Monday, December 04, 2006

Ja til sorteringssamfunnet

Det er svært sjeldent jeg er veldig enig med Karita, i tilfelle abort så er jeg det. Skjønt jeg tror jeg er mer liberal enn Karita også når det gjelder kvinnens rett til å velge. Jeg mener at inntil barnet er født, så skal kvinnen ha rett til å ta abort om det så var i 9 måned. Begrunnelsen er enkel. Jeg vil ikke selv ha ”noe” som vokser i magen min, mot min egen vilje og unner således heller ikke andre dette.
Bakteppet for dette blogginnlegget er Karitas uttalelse om at hun ville tatt abort dersom fosteret hadde kromosonfeil, f.eks Downs. 

Ikke uventet reagerer Handicapforbundet med forferdelse. Jeg har store problemer med å ta de som på ramme alvor mener at en celleklump kan sammenlignes med et født individ. Selvsagt er det enorme forskjeller på det emosjonelle plan. Derfor ser jeg heller ingen grunn til å fordømme de mennesker som tar abort pågrunn av f. eks Downs. Å vite at en skal få et barn med store psykiske skader virker for meg å være en betydelig forpliktelse, selv ville jeg aldri hvis jeg kunne unngått, påtatt meg den forpliktelse med den selvoppofrelsen det innebærer og videre emosjonelle påkjenning, å ta seg av et barn med Downs ville medføre.

Jeg blir ekstra provosert av dem som setter seg til doms uten å reflektere over de enorme forpliktelser man ønsker å pålegge kvinner som vet de skal føde barn med downs. Dette dreier seg ikke om økonomi, men om graden av selvoppofring. Å ikke ville påta seg den alvorlige forpliktelse – for resten av livet det å ta seg av et barn med Downs finner jeg ingen grunn til å fordømme. Moderne legevitenskap er på mange måter sorteringssamfunnet satt i system, ved å kurere uønskede egenskaper (det er ikke det samme som subjektet, men like fullt). Der finnes mange etiske dilemma tilknyttet sorteringssamfunnet og abort. Mitt poeng er at ingen andre enn den det gjelder har RETTEN til å velge/sortere, og derav ja til sorteringssamfunnet.

Vampus har også blogget fornuftig om dette.

7 comments:

Anonymous said...

Litt av et nivå du legger denne bloggen din på Mr. Løkke?

Er det din uenderlige trang til oppmerksomhet el. å provosere som får deg til å skrive så idiotiske ting her?

Selvfølgelig mener du ikke at abort bør være tillatt til 9 måned!! Hvordan dette på noen som helst måte kan kalles noe annet enn kaldblodig drap, vet jeg ikke.

Resten av innlegget ditt gidder jeg ikke engang å kommentere.
Du er jo fullstendig blottet for moralske innvendinger og refleksjoner rundt dette temaet.

Tror du hadde hatt godt av å ta en prat med sjefen din her.
Torbjørn Røe Isaksen har vist et forbildelig modenhet i sin omgang med spørsmål knyttet til bioteknologi og abort.

Machiavelli (No) said...

Noterer meg at K er FOR eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium....

Ellers enig med det meste av hva forrige sa, ikke minst biten med TRI. Men glem ikke at denne bloggen er et sted hvor K kan skrive hva han personlig mener, hvor han ellers må forsvare H's vedtatte standpunkter. Dette har han sagt mange ganger selv, samt lagt til at det er viden kjent at han internt i Høyre ansees for å være ganske politisk ekstrem.


M

Sebastian said...

K har et poeng i at sorteringsamfunnet er her dersom man vil eller ikke.

Jeg følger nok ikke argumenter for at det kan bli gjort ut i 9. måned. Ei heller om man leser Peter Singer. Men jeg ser at det prinsipiellt sett kan være mulig å forsøke sine argumenter den veien.

Selv har jeg ikke kommet til noe svar rundt egne meninger i denne saken. Jeg mener nok at noe rundt det vi har i Norge i dag er riktig. Men jeg kan vel med ærlighet si at på tross av at et menneske med Downs er like mye verd, at det ville vært vanskelig å ikke ønske en abort om jeg hadde vært i samme situasjon.

Når det gjelder dine argumenter rundt en celleklump er jeg helt enig, jeg har feks ingen sperrer mot forskning på embryoer etc. Derimot mener jeg at det går en grense. Og den grensen der en celleklump går fra å være nettopp det, til å være et ufødt barn går lenge før fødselen. Kanskje før 20 uke? Likevel er jeg for selvbestemt abort frem til 20 uke, uansett grunn.

Eirik Løkke said...

Meg og Torbjørn er uenig her. Det er forsåvidt uvesentlige. Det som derimot er interessant er å presentere argumenter. Jeg ser den anonyme kommentatoren ikke er i stand til det.

