Monday, June 23, 2008

Et forsvar for høyere bensinpriser

Få ting opprører nordmenn mer enn høye bensinpriser. Denne våren har vi vært vitne til protestaksjoner på facebook, epostaksjoner og stigende galluper for petropopulistene i FrP. Det er mulig det er vanskelig for ”folk flest” å forstå, men høye bensinpriser er kommet for å bli, og får jeg legge til godt er det, ettersom stigende priser vitner om et marked i miljøets tjeneste!

Det er liten grunn til å tvile på at bensinprisene kommer til å være høyere enn tidligere, dog er det uvisst hvor mye høyere. Nær sagt alle eksperter som uttaler seg har påpekt det enkle faktum at oljeprisen i likhet med andre markeder styres av tilbud og etterspørsel. Når India og Kina etterspør betydelig mer olje, så får det selvfølgelig konsekvenser for bensinprisen verden over. Norge har i tillegg et høyt avgiftsnivå på bensin, som selvfølgelig forklarer hvorfor prisen (i absolutte tall) er høyere enn i mange andre land, men de siste års økning i prisen har svært lite med ulike regjeringers politikk å gjøre, og klimaforliket med minimale avgiftsøkninger har virkelig lite å si for bensinprisen.

Dersom man mener alvor med grønne skatter skulle selvfølgelig avgiftene (slik denne blogger ønsker) på bensin vært betydelig høyere slik at etterspørselen sank betraktelig, fremfor å være en melkeku for statlige inntekter. Hylekoret mot høye drivstoffpriser har selvfølgelig politiske konsekvenser. Langt inn i AP har man merket seg signalene blant velgerne – FRPs økning på gallupene har heller ikke godt upåaktet hen. Men til tross for at det unektelig er store politiske kostnader knyttet til agitasjonen for høyere bensinpriser, så er det selvfølgelig ikke noe mindre riktig av den grunn. Og det er flere grunner til å glede seg over høyere bensinpriser.

Guds største gave til menneskeheten, prismekanismen, reflekterer det faktum at oljen ikke varer evig og at vi derfor må finne gode alternativer. Prismekanismen er, for å bruke en velkjent analogi, trafikksignalene som gjør det mulig å allokere ressurser på en mest mulig effektiv måte. Med Martin Wolfs ord: "The market sets high oil prices to tell us what to do."

Ved å la prismekanismen gjøre jobben trenger politikerne gjøre svært lite (hvilket alltid er en fordel), de trenger politisk mot (hvilket de færreste har) til å stå oppreist mot facebookaksjoner og FrPs petropopulisme. Et avlastende tiltak er å bruke alle ekstrainntektene på kollektivtrafikk, men bortsett fra det, burde politikerne iverksette svært få tiltak. Harvardøkonomen Greg Mankiw har en glimrende kommentar om hvorfor bensinskatt er mer fornuftige enn andre skatter.

Høyere priser skaper incentiver for borgerne til å forandre forbruksmønster. Folk i byene vil lettere gå over på alternativ drivstoff (gjerne El-bil) eller enda bedre begynne å gå eller sykle. Personer i distrikene vil gjøre det samme, alternativt flytte, dersom belastningene med store geografiske avstander blir for store. Selskaper som transporterer varer vil oppleve økte utgifter, med den konsekvens at eksempelvis jernbane blir mer attraktivt. Flere lastebilsjåfører vil selvfølgelig kunne risikere å miste jobben, hvilket ikke er noen nasjonal krise, snarere tvert imot, dette landet trenger mye arbeidskraft.

Men kanskje viktigst av alt, så vil økende utgifter for privat næringsliv medføre at interessen for å investere i alternativer øke betraktelig, ettersom det er penger å tjene. Og det finnes neppe noe bedre kombinasjon enn pris og profitt. Økende bensinpriser er derfor en forutsetning for å løse miljøutfordringen, og selv for dem som ikke tror på at miljøet er truet, så er økende bensinpriser en forutsetning for å løse energikrisen. Den eneste fornuftige forklaringene på at ikke politikerne er mer villig til å bruke prismekanismen (markedsløsninger), er frykten for store politiske kostnader. Det er trist, men svært overraskende kan det ikke sies å være.

Også Publisert på Minerva

12 comments:

Anonymous said...

Det er ikke økte markedspriser som plager folk, men en ulogisk økning av avgiftene nå når prisene øker mye på kort tid.

Hadde det enda vært en logisk forklaring fra Fru Halvorsen, ville det kanskje vært greit, men når de 10-15 ørene skal bidra til ytterligere forbruksreduksjon er det hodeløst å gjøre det på denne måten. FRPs forslag om å regulere avgifter etter olje- og bensinpriser er det eneste fornuftige forslaget. Skaper god og forutsigbar pris, ikke bare for Ola Nordmann og -dame, men også for næringslivet.

Daniel Torkildsen said...

Hyggelig å se at vi er opptatt av samme temaer. Skrev om noe lignende på blaattbuskerud.blogspot.com

Anonymous said...

Til Frp fan,
Vi kan jo gjøre slik med flere varer/tjenester, altså sett ned og opp avgiftene etter hvordan markedsprisen går. Rett og slett avskaffe markedsøkonomien....

G

Eirik Løkke said...

