynt å bruke narkotika ville jeg vært tilhenger av legalisering ut fra samfunnshensyn.

Dersom vi forsetter ”samfunnet som helhet perspektivet” ville det vært fornuftig av staten å fokusere på hjelpetiltak, fremfor straffeforfølgning, slik at når en misbruker var motivert for å slutte så ville staten stille opp med hjelp på timen. En slik annerledes tilnærming til narkopolitikken er ikke bare viktig, den er helt nødvendig for å bedre situasjonen. Tror Kapitalismus at narkoproblemet noen gang forsvinner? Nei definitivt ikke, men det er intet argument for å ikke gjøre situasjonen bedre for samfunnet og for den enkelte.

I så måte skal Unge Venstre og Lars Henrik Michelsen ha all ære for å insistere på å bringe frem denne (dessverre) politisk überkontroversielle saken i det offentlige ordskifte. Måtte bare fornuften seire tilslutt!

22 comments:

Anonymous said...

N[ er ikke forslaget vedtatt enn[ og det er ikke sikkert at det blir vedtatt heller.

k-to-the-n said...

Hva med det økonomiske? Staten ville tjent ekstreme hauger penger om de hadde stått for framstilling og salg (hvis prisnivået skulle holdt seg på det samme). Kanskje til og med nok til å bekjempe "ekte" kriminalitet.

Amos Keppler said...

Jeg er faktisk bortimot enig med deg her. Det finnes mirakler i verden.

Jeg mener at absolutt alt burde legaliseres, også heroin (som er noe svineri). Det du ikke nevnte er det faktum at de fleste tåler helt utmerket å bruke narkotika, uten at det på noen måte svekker dem, snarere er det berikende. I Sveits er til og med heroinslaver i full jobb (selv om det ikke burde være noe mål, å være i jobb altså). Så, verdens og dagens dominerende politikk på området er ren bs. Så det er kanskje ikke så rart at folk som ellers er ekstremt uenige finner «sammen».

Machiavelli (No) said...

Skal si dere er svadafyrster i dag, gitt. Hva med en praktisk tilnærming her?

Hvor mange av dere har f.eks. oversikten over hvilke stoffer som kan framstilles syntetisk i Norge? F.eks. kokain er jo vel avhengig av koka-planten, og den vokser så vidt meg bekjent ikke i Norge, men stort sett i latinamerika. Så da måtte altså staten Norge ha opprettet et kundeforhold til kokainkarteller i Colombia etc.?

Videre, gitt at man fikk selge en del stoffer på resept (eller uten) i apoteker: Hva skulle da stoppet folk fra å videreselge dette på nattklubber, til skoleungdom utenfor skolegården, etc? Eller, for det tilfelle at prisen i Norge ble lav, videre til utlandet?

Og så dette med økonomisk gevinst for Norge, som en var inne på. Er man så sikker på det? Når man ikke klarer å dele ut sosialhjelp eller trygd, uten å først instituere et enormt og svært kostnadsdrivende offentlig apparat til å administrere disse offentlige pengeutdelingene, bl.a. ved å samle inn all mulig dokumentasjon om mottagerne etc, hvordan skulle man så administrere et system som holdt orden på hvem som kjøpte hva, og når de kjøpte det? Og kanskje like ille: Hvor mange økonomer, sekretærer etc. måtte man ikke ansatt for å holde orden på at ikke apotekene var dyrere enn gatekjøperne - for å sikre at stoffet man framstiller syntetisk faktisk blir solgt?

Osv. osv.

Sluttelig det signalet man sender ut i samfunnet om at narkotika er stuerent. En ting er signaleffekten overfor rotløs ungdom (og dem er det mange av, og det er aldri selvforskyldt) er svært uheldig, en annen er den fornærmelsen dette måtte være overfor alle pårørende til overdoseofre etc.

Nei, dette blogginnlegget viser at K er omtrent like uskikket til noensinne å bli en ansvarlig politiker, som disse imponerende lite oppegående landsstyremedlemmene i mikro-partiet Unge Venstre.

Finn dere bedre fritidssysler, før det er for sent.


M

I det hele

Anonymous said...

Svar til Machiavelli:

Nå produserer vi jo i Norge varer som tomater, og disse vokser heller ikke naturlig i fedrelandet. Likevel er norske tomater, på tross av hvilke miljøfiender de er, svært populære.

