Monday, February 25, 2008

Voltaire

I anledning karrikaturdebatten, som har fått sin raske renessanse grunnet planleggelsen av drapet på tegner Kurt Westergaard, har det vært vanlig å sitere Voltaires berømte utsagn om at "jeg forberholder meg retten til å være uenig med deg - men er villig til å gi mitt liv for din rett til å ytre deg" I denne sammenheng vil jeg få sitere -François-Marie Arouet Voltaires syrlig kommentar, særdeles passende for totalitære stater:

It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong.


1 comment:

Anonymous said...

Da vil jeg utfordre deg med at:

A witty saying proves nothing.

Og rette skyts mot de islamistiske reaksjonene:

Anyone who has the power to make you believe absurdities has the power to make you commit atrocities.

Men vi må ikke glemme at:

Of all religions, the Christian should of course inspire the most tolerance, but until now Christians have been the most intolerant of all men.