Tuesday, August 21, 2007

Opphev forbudet!

TV2 Nettavisen har invitert de politiske partiene til å lage politiske reklamefilmer i forbindelse med valgkampen. På Snutter og Youtube florerer det kandidatpresentasjoner og reklame for politiske saker (noen bedre enn andre). Men fremdeles opprettholdes det absurde forbudet mot politisk reklame på TV.

Å nekte noen å fremføre et budskap på tv ved lov, så lenge redaktør og avsender er enig om betingelsene, er prinsipielt å anse som brudd på ytringsfriheten. Uavhengig av konsekvenser for ordskiftet, praktiske forhold, og andre eventualiteter som vil følge i kjølvannet av en opphevelse av forbudet, så er det prinsipale hensynet til ytringsfriheten alfa og omega, og etter min mening i seg nok til å begrunne hvorfor politisk tv-reklame burde være en selvfølgelig rett.

Men også praktiske hensyn taler for å oppheve forbudet. Når man etterhvert kan kjøpe reklame på VG-nett inkludert tv-reklame, illustrerer det at moderne teknologi er i ferd med å viske ut forskjellene. At det lenge har vært tillatt å kjøpe reklame i etermediene og i avisene, samt også på kino(!) forteller at forbudet forlengs er avleggs.

Så vidt jeg har oppfattet er argumentene mot tv-reklame:
1) Reklamen kan faktiske virke.
2) Det bidrar ikke til å opplyse eller forbedre den politiske debatten.
3) Det vil forsterke forskjellene i mulighetene mellom rike og fattige partier.

Dette er ikke et forsøk på å konstruere en stråmann å argumentere imot, men er faktisk de argumenter jeg har hørt når jeg har diskutert politisk tv-reklame med andre. Det første argumentet er vanskelig å motsi. Skjønt jeg tror tilhengerne av lovbud faktisk overvurderer effekten av TV, i mange tilfeller tror jeg at tv-reklame sementerer allerede inngrodde standpunkt. Tilhengerne av et parti/standpunkt blir enda sikrere i sin sak, mens motstanderne blir mer kritisk. Uansett så er det for meg selvsagt at en skal få lov til å forsøke å påvirke gjennom å fremføre et budskap uten å bli avbrutt.

Når det gjelder argument nr 2, hensynet til det offentlige ordskiftet, så kan det medføre riktighet. Det vil jo være avhengig av hvilke budskap politikerne faktiske legger til grunn. Jeg tror uansett ikke at vi vil kunne få negative kampanjer av den verste typen de har i USA, ganske enkelt fordi det ikke vil virke troverdig i norsk politisk kultur. Men å fremstille motstandernes politiske politikk i et dårlig lys gjøres også i dag, for eksempel Kolbergs nøtteknekkerjakt på FRP, og ville garantert også funnet sted i tv-reklamer (en liten titt på youtube nå vil kunne bekrefte det).

Men er det nødvendigvis slik at Holmgang og Tabloid fører til en mer opplyst debatt? Jeg mener at de faktisk gjør det, men mange av mine venner som er imot tv-reklame mener det ikke, men jeg har enda ikke hørt noen ta til ordet for å forby debattprogrammer som "ikke bidrar til å opplyse offentligheten" ved lov. Poenget mitt er ganske enkelt at dette er vurderinger vi trygt kan overlate til velgerne og folk flest.

Det siste argumentet er forsåvidt også riktig. Mer penger vil alltid kunne øke mulighetene, men det er knapt et argument for å nekte folk ytringsfrihet. I den grad man vil bøte på denne konsekvensen, kunne man pålegge NRK å sørge for at alle partier på Stortinget, evt. noen til, skulle få like stor tilgang til reklame på rikskringkastningen i forkant av valget.

Men misforstå meg rett, praktiske konsekvenser av ytringsfrihet er og må være sekundære i forhold til ytringsfrihetens egenverdi, hvilket John Stuart Mills klassiske argument begrunner på en utmerket måte:

1) Vi bør ha ytringsfrihet, fordi de kan ha rett.
2) Vi bør ha ytringsfrihet, fordi de kan ha noe rett
3) Vi bør ha ytringsfrihet. Selv om de ikke skulle ha noe rett, så får vi på den måten prøvd argumentene våre mot andre.