Argumentet om at det kan selges videre faller på sin egen urimelighet i og med at dette kan man faktisk gjøre med alle andre varer, som f.eks. alkohol, tobakk, gjær, sukker og pølse. Det er i alle tilfeller ulovlig.

Det er ikke for Unge Venstre et poeng at staten skal tjene penger på andres ulykke; selv ikke om det er ulovlig. Poenget med legalisering skal være at det blir lettere å hjelpe misbrukere, samtidig som politiet skal få ressurser frigjort slik at de kan ta de organiserte kriminelle.

Det er et poeng, derimot, at vi skal få færre overdosedødsfall, da dosene vil bli rene, og like sterke.

Unge Venstre er ikke et politisk parti, men Venstre er. Unge Venstre har fått ca. 300 ny medlemmer på 2 år, det er omtrent en dobling; og det stiger. Snart vil vi forhåpentligvis vokse oss store nok til å kunne hamle opp med visse andre partier, som får 30 mill. I året av fagforeningene. Det får nemlig ikke Venstre.

Bedre fritidssysler? Som f.eks. blogging? Nei, jeg tar heller en rev før jeg stikker ned på skolen, jeg...


Mvh
Daniel Heggelid-Rugaas
Landsmøtedelegat, og usikker på hva han skal stemme...

SimenJW said...

Jeg er delvis uenig og delvis enig. Faktisk, jeg har en tante som har forsket på temaet i 10-20 år, og hun mener også at tunge stoffer (da i hovedsak heroin) bør legaliseres. Dette for å:
1) Ødelegge kriminelle miljøers inntektskilde numbero uno
2) Hindre at narkomane begår vinningskriminalitet
3) Sørge for at narkomane har tilgang på rent stoff

Jeg er derimot uenig i at alle skal få kjøpt stoffet, rett og slett fordi det, som noen påpeker, ville gjort bruk mer legitimt. Da ville jeg heller hatt stoffstasjoner hvor helsepersonell kunne delt ut stoff til personer de visste var avhengig. Tror dette også kunne gjort det mindre spennende for unge å prøve tyngre stoff.

Ellers så må man satse langt mer på prevantivt arbeid enn å arrestere allerede eksisterende brukere. Mer informasjonsarbeid, klarere budskap og mer penger til institusjoner som tar seg av ungdom som har det vanskelig, slik at de ikke ser stoff som en utvei.

Machiavelli (No) said...

Drugaas sine motargumenter er mest sannsynlig kun overbevisende i hans eget hode.


M

Eirik Løkke said...

Simens tre begrunnelser for legalisering var også mine tre hovedpoeng. Godt mulig "alle" ikke skal få kjøpe, men her må det kunne overlates en god del skjønn til helsepersonell, som etter klare kriterier får vurdere hvorvidt et salg bør forekomme. Skjønt legalize it all, ikke ville være meg imot.

M bekrefter antagelsen om at dersom man legaliserer så vil mange flere begynne. Jeg tror ikke det.

Ellers er det noe med useriøsiteten til M, som gjør det uinteressant å debattere videre. Stort sett bare karakteriseringer av typen "Svadafyrster", "finn dere noe bedre å gjøre" etc.

Men, for all del en praktiserer jo ytringsfrihet på denne blogg, så det står jo enhver fritt til å meddele den forvirring, evt forbitrelse som hersker i ens indre.

Drugaas, stem for fornuften, ikke symbolpolitikken som preger dagens narkopolitikk.

Mathias said...

Så hvilke land har man høstet positive erfaringer med å legalisere heroin?? Ingen. Derimot kan man diskutere om legalisering av hasj, men heroin er tull fra ende til annen som ikke fortjener en debatt fordi det hverken i Norge eller noe vestlig land er noe politisk vilje til å legalisere heroin. Denne debatten er enda mer tullete enn å legalisere prostitusjon.

Eirik Løkke said...

Feildubbing Mathias??

Intet land har valgt å legalisere heroin, men fortsette å stange hodet i veggen, gjennom fremdeles symbolpolitikk.

Politikken som er gjennomført er jo en fiasko fra ende til annen. De erfaringene gjennom utdeling av heroin til misbrukere i Sveits og Tyskland, har vært veldig vellykket. Derfor er det grunn til å se nærmere på ordningen.

