Friday, October 13, 2006

Nei til tvangsekteskap – nei til høyere aldersgrense

Arbeid og inkluderingsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny utlendingslov, hvor aldersgrense på 21 år og tilknytningskrav til Norge er alternativer som vurderes innført. Den noe kontroversielle organisasjonen Human Right Service og deres meget dyktige talskvinne, Hege Storhaug kommenterer på sin hjemmeside at det burde være aldersgrense og at den burde være på 24 år, etter modell fra Danmark.  

Kapitalismus er selvsagt mot enhver form for statlig tvang som har utgangspunktet skyldig til det motsatte er bevist. Tvangsekteskap er ganske sannsynlig et stort problem i Norge, men nøyaktig hvor stort er vanskeligere å si. Ganske enkelt fordi det er vanskelig å vite om noen er truet\ tvunget, lagt utilbørlig press på, eller om ekteskapet er inngått med viten og vilje, og videre er et uttrykk for den enkeltes vilje.

Kapitalismus sitt utgangspunkt er frivillig til det motsatte er bevist. Enhver handling et menneske gjør, alene eller i relasjon med andre, må i utgangspunktet ses på som et uttrykk for den enkeltes faktiske vilje slik den kommer til uttrykk. Dette gjelder narko, prostitusjon – og ja, giftemål. Det er Kapitalismus sin krystallklare grunnregel, at til tross for om noen eller mange, hvilket er grunn til å tro er tilfelle, opplever tvang, så kan ikke det rettferdiggjøre å begrense retten til de som ønsker å gifte seg frivillig. Derfor er aldersgrensen på 18 år, hvilket er den aldersgrensen som er satt, med utgangspunkt i myndighetsalder, en grense som burde være ledestjernen også generelt.
Kapitalismus ser ikke noe problemer med verken større innvandring eller flere muslimer, snarere tvert imot, Kapitalismus ønsker å gjøre det lettere for innvandrere å komme til Norge. Kan hende medfører dette store utfordringer, men de må løses på andre måter enn å nekte folk som ønsker å komme til dette landet innreise. Alle som har lest og som leser denne blogg vil vite at Kapitalismus ALLTID har grunnleggende rettigheter som utgangspunkt, videre kan vel undertegnede neppe beskyldes for å være naiv overfor den trussel den totalitære delen av islam representerer. Den utfordring skal vi som bekjenner oss til de liberale verdiene møte bastant!
Glem ikke at det er en klassisk liberal verdi å være tilhenger av fri bevegelse, også når det gjelder spørsmålet om ekteskapsaldersgrense.

8 comments:

Anonymous said...

Jeg husker da det for noen år siden var helt greit at en førtiåring giftet seg med en sekstenåring. Det var tider.

Så lenge samtykket er på plass ser jeg ikke helt hva som er problemet. Vi må jo anta at folk mener hva de sier.

Jan Eirik

Anonymous said...

To saker på rad der du fastslår ditt liberalistiske synspunkt.

I begge tilfeller sier du at den beste måten på å unngå problemet er ved å si at det ikke er noe problem.

I og for seg ikke noe galt i det, i forhold til ditt standpunkt. Men for all del ikke kall det for en løsning på problemene, i og med at du ikke løser noe problem men heller nekter for dets eksistens.

Anonymous said...

Problemet her er at en romslig velferdsstat ikke kan komineres med fri innvandring.

Løsningen er å nekte velferdstjenester til innvandrere de første feks fem årene de er her.

Eirik Løkke said...

Helt enig GP, det er den canadiske modellen. At velferdstjenester kombineres med statsborgerskap, eller sagt på en annen måte, du skal ikke være en byrd for landet de første årene av din tid i landet.

Men da må vi skille mellom flyktninger og innvandring. FLyktninger, som i FNskvote, er om ikke pr.definisjon, så ihvertfall mindre istand til å forsørge seg selv de første årene av livet i Norge.

