Wednesday, June 11, 2008

Fredrik Græsvig og ytringsfriheten

Fredrik Græsvig, utenriksreporter i TV2, er irritert over norske avisredaktørers bruk av ytringsfriheten, og er pompøs nok til å stille spørsmål i bloggen sin om norske redaktører forsøker å få han drept, etter nok en karrikaturtegning av Muhammed, eller en karrikatur av dem som misbruker religionen, de lærde strides om intensjonen. Akkurat det spiller prinsipielt sett ingen rolle, i Græsvig selvsentrerte verden, så er prinsipielle spørsmål rundt ytringsfrihet/ytringsklokskap gjort om til spørsmål vedrørende hans egen sikkerhet. Makan til egoist! Og dette kommer altså fra en nyhetsjournalist.

I et ufint angrep, beskylder han altså norske redaktører for pøbelveldets bruk av vold, eller trusler om vold. Jeg er usikker på hva Græsvig ønsker å oppnå, mulig utfallet er en konsekvens av en skummel opplevelse i Pakistan, hvilket selvsagt ikke er hyggelig. Men hans utfall mot Selbekk er bare patetisk. Selbekks bruk av faksimiler av karrikaturene fra Jyllandsposten i Magazinet var en journalistisk glimrende sak (noe Græsvig burde være den første til å forstå), hvor offentliggjøringen skjedde på bakgrunn av journalistiske/nyhets kriterier.

At slike publiseringer ikke blir godt mottatt hos pøbelveldet (deler av den islamske verden) er nå en ting - men at Græsvig som journalist angriper andre journalister som bruker ytringer fremfor vold, er en stor skam.

Vi kan gjerne ta en diskusjon på hvordan ytringsfriheten brukes og hvorvidt det er klokt å trykke alle typer karrikaturer til enhver tid. Men Græsvigs ufine angrep på journalistkolleger er ikke et godt utgangspunkt.

14 comments:

Anonymous said...

Er du så sikker på at de som igjen og igjen skal trykke denne Muhammedtegningen gjør det i trykkefrihetens navn, første gangen ja, men nå lurer jeg på om de ikke gjør det for selv å bli lagt merke til , bli kjent!! Skitt i om det går ut over uskyldige!

Anonymous said...

Hørt om toleranse for andre kulturer? Er det bare slik at våre vestlige idealer er de mest siviliserte - jfr vold som skjer i Vesten men som oftest retter seg mot helt uskyldige mennesker (barn, hele familier som blir henrettet av far, blind gatevold, henretting av emdelever/lærere -eks fra USA & Finland, gateslagsmål/demonstrasjoner, politivold, hendelsene med Josef Fritz i østerrike osv. Og ikke misnt vår historie med korstogene, slavehandel, kolonisme (bl.a USA driver meg bekjent i utstrakt grad med dette ennå). Og da reagere på avisreportere/redaktørers 'mobbing av muslimer syns jeg bare er rett og rimelig av Græsvig. Han har nok skjønt ett og annet som du tydeligvis ikke har oppfattet. Det er nemlig først når du selv har erfart traumer at du forstår hvor sterke følelser og hat kan bli - også hos deg om du kommer oppi lignende situasjoner. Så mitt råd til KAPITALISMUS - slutt og være så kjepphøy - da blir verden ett bedre sted å leve i både for oss og de andre. Vi ønsker alle å leve i fred, også talibanere - selv om de har tendenser til psykopatiske trekk - men det har vi også.

Anonymous said...

Ja det var jo et glitrende innlegg fra Anonym her.... Kan vedde mye på at det innlegget er skrevet av en 16 år gammel jente som akkurat har oppdaget at det finnes en verden utenfor Nord-Norge....

G

Eirik Løkke said...

Vel det er en grunn til at vedkommende er anonym. Når det gjelder vestlige idealer så er de i overveiende grad overlegne ja (skjønt jeg vil insistere på universelle, ikke vestlige), grunnen til at migrasjonsstrømmen går fra muslimske verden til vesten og ikke motsatt er en illustrasjon på det.

Boggen, hvem er det som er skyldig her? De som trykker noen tegninger eller pøbelveldet som begår vold som reaksjon? Aldri glem svaret på dette spørsmål.

Anonymous said...

Er helt enig med Kapitalismus her!

Reagerte selv kraftig på Græsvig sin uttalelse.

Anonymous said...

Anonym går her i den klassiske SU anti-vesten fellen. En 'one size fits all' argumentasjon. - Pek på vestens (eller USAs) ulumskheter gjennom de siste århundrene eller årtusene til å svare på enhver kritikk av voldelige autoritære religioner og styresett i dag.