Og ytringsfriheten gjelder like mye på TV som ellers. For meg er det ganske utrolig at et flertall av norske stortingspolitikere synes det er helt greit å tillate reklame for Grandiosa, men ikke reklame for et politisk budskap, parti eller engasjement.

Konklusjonen er derfor like klar som den er åpenbar: Opphev det stupide forbudet mot politisk reklame så fort som mulig!

13 comments:

Johan R. Sjöberg said...

Arbeiderpartiet tvekar inte att göra reklam på kino, hursomhelst. När jag var på kino förra veckan måste jag först genomlida både propaganda om att man måste gå och stemme, och sedan dessutom en propagandafilm från Arbeiderpartiet. De har ju tagit över sitt svenska systerpartis slagord (även om det inte gick så bra i Sverige).

Eirik Løkke said...

Nei, det er jo nettopp det som er paradoxet. Slagordet ja, alle skal med, enten de vil eller ikke...

Unknown said...

TV når frem til ca. 95 % av alle som har stemmerett, mens en reklame på internett eller på kino, når frem til adskillig ferre. Noe mellom 1 millio og 100 000, og folk må aktivt enten gå på kino eller klikke seg inn på filmsnutten. Hva er det Høyre er redd for? At vi de ikke skal kunne fore oss med Høyre reklame hver gang vi skrur på tven i valgkamptider? Ja, som jeg skrev i leserinnlegg i BA, Høyre ønsker seg amerikansk valgkamp.

Eirik Løkke said...

Ja akkurat... Et briljant fremført resonnement. Og poenget var mattis?

Politisk tv-reklame dreier seg om ytringsfrihet. Altså noe Mattis ikke særlig opptatt av.

Anonymous said...

Du har flere gode poenger, Eirik, men jeg ble ikke overbevist av resonnementet ditt. Det viktigste poenget for meg i min støtte av et forbud, er at det vesentligste elementet ved politikk, nemlig debatten og ordskiftet, helt faller bort i en tv-reklame der et parti uimotsagt får framføre standpunkter og holdninger. Så kan du si at politisk reklame i dag tillates i trykte medier, på kino og på internett, og jeg skal være enig med deg, du et poeng her. Kanskje vil forbudet mot politisk tv-reklame en dag falle nettopp på grunn av dette. Men: Det at det tillates noen steder betyr ikke at det bør tillates alle steder. Jeg er nesten litt fristet til å dra en far-fetched analogi til vinmonopolet. Det at vin og sprit er tilgjengelig der betyr ikke at alle matbutikker bør få tillatelse til å selge det. Rent formelt er det også forskjell på mediene: En tv-kanal behøver konsesjon, det gjør ikke aviser eller internett.
Et poeng som du gjør stor møye i å understreke og som jeg er bitende uenig med i, er argumentet om at et forbud mot tv-reklame strider mot ytringsfriheten. Du hører vel selv hvor dumt det høres ut, og jeg er fristet til å omtale det som klassisk usaklig retorikk fra et visst ungdomsparti (du gjetter sikkert hvilket jeg sikter til :).
At forbudet på noen som helst måte hindrer partiene i å få fram budskapet sitt i offentligheten, og dermed hindrer ytringsfriheten, er det reneste tøys og blir om trent det samme som å si at NRK hindrer ytringsfriheten ved å ikke invitere lederen av Kristent Samlingsparit til partilederdebatten.

Eirik Løkke said...

Skulle selvsagt fått svart raskere.

1. Det dreier seg prinsipielt om ytringsfrihet, og jeg kan ikke se problemer med at politikere for engangskyld får muligheten til å snakke uavbrutt, og således muligheten til å presentere et budskap direkte til velgerne. Og så får tv-seerne selv vurdere troverdigheten.