Machiavelli (No) said...

K, det er mildt sagt idiotisk av deg å avfeie innlegget mitt som useriøst og stort sett usakligheter. Du nevner de to eneste "usaklighetene" jeg brukte, og gir inntrykk av at det preget hele innlegget. Er det noen som er useriøse her, blir det dermed deg. I mitt indre hersker hverken forbitrelse eller forvirring, men jeg aner jo at du elsker å bruke dette sitatet fra tidl. Høyre-stortingspresident C.J. Hambro.

Det at du er en oppblåst posør som elsker å bruke svulstige (og ofte feilplasserte) sitater fra store menn fra historien (man aner at K anser seg selv som en stolt forkjemper for både disse og USA, og kanskje nærer en drøm å bli sitert i fremtiden... ).

Fakta er at du selv er så useriøs at du aldri kan komme i nærheten av et vektig folkevalgt verv, og da kan man jo spørre seg selv hva som er vitsen med å drive med politikk i det hele tatt.

Det at du ikke kan ta tak i alvorlige innvendinger mot dine mildt sagt uansvarlige og ureflekterte oppgulp om progressiv narkopolitikk, er nok en bekreftelse på dette.

Du skuffer stort. Er all denne plutselige antipatien fra din side kun på grunn av at jeg kalte deg en bonde i et tidligere innlegg om Moderatarna og skattekutt? I så fall har du alt for tynn hud. Lesere her bør ikke glemme at er det noe Kapitalismus (aka siddisen Eirik Løkke) virkelig elsker, så er det å komme med arrogante (noe han er stolt over og synes er et fett karaktertrekk) avfeininger og beskrivelser av meningsmotstandere. At han ikke ser stammen i eget øye, men ser flisen i andres, er nok et bevis på at mannen er forblindet av et oppblåst, latterlig selvbilde.

Denne bloggen har mistet all reell politisk verdi, og kan kun i beste fall imponere lettere naive medlemmer av fylkeslaget av Unge Høyre (som får tilsendt linker til K's liksom veldig viktige blogginnlegg i nyhetsmailene sine). Den har kun kuriositetsverdi fordi Høyre av en eller annen merkelig grunn tok Løkke inn som Stortingstrainee i sommer, og ellers slipper ham til i fri dressur i media og på egne møter.

Et symptom på et retningsløst, rådvilt og identitetsløst Høyre m.a.o. Og det er jo for så vidt av interesse.


M

Ps. Kanskje ikke så mange ivrige innlegg om Moderatarna nå om dagen, Løkke, etter alle skandalene siste uken - som avslører endel liberalisters vulgære egenrådighhet, korttenkthet, useriøsitet og manglende samfunnsansvar... ?

Pps. Takk så mye for at du tillater meg å praktisere ytringsfriheten du tross alt er en forkjemper av.....

Anonymous said...

vanskelige problemstillinger dette her, mange gode argumenter for og mot, men det som ihvertfall er helt sikkert er at flere tunge misbrukere bør få rask tilgang på metadon... hank von helvete er jo et eksponert eksempel på at man kan klare seg godt her i samfunnet selv om man er metadon-avhengig. skam at ventelistene er så lange for dette.

en annen ting er at en legalisering ikke vil avskaffe narkotika-salget på gatene. jeg er ærlig talt møkka lei av å bli pusha på dop (spesielt hasjhasj, som de kaller det :)) overalt hvor jeg går på grünerløkka. de mest ivrige pusher jo hardt på gamle damer på trikkestoppene... tror IKKE dette blir noe bedre, tvert imot, hvis dette blir legalisert! veldig bra at politiet slo til på løkka her for et halvt år siden, har blitt litt bedre etter det...

et av hovedpoengene med å legalisere i nederland var vel å hindre at f.eks. unge hasjrøkere oppsøkte tyngre kriminelle miljøer og deretter lettere begynte på noe tyngre. dette har jo forsåvidt noe for seg!

Machiavelli (No) said...