M er forsåvidt rett i det han skriver, men jeg er og tror jeg oppfattes som mindre ekstrem innad i Høyre enn hva jeg ble før.

Og ALLE mener det går en grense et eller annet sted. Spørsmål er om grensen er velbegrunnet. Faktisk mener jo en del mennesker at grensen for individ går ved unnfangelsen, noen mener 12.uke, noen mener 16 og noen mener 20, ja noen mener til og med 24. Ingen av disse grensene virker prinipielle etter mitt skjønn.

Jeg mener at et individ først er et individ når det er ute av magen til moren, inntil da er det kun en del av en kropp, og således ikke krav på vern i juridisk forstand. Det er min prinsippielle tilnærming.

Sebastian said...

Problemet blir "dessverre" om man følger prinsippene og feks Peter Singer argumenter (kjent fra exphil) er det ingen direkte utviklingstrinn som skjer, det er det hele en svært glidende overgang og det kan argumenteres for at også fødselen ikke endrer dette.

Selv har jeg forsøksvis argumentert rundt om kanskje utviklingen av en følelsessans kan være det riktige, den ser ut til å være utviklet langt før de 20 ukene jeg kan si meg enig i. Dessverre faller dermed det argumentet.

Uansett hvordan man ønsker å argumentere, vil det å være mulig å hevde at abort vil være drap. om en slik definisjon er nødvendig eller behjelpelig kan jeg selv ikke mene. det blir som å definere sudan som med krigsforbrytelser, eller Irak med borgerkrig eller ikke. Dette har fint liten betydning.

Som ved alle andre ting er man nødt til å sette en grense. prinsippiellt tror jeg det blir svært vanskelig å sette opp noen og det blir derfor heller en skjønnsmessig vurdering.
En mulig innfallsvinkel kan være i den grad barnet kan overleve å bli tatt ut av morens mage, men som kritikere av en slik tankegang med rette hevder, er dette helt avhengig av den medisinske ekspertisen i landet og utviklingen der.

som nevnt blir dette en skjønnsmessig vurdering. personlig tror jeg at jeg vil legge meg rundt 20 uker i og med at jeg tenker det hverken er for tidlig eller for sent. og dessverre tror jeg at ingen andre argumenter vil tilføre noe mer riktighet, selv om jeg gjerne skulle sett en bedre prinsippiell tilnærming.

Machiavelli (No) said...

Bare så det er sagt, så er det langt flere enn bare K i Høyre som er for eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium. UHL spiller vel mest "watch-dog" rolle overfor moderpartiet her. Muligens er det flere som er enige med K i moderpartiet i akkurat denne saken, enn i UHL (?).

Mine kommentarer om politisk ekstremisme var naturligvis mer generelle, og baserte seg på hva K selv har skrevet i bloggen her (senest i sommer, om jeg ikke tar mye feil). Uansett blir dette et sidespor.

For min del er dette spørsmålet komplisert. Det er snakk om en hel, bokstavelig talt livsviktig prosess her. F.eks. så tas det jo fosterlydsprøver o.l. underveis i et svangerskap. Skal ikke legen kunne opplyse om at fosteret ser ut til å ha f.eks. Downs syndrom? Og hvis legen skal ha rett og/eller plikt til dette, hvorfor skal da ikke foreldrene kunne bruke dette i en abortvurdering? Videre: Hvordan skal man i praksis sanksjonere noe slikt?

I tillegg kommer andre faktorer, som f.eks. det viktige spørsmålet om når grensen i tid for abortmuligheten skal settes. I enkelte stater i USA kan man gjøre dette helt fram til 9. måned. (Såkalt partial birth abortion). Dette er noe mange i Norge ikke er klar over, og som gjør at de ikke helt har fått med seg hvorfor en del av abortmotstanderne er så voldsomt iltre der borte.

Så dette er en komplisert sak. Og siden jeg har som prinsipp at der hvor det ikke er sterke argumenter MOT valgfrihet, så bør valgfrihet eksistere, så blir det i alle fall vanskelig å si at foreldre aldri skal ha mulighet til å ta abort etter 12. uke på dette grunnlaget.

Kanskje løsningen er å tillate det, men ikke uten en viss prosess, f.eks. at man går gjennom rådgivning, informasjonsmøte etc, slik at man i alle fall garantert får tatt et *informert* valg - og dermed kun kan skylde på seg selv i ettertid.

Dette siste bare som et forslag i farten fra meg.


M

Anonymous said...

http://www.sprakrad.no/Raad/Skriveregler_og_grammatikk/
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=142342

Så slipper folk å le av deg av andre grunner enn dine meninger.