MEN, uavhengig av følgene av tv-reklame så dreier det seg om ytringsfrihet. Jeg er enig i at det ikke er et brudd på ytringsfriheten at NRK ikke inviterer Kristent Samlingsp. Det er tross alt en redaktørvurdering. MEN og det er poenget, det hadde vært et brudd på ytringsfriheten dersom Stortinget hadde vedtatt at Kristent Samlingsparti ikke fikk delta, selv om redaktøren ville at de skulle (hvilket er hva stortinget har vedtatt med tv-reklame.)

Eksempelet med sprit er ikke så farfetched, nå er jo jeg tilhenger av å la hvem som helst få selge (sikkert fordi jeg tilhører et "usaklig ungdomsparti" du vet sikkert hvem jeg sikter til), og kravet om likebehandling står sterkt.

Siste poenget mitt er at dersom poenget er å vurdere kvalitativt nivået på ordskifte, og at det er et kriterium, burde jo også Stortinget prinsipielt få lage lover/forbud for Holmgang/Tabloid, dersom de ettersigende ikke skulle gavne samfunnsdebatten.

Mitt poeng er at Stortinget burde forsvare ytringsfriheten, og ikke drive sensur fordi de mener noe om det kvalitative innholdet som blir sendt. Da er vi inne på en farlig vei.

Unknown said...

Det første du burde gjøre er ihvertfall skrive navnet mitt rett; jeg skriver det med th, ikke to t'er. Men til poenget, dette dreier seg ikke om ytringsfrihet, det dreier seg om hva slags poltisk kultur vi vil ha. Det er tydelig hva slags politisk kultur Høyre vil ha, en som ligner mye på den amerikanske hvor man fores like mye med poltisk reklame som annen reklame, en valgkamp bestående av skandaler. Høyre har selv til nå laget to. Problemet er at Høyres politikk kommer i bakgrunnen. Derfor vil dere nå ha politisk reklame fordi da vil dere både stå for regien, innholde og iscenesettingen, noe dere neppe vil få i en politisk debatt. Svært få land i Europa har ifølge det jeg har lagt merke til politisk reklame på TV. Ønsker Høyre politisk reklame, så hindrer det ikke dere å reklamere på BBC eller Discovery Channel, da dette er utenlandske tv-stasjoner.

Eirik Løkke said...

Den politiske kultur jeg ønsker er offentlige debatter med substans, med krav til argumentasjon. Men enda mer er jeg tilhenger av retten til frie ytringer, definert slik at parlamentet, Stortinget ikke senusurerer meninger som politikere ønsker å fremføre og som redaktører godkjenner.

NB! Det er ikke mulig å reklamere på BBC for politisk reklame.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Kankje ikke BBC, men i enhver tv-kanal med sete i utlandet som sender over norsk eter. Det er stadig alkohoreklame i Discovery Channel eller Europsort; hvorfor ikke politisk reklame? Selvsagt er det mulig. Hvem skulle kunne hindre det? Det må være landene det sendes fra. Kanskje har de også et forbud i Storbritannia mot politisk reklame? Jeg har ikke vært i Storbritannia siden 1982, så jeg vet ikke. Det eneste jeg husker fra britisk tv var landskampen mellom Storbritannia og Pakistan i cricket som varte noen uker.!

Anonymous said...

Jeg vil bare berømme forrige kommentator for at hans saklighet begynner å anta samme form og nivå som "et visst ungdomsparti"...

Anonymous said...

Nå skal man kanskje ta i betraktning at små partier systematisk blir utestengt fra TV-debatter, og sjelden får oppslag i mainstream media. De kunne faktisk ha tjent på TV-reklame..gitt at de har råd, selvsagt. Jeg skal gjerne lage noen gratis spots for utvalgte, men visninga må de betale sjøl.

Unknown said...

Typisk Høyre-kiser å komme med påstander om usakelighet, fordi man er uenig. Greit nok at han som kaller seg Øyvind er uenig, men å si at undertegnede er usakelig slår bare tilbake på en selv.