Og når jeg kalte K for en bonde når han fablet i vei om skattekutt på minst 50-100 milliarder første året under Moderatarna, var på ingen som helst måte ment som et spark til norges hederlige bondestand. I motsetning til K, har jeg en viss respekt for hardtarbeidende bønder, og er bevisst at vi trenger et levedyktig landbruk også her til lands. I tillegg gir jo Bordieux bøndene en relativt hederlig plassering i sitt intellektualitetsskjema i klassikeren "Distinksjonen".

Nei, jeg tenkte på K som en bonde på et politisk sjakkbrett. Grei å ha for et parti som frontkjemper, som holder hissige samfunnsdebattanter fra andre partier opptatt med å besvare og irritere seg over hans usakligheter, provokasjoner og latterlige selvmotsigelser - men uten reell handlefrihet til å bevege seg langt i et trekk.

Man vil neppe se K på en stortingsliste med det første (for å si det mildt), hverken i Hordaland eller Rogaland, eller på en kommunevalgsliste i hjembyen Stavanger.

På det politiske sjakkbrettet er og blir han en bonde, og er således ganske lett "expendable", om det skulle komme til stykket. Dette bør ingen være i tvil om.


M

Machiavelli (No) said...

Modernisert og global:

Jeg har personlig ingenting imot at hasj legaliseres. Marihuana også. Men det er lang vei fra dette standpunkt, til det som Unge Venstre og Eirik Løkke fra Unge Høyre står for, nemlig at alle stoffer skal legaliseres. (Da inkl. heroin, kokain, LSD, opium, crack etc. formoder jeg).

Slik du nevner det, har det en fornuftig klang over seg. Men intet jeg har hørt fra UV eller Løkke om legalisering av tyngre stoffer, virker å være knyttet til noen som helst fornuftig og gjennomførbar virkelighet. Det er bare blindt og uansvarlig prinsipprytteri, og posørvirksomhet av høyeste kaliber.

Angående metadon kan jeg for øvrig henvise til den noe forvirrede og også posøraktige Simen Sætre i Morgenbladet, som støtter UVs initiativ (merkelig nok, nå som Morgenbladet igjen begynner å anta et seriøsitetens skinn) men som samtidig opplyser/påstår at metadon er en grusom gift, som virker lobotomiserende og sterkt vanedannende.

Jeg så Hank von Helvete på Nytt på Nytt, og særlig lobotomisert virket han ikke. Jeg registrerer at alt annet Simen Sætre (sims) skrev i lederen i nyeste Morgenbladet var ureflektert oppgulp, og fester således ikke alt for mye lit til hans uttalelser om metadon.

Men skulle gjerne hatt metadonbivirkninger belyst fra noen som faktisk KAN noe om stoffet - om slike finnes blant leserne av herværende bloggfenomen.


M

Anonymous said...

Hei Eirik

Godt å se at du holder på noen konsekvente liberale standpunkter. :)

Jeg leser bloggen din regelmessig, men kommenterer sjelden. Grunnen til at jeg velger å gjøre det nå er de latterlige personangrepene fra Machiavelli. Nå vet jeg jo at du setter yttringsfriheten høyt Eirik, og det er bra, men det er ingenting i veien for å benytte denne retten til å stoppe slik utidig forsøpling. Selv om underholdningsverdien av Machiavellis ad hominem argumentasjon nok er stor, hadde jeg ikke klaget om du slettet innleggene hans og blokkerte ham for fremtiden. Så kan han klage så høyt han vil i sin egen blogg.


Ps. Nå er jeg faktisk tilbøyelig til å være enig med deler av Machiavellis argumentasjon, men det får da være grenser på avspørende uhøfligheter en kan tillate seg i en diskusjon.

Jan Eirik

Eirik Løkke said...

Nei M, jeg ble ikke særlig provosert over at du kalte meg en bonde. I likhet med resten av dine uttalelser om min persons antatte plassering på en folkevalgte liste, og påfølgende useriøstiet og videre spørsmål om "hvorfor jeg i det hele tatt driver politikk".

Du ser jo ut til å vite en god del om min person, så jeg må vel nesten takke for interessen, og om du synes det er merkelig at Høyre valgte å ta meg inn på Stortinget, så kan du jo kontakte Stortingets sekreteriatsleder Lars Øy, eller Generalsekretær Trond Hole som var ansvarlig for opplegget, hvor du kan stille deg uforståelig til disse personenes dømmekraft. Jeg gidder ikke å bruke så mye tid på deg lenger.

