Wednesday, December 05, 2007

Sosialistisk flopp

Skribent Svein Tore Martinsen har i Minerva skrevet en glimrende artikkel om hvordan SV fullstendig har floppet i regjering.

"SV hadde i løpet av disse fire årene en enestående mulighet til å iverksette den politikken som mange norske venstreradikale har drømt vått om i årevis. Det ble med drømmen. SV og Kristin Halvorsen i regjering er verken særlig radikale eller særlig sosialistiske. Den ”radikale og sosialistiske” finansministeren har i stedet oppnådd det kunststykket å bli en en helt blant rikingene. Hvor tok den røde fare veien?"

Man kan selvfølgelig si at undertegnede er svært subjektiv - i betydning ikke noen SVer, noe som selvfølgelig er riktig. Men jeg synes og tror den oppegående leser også vil synes at Martinsen gjennom en god del konkrete eksempler hvordan SV-flopper på den ene saken etter den andre.

Les den gode artikkelen på Minerva.

3 comments:

Skarra said...

Vel, den første feilen var jo å gi folk inntrykket av at her skulle det skje ting.

SV beviste allerede på Soria Moria hvor dårlige de er på forhandlinger, feil nummer 2. Så bemanner de departementene for kjernesakene deres med to av de mest ubrukelige statsrådene Norge har sett på årevis, nummer 3. I ettertid har de jo sett på alt som et nederlag, feil nummer 4.

Den femte feilen, og den største etter min mening er imidletid at de i for stor grad retter fokuset sitt på sentrale problemstillinger. De floppene Marthinsen nevner er alle sentrale politiske spørsmål, krig og fred, velferd, miljø, skole, og så videre. Dette er saker som står på agendaen over hele det politiske spekteret. I disse sentrale sakene er det fullstendig uaktuelt for en flertallsregjering å la seg diktere av et fløyparti som har 6% på meningsmålingene. Når 94% av befolkningen ønsker en annen politikk så er det kanskje ikke så rart at det butter i mot.

Hadde SV viet sitt engasjement til mer perifere spørsmål som færre brydde seg om ville oppgaven vært lettere.

SP har for eksempel alltid hatt sitt engasjement i retning distrikt og landbruk. Det er mindre viktige saker for alle andre, om SP får et par milliarder til sine saker så er folk fornøyd. Tilsvarende med KRF og moralsk / etiske spørsmål og Venstre med små bedrifter. Miljø var nesten en nisjesak for få år siden, til SVs ulykke så er også det nå blitt førstesidestoff.

Anonymous said...

Helt enig med Martin, SV har jo fred og velferd til alle som sine fanesaker. Det er jo saker alle er opptatt av, og de har ingen/få saker som skiller de fra AP.

Eirik Løkke said...

Forskjellen på Ap og SV er at SV er AP + 50 milliarder...