De som er eldre enn meg husker jo den lavt styrte politiske renten vi hadde før. Den var ikke så lav etterhvert, faktisk ganske høy.

Når FRP-fan forelsår "stabil og forutsigbar pris" så er det samme opplegget, og vedkommende glemmer at prismekasnismen er trafikksignalene som forbrukerne skal styre etter, og det var jo nettopp det som var årsaken til kollapsen i alle sentralstyrte kommandoøkonomier.

Så i tråd med G synes jeg forslaget er skikkelig dumt!

Bruk markedsmekanismen med avgifter, for å dempe etterspørselen, slik at alternativer vokser frem. Det er det mest fornuftige.

Anonymous said...

Hei Eirik!

Dette er vel et av de innleggene på denne bloggen jeg kan si meg helt enig i.

Er vanvittig at de forferdelig bakstreverske petropopulistene i Frp og ellers i samfunnet ikke innser det ugjendrivelige faktum at oljen tar slutt.. Det gjør den, selv om man ikke tror at global oppvarming er menneskeskapt.

Kjør på med grønne avgifter! De må imidlertid være merkbart, jeg foreslår mellom 10-20 kroner pr. liter. Så må pengene gå til tiltak som faktisk hjelper miljøet, og ikke statskassa - det være seg kollektivtrafikk eller miljøincentiver omstillingsdyktige næringslivsaktører som velger miljøvennlige løsninger.

Anonymous said...

Et lite apropos fra The Economist, 13. mars d.å.

"Back in 1990, China consumed just 2.4m b/d [fat med olje altså], leaving 400,000 b/d of domestic production for its oil firms to export. Now it guzzles over 7m b/d, about half of which it has to import. The IEA thinks that by 2030 it will gulp 16.5m b/d, of which some 13.1m b/d will have to be bought abroad. That is more than the current total output of Saudi Arabia".

Ikke akkurat oppløftende lesning mht oljeprisen fremover. I alle fall ikke for dem som er på demand-siden. :)

Anonymous said...

Nær sagt alle eksperter som uttaler seg har påpekt det enkle faktum at oljeprisen i likhet med andre markeder styres av tilbud og etterspørsel. Når India og Kina etterspør betydelig mer olje, så får det selvfølgelig konsekvenser for bensinprisen verden over.

Oljeprisene kontrolleres av et kartell (OPEC, hørt om dem?), og både Kina og India subsidierer petroleumsprodukter så deres etterspørsel påvirkes ikke av prismekanismen.

...selv for dem som ikke tror på at miljøet er truet, så er økende bensinpriser en forutsetning for å løse energikrisen.

Jepp, det er riktig. Nå blir heavy crude, oljesand og oljeskifer endelig lønnsomt å utvinne. Ja, med denne prisen blir til og med coal to liquids lønnsomt og kull har vi nok av for flere hundre år!

Men kanskje bensinstasjonene her i lille Norge kunne bli utstyrt med 'prisnivåvelger'. Så kunne de miljøbevisste 'gjøre en innsats' eller 'bidra med sitt' ved å velge å betale 30 kroner literen, mens trailersjåførene (bosatt i distriktene) kunne velge avgiftsfri diesel, før de kjører laks (fra distriktene) for 2 milliarder kr per måned ut av landet.

Eirik Løkke said...

Selvfølgelig påvirker India og Kina etterspørsel, holdt nær sagt på å si at det er dem som definerer etterspørselen. Det er ritkig at de subsidierer drivstoff (ikke veldig smart), riktignok har Kina kuttet litt i disse subsidiene (veldig smart), men etterhvert som flere kinesere blir rikere så vil de etterspør mer olje, som igjen betyr at Kina etterspør mer olje, selvsagt får dette utslag på prisen.

mrtn said...

Som Guds største gave til menneskeheten synes jeg det er noen ting som melder seg litt før prismekanismen. Menneskeheten, f.eks. , eller naturen, eller kroppen, eller bevisstheten, eller hjernen. Til og med den omvendte tommelen kommer _litt_ før prismekanismen.

Eirik Løkke said...

Martin, nobody likes a wizkid :)

Jeg tenkte kanskje å sette kjærlighet øverst siden bibelen (som nå engang insisterer på å være Guds ord) gjør det i Kjærlighetens Høysang, gjengitt i Nye Testamentet ved Paulus første brev til korinterne, Kapittel 13:

Men størst av alt er kjærligheten.

Kunne være en morsom omskrivning, men størst av alt er prismekanismen :)

mrtn said...

Løkke, har jeg noensinne fortalt deg at ditt hår er som en geiteflokk utsprungen fra Gileads fjell, og at dine tenner er som en flokk sauer?

Anonymous said...

Eirik:

Jeg har som vanlig aldri lest hele innleggene dine. Men det aner meg at du her prøver å få frem at "markedet" tar miljøhensyn. Da må du sykle litt til...

Prisene stiger fordi det er en forventning om økt knapphet nå og fremover. Dette kan skyldes flere forhold. Lite oljereserver, ustabile leveranser, økt etterspørsel.

Men jeg antar du er enig i at markedet ikke tar hensyn til mengden karbondioksid i atmosfæren når prisen dannes...

Håper ellers det står bra til.

Geir