Jan Erik, som du selv sier, ytringsfrihet er en fin verdi, og jeg praktiserer ikke sensur. Når det er sagt så får jo leserne av denne blogg selv velge hvor mye de gidder å vektlegge en gammel grinebitere som Machiavellis til tider rabiate utfall, jeg blir ikke provosert over det, og det plager meg ikke nevneverdig over at det står der. Om ikke annet så kan det være et uttrykk for et omfattende kognitivt forfall, eller med dine ord underholdende.

Machiavelli (No) said...

K, et lite tips: Dersom du ønsker å kolorere noen som useriøs, basert på hvilke ord de velger, så vil det hjelpe din sak vesentlig om du ikke henfaller til samme type ordbruk selv. Bare som et vennlig lite tips.

Men saken er jo den at det er du som har lansert en tøff tone i bloggen her (samt enkelte andre steder hvor du debatterer), og da finner jeg det noe underlig at du ikke tåler tilsvarende behandling selv - før du føler du ikke kan ta noen seriøst etc. Men det er jo bare typisk egentlig for folk som føler seg så meningsberettiget om alt mellom himmel og jord som du tilsynelatende gjør, at man har en standard for seg selv, og en for de fleste andre.

Jeg får vel konkludere med at jeg må holde et høyere saklighetsnivå enn deg da, før du kan ventes å føle deg klar til å ta meg seriøst igjen. Som om det betydde noe. De få leserne du har bør vel allerede vite at du er en eksentriker i partiet Høyre, og som du selv sier, langt til høyre for Høyre (i det meste).

Ikke for det, du har endel interessante synspunkter også, og prinsippfastheten din når det kommer til ytringsfrihet er jo hederlig, tross alt. Imidlertid er hverken konsekvent prinsippfasthet eller eksentriske, ekstreme synspunkter noe som preger seleksjonen av kandidater til Høyres stortingsvalgslister, og derfor konkluderte jeg som jeg gjorde ovenfor (i den grad det har interesse for noen som helst - men jeg er villig til å vedde ganske mye på at jeg har rett).

Hva jeg nevner om din person har alt sammen vært å finne i bloggen din, og ting du lenker til i denne/her. Det kreves altså ikke annet enn fast lesning av herværende blogg for å dedusere seg fram til slutningene jeg trakk.

Men tilbake til saken: Hva gjelder narkotikasynspunkter, så er du mer uspiselig, ureflektert og uansvarlig enn du noensinne har vært før (bortsett kanskje fra dine stratosfæriske skattekuttmålsambisjoner på vegne av Moderatarna i Sverige). Derfor grep jeg fatt i denne saken ganske kraftig, på tross av at jeg allerede hadde trappet ned både interesse for og deltagelse i herværende bloggfenomen.

For her kommer det faktum inn at du har vært praktikant på Stortinget i sommer. Da må man forvente en viss dannelse og ansvarlighet. La meg gjette på følgende: Du tør aldri å sende hovedinnlegget ditt i tråden her inn til noen avis, for da vet du at du vil bli slaktet, samt erklært politisk død internt i partiet ditt.

Og selvsagt kommer jeg ikke til å kontakte hverken Lars Øy eller Trond Hole. De vet vel knapt hvem du er, annet enn ved navn og overflatisk rykte. Og du ble selektert inn til stortinget utifra din CV, UHLs anbefaling (slik jeg forstod det av UHLs hjemmesider på forsommeren) samt det faktum at du da ennå ikke hadde uttrykket slike uansvarligheter som du gjør i herværende innlegg i din blogg. Jeg vil ikke akkurat forvente at du gjør noe comeback i Stortingskorridorene, for å si det sånt. Om det skulle dukke opp, kan jeg jo bare sende en mail til f.eks. Hole, med utklipp av hovedinnlegget ditt i tråden her. Så lite omtanke som du viser for alle de pårørende til stoffmisbrukere, så burde nok det enkle utklippet, sammen med en veloverveid og kort betenkning fra min side, være nok til å få dem til å tenke seg om både en og to ganger.