Til anonym 2. Jeg nekter ikke for at det er et problem, dvs jeg anser det som svært sannsynlig at det er et problem med tvangsgifte. Mitt poeng er å ikke blande mål og midler. Vi kan ikke bekjempe tvangsgifte (mål) med hvilke metoder (midler) som helst. Det var mitt poeng.

Anonymous said...

Det betyr vel at unge menn må skygge unna svenske jenter også?

mrtn said...

For en gangs skyld er vi faktisk enige, tror jeg! Men jeg kan jo krangle litt bare for syns skyld. Du sier:

"Kapitalismus sitt utgangspunkt er frivillig til det motsatte er bevist. Enhver handling et menneske gjør, alene eller i relasjon med andre, må i utgangspunktet ses på som et uttrykk for den enkeltes faktiske vilje slik den kommer til uttrykk. Dette gjelder narko, prostitusjon – og ja, giftemål. Det er Kapitalismus sin krystallklare grunnregel, at til tross for om noen eller mange, hvilket er grunn til å tro er tilfelle, opplever tvang, så kan ikke det rettferdiggjøre å begrense retten til de som ønsker å gifte seg frivillig."

Men strukturene, da, Løkke? Hva med alle de usette strukturene som driver på og skubber frem og tilbake på viljen vår? Reklame, media, familie, økonomi, oppvekst, skolegang, etc. etc. Helt fri er man vel aldri?

Her er vi på et kjerneproblem ved liberalismen, spør du meg. Jeg kunne egentlig godt tenke meg å høre hva du mener om saken. Du kunne kanskje en gang i fremtiden skrive en post om det liberalistiske menneskesyn? Den frie vilje kan jo aldri være helt fri?

Eirik Løkke said...

Writern: Jævlig bra poeng! Ikke at det blir aktuelt da, det er da tross alt snakk om svenske jenter! Det blir for gale å nekte unge norske menn å forsyne seg av svenske blondiner... selv for Bjarne Håkon :)

MGL, Jo da strukturer, reklame og påvirkning eksisterer. Det vil alltid eksistere. MEN følgende spørsmål:

Det faktum at jeg påvirkes av min familie, medstudenter (som f.eks deg hvis du har et godt argument), medier etc. Det ubønnhørlig faktum at JEG påvikers i hverdagen, gjør det meg mindre i stand til å vurdere mitt eget beste slik jeg finner det fornuftig? Skulle tro det motsatte...

Merk MGL at jeg ikke benekter at det finnes struktuerer m.m som påvirker oss , Jeg holdt nær på å si HERREGUD, det er jo det som definerer oss som sosiale dyr.

Liberalismen benekter ikke dette, det Liberalismen hevder er at til tross for alle strukturer, kulturelle betingelser, ressurser etc når alt dette taes til etteretning så skal det enkelte individ til tross for all påvirkning den er utsatt for, få lov til å ha det siste ordet om sitt eget beste.

Ikke sikkert jeg velger rett eller smart kan hende jeg velger så dumt at det koster mitt eget liv, men det er ingen andre så har noen bedre forutsetninger for å velge for meg.

Den frie vilje er en forutsetning for moral, hvis vi hevder at mennesker ikke har fri vilje, så kan vi jo heller ikke stille dem ansvarlig for handlingen. (Ikke dermed sagt at det ikke eksisterer formidlende\skjerpende omstendigheter, men likefullt må prinsippe ligge til grunn!

Derfor MGL liberalisme -og ikke paternalisme.

Anonymous said...

Et viktig poeng dere overser, er at mange kvinner/jenter ikke har mulighet til å motsi et ekteskap. Kanskje fordi de blir truet på livet hvis de skulle gjøre det, eller de reiser på 'ferie' til foreldrenes hjemland, uvitende om at de skal giftes bort, og muligens blir værende der. Hvem kan da bevise noe som helst? Og dette er noe av problemet som blant annet Frp og Ap ønsker å forhindre. Ikke Kapitalismus, tydeligvis, for man kan jo ikke bevise tvang, i og med at de som er tvunget, ofte ikke vil si noe som helst....