Sluttelig kan jeg avkrefte av jeg er gammel, så jeg får vel anta at du mener jeg er gammel i bloggen her. Det blir noe annet. Men kommer det særlig flere like uansvarlige utfall som det ovenstående om narkomane og potensielle sådanne, så vil du være så politisk perifer og uinteressant at selv underholdningsverdien av å lese og delta i bloggen din bortfaller.

Med ønske om snarlig god bedring for helten Kapitalismus;


M


M

Anonymous said...

Det er sjelden man leser så knallharde personangrep, med bakgrunn i et relativt harmløst blogginnlegg (selv om du politisk befinner deg langt bak mål, Kapitalismus). Det er en interessant blogg du har her K, selv om noen gjør hva de kan for å forsure og ødelegge. Du kan helt sikkert ta turen tilbake til Stortinget med hevet hode, med visshet om at du aldri vil møte på folk som Machiavelli, som higer etter å erklære deg "politisk død".

Lykke til!

Anonymous said...

Kronidioten av en løgner og skittkaster Machiavelli slår til igjen... Han slenger dritt til den store gullmedalje, og så blir han snurt når personangrepene hans blir sensurert bort.

Guess what: YTRINGSFRIHET HAR INGENTING MED PRIVATE BLOGGER Å GJØRE, OG SÅ LENGE DU ER EN LØGNAKTIG DRITTSEKK SOM ER MER OPPTATT AV Å SLENGE DRITT ENN Å KOMME MED GYLDIGE ARGUMENTER SÅ FORTJENER DU Å BLI SENSURERT.

Dine store helter Mao, Stalin, Hitler, osv. sensurerte jo i det offentlige rom, og ikke bare i private blogger.

Machiavelli (No) said...

Eh... Som sagt: Det legger mer vekt til påstanden om at jeg er useriøs, dersom de som ønsker å fremme dette synspunktet klarer å holde sin egen sti ren.

Så langt må jeg jo si at det virker mer som om enkelte (inkl. K selv) heller er snurt over at det finnes andre enn dem selv som kan kunsten å anvende invektiver.

Faktisk vil jeg gå så langt som til å si at jeg er hakket mer sofistikert (vel, minst) enn sistvoterende i tråden her - som fornuftig nok valgte å være helt navnløs ;-)

Dessuten mener jeg å ha lagt merke til at K sluttet å kommentere mine innspill atskillig tid før jeg kalte ham bonde for noen hovedinnlegg siden, og regner derfor med at han har hatt andre beveggrunner for å ignorere meg. (Gudene må vite hva - tidligere skrøt han av og refererte meg). Dette med at jeg i det siste har lagt meg noenlunde på hans eget useriøsitetsnivå her i hans egen blogg, må derfor kun ha fungert som en beleilig unnskyldning for ham.

Muligens er flertallet som leser bloggen hans ikke kritisk sterke nok til å gjennomskue dette lettere tåpelige spillet fra hans side. Men, når alt kommer til, who cares? Bortsett fra anonym her da, som tydeligvis tar alt dette svært ille og seriøst opp. Kan jeg anbefale en tur til legen og en sjekk av systolisk over diastolisk (=blodtrykk)

:-)


M

Eirik Løkke said...

En oppfordring, (inkludert meg selv). Jeg oppfatter ikke M sine utfall som spesielt hatske eller løgnaktige, det har jeg aldri beskyldt dem for å være, dog bærer de preg av å være karakteriserende av person og ikke sak, jeg vet, noen ganger kan de være vanskelig å skille, likevel.

Derfor oppfordrer jeg alle til å slutte å komme med nedsettende kommentarer om M, selv om han ikke skulle gjøre det selv. Istedenfor burde man diskutere sak. Og jeg skal gjøre M den tjeneste å ta ham alvorlig, ihvertfall gjøre et forsøk.

Godt mulig at narkotikasynspunktene mine de facto gjør meg for kontroversiell, eller uvalgbar, jeg tror ikke det, og helt ærlig, jeg bryr meg ikke så mye om det.

Skulle jeg noen gang være aktuell for en statsrådspost, hvilket jeg heller ikke har store troen på, så mulig jeg kunne komme til å angre. Men mitt poeng er hva så? Ønsker vi virkelig at det offentlig ordskifte skulle reduseres av den grunn, at man ikke skal kunne argumentere på bakgrunn av det man mener er fornuft, fordi for mange kunne komme til å mislike standpunktene??

Derfor hadde vært en fordel for debattens del om M hadde holdt seg til å kommentere de facto synspunktene, hva som er feil med disse, fremfor å karaktisere hva disse skulle medføre eller tillegge personbeskrivelser på bakgrunn av disse, kan hende noen ganger er det på plass å karaktisere, men stort sett er det en fordel for debatten om sak og ikke person diskuteres.

I alle tilfeller gjentar jeg oppfordringen om å ikke hakke løs på M, og at folk holder seg til saken og ikke personen.

K

Machiavelli (No) said...

Jaja, flott. Jeg åpnet jo med saklige argumenter, men de fleste hang seg kun opp i invektivene jeg krydret disse med innledningsvis og avslutningsvis. Så kanskje folk først og fremst elsker kontrovers, og ikke bryr seg så mye om substansielle diskusjoner?

I alle fall; vi kan gjøre et nytt forsøk. Jeg paster inn de materielle innvendingene mine her, sans invektiver:

"Hvor mange av dere har f.eks. oversikten over hvilke stoffer som kan framstilles syntetisk i Norge? F.eks. kokain er jo vel avhengig av koka-planten, og den vokser så vidt meg bekjent ikke i Norge, men stort sett i latinamerika. Så da måtte altså staten Norge ha opprettet et kundeforhold til kokainkarteller i Colombia etc.?

Videre, gitt at man fikk selge en del stoffer på resept (eller uten) i apoteker: Hva skulle da stoppet folk fra å videreselge dette på nattklubber, til skoleungdom utenfor skolegården, etc? Eller, for det tilfelle at prisen i Norge ble lav, videre til utlandet?

Og så dette med økonomisk gevinst for Norge, som en var inne på. Er man så sikker på det? Når man ikke klarer å dele ut sosialhjelp eller trygd, uten å først instituere et enormt og svært kostnadsdrivende offentlig apparat til å administrere disse offentlige pengeutdelingene, bl.a. ved å samle inn all mulig dokumentasjon om mottagerne etc, hvordan skulle man så administrere et system som holdt orden på hvem som kjøpte hva, og når de kjøpte det? Og kanskje like ille: Hvor mange økonomer, sekretærer etc. måtte man ikke ansatt for å holde orden på at ikke apotekene var dyrere enn gatekjøperne - for å sikre at stoffet man framstiller syntetisk faktisk blir solgt?

Osv. osv.

Sluttelig det signalet man sender ut i samfunnet om at narkotika er stuerent. En ting er signaleffekten overfor rotløs ungdom (og dem er det mange av, og det er aldri selvforskyldt) er svært uheldig, en annen er den fornærmelsen dette måtte være overfor alle pårørende til overdoseofre etc."

Og (som svar til Modernisert og global):

"Jeg har personlig ingenting imot at hasj legaliseres. Marihuana også. Men det er lang vei fra dette standpunkt, til det som Unge Venstre og Eirik Løkke fra Unge Høyre står for, nemlig at alle stoffer skal legaliseres. (Da inkl. heroin, kokain, LSD, opium, crack etc. formoder jeg).

Slik du nevner det, har det en fornuftig klang over seg. Men intet jeg har hørt fra UV eller Løkke om legalisering av tyngre stoffer, virker å være knyttet til noen som helst fornuftig og gjennomførbar virkelighet. Det er bare blindt og uansvarlig prinsipprytteri, og posørvirksomhet av groveste kaliber.

Angående metadon kan jeg for øvrig henvise til den noe forvirrede og også posøraktige Simen Sætre i Morgenbladet, som støtter UVs initiativ (merkelig nok, nå som Morgenbladet igjen begynner å anta et seriøsitetens skinn) men som samtidig opplyser/påstår at metadon er en grusom gift, som virker lobotomiserende og sterkt vanedannende.

Jeg så Hank von Helvete på Nytt på Nytt, og særlig lobotomisert virket han ikke. Jeg registrerer at alt annet Simen Sætre (sims) skrev i lederen i nyeste Morgenbladet var ureflektert oppgulp, og fester således ikke alt for mye lit til hans uttalelser om metadon.

Men skulle gjerne hatt metadonbivirkninger belyst fra noen som faktisk KAN noe om stoffet - om slike finnes blant leserne av herværende bloggfenomen."


M