Argumentet ditt er ikke engang et argument. Vet du selv hva du vil frem til?

Jeg er så klart enig med kapitalismus. Men jeg vil gå lenger: Islam (og religion forøvrig) lever i et kritikkfritt vakum. Det er dette helliggjøringen som gjør at ellers moderate muslimer blir så oppskaket av ellers helt legitim kritikk. Vi har sett tilsvarende karikaturer av alt fra Putin til Bagatelle uten noe folkeopprør. Vi må ikke kritisere religion mindre fordi noen blir støtt. Vi må kritisere religion MER. Vestens bidrag til sekularisering av Islam er å fjerne tabuet som er å kritisere relgion - og da spesielt Islam.

Anonymous said...

Heter han ikke Græsvik??

mrtn said...

Kritikkfritt vakuum, Sondre? Kritikkfritt? La oss våkne opp og være ærlige: Det er blitt fullstendig legitimt å kritisere islam SOM EN HELHET. Ikke bare de politiske konsekvensene av religiøs ekstremisme, men islam, 1,7 MILLIARDER mennesker. Det finnes ingen kritikk du kan komme med som nøyaktig beskriver noe som helst som er felles mellom 1.7 milliarder mennesker.

Det er stikk motsatt av det du sier, Sondre: Islam har blitt fritt vilt. Det har blitt et forvrengt fiendebilde som det har blitt legitimt å kritisere. Derved fyller "islamkritikk" en plass i samfunnet som før ble fylt av rasisme. Det er ikke det samme, men det følger de samme kulturelle mekanismene: behovet for eksklusjon.

Hva gjelder Græsvik, Løkke, så er en av mange viktige grunner til at jeg synes muhammedkarikaturene var en grov kulturell uaktsomhet var at det var en sikkerhetspolitisk katastrofe. Den gjorde at det ble sterke spenninger mellom Danmark og en rekke andre land som før karikaturene var samarbeidspartnere med Danmark. Karikaturene er nå et sterkt rekrutteringsverktøy for Al Qaida, og har ført til en økt radikalisering av danske muslimer. Det er helt åpenbart.

Så nok en gang (vi har snakket om dette før): Muhammedkarikaturene var etisk og realpolitisk uforsvarlig, uansett hvor lovlig det var. Det var et overtramp mot muslimer, innvandrere, dansk sikkerhetspolitikk og ytringsfriheten.

Anonymous said...

ideelt sett bør ikke evt voldsbruk være en del av redaktørens vurdering når han skal avgjøre om noe skal trykkes. det skal foregå etter journalistiske prinsipper (nyhetsverdi etc).

hva noen krigshissende, utdaterte islamister eller overtolerante lefister måtte mene er uinteressant.

forøvrig må jeg si at det er overraskende hvor "redd" vi er blitt for hva islamister og deres trosfeller kan finne på. deres voldsbruk går for det meste utover deres egne landsmenn. få vestlige rammes relativt sett, likevel sitter mange og er redd.

en annen ting er jo at den vestlige verden besitter et enormt atomarsenal samt missiler som kan treffe ethvert punkt på kloden. om de vestlige atommaktene ønsket kunne midtøstens store befolkningssentre utryddes uten at oljereservene ble nevneverdig påvirket. at vi ikke har gjort viser jo ikke bare annet enn vestens godhet og mildhet. og vi frykter "dem"? de lever jo på vestens nåde!

Anonymous said...

mrtn her treffer du kjernen av argumentet mitt. Det finner én ting som er felles for 1,7 milliarder mennesker. Det er ikke terrorisme, konemishandling eller engang burkaer som Islam ofte blir kritisert for. Men det er tro på allah og troen på den "hellige" boken koranen.

Sistnevnte som ER felles og bør kritiseres blir sjelden. Ja vi har hørt om de 72 jomfruene som venter martyrer i himmelen, men det er stort sett det. Koranen bør kritiseres så ofte som mulig på alle felt den er en prehistorisk, umoralsk og farlig bok. Nettopp fordi 1,7 milliarder mennesker tror på det. Og nettopp fordi de har det ene til felles.

mrtn said...

Anonymous 1:
"at vi ikke har gjort viser jo ikke bare annet enn vestens godhet og mildhet. og vi frykter "dem"? de lever jo på vestens nåde!"

...er muligens de ekleste setningene jeg har lest på flere dager. De lever ikke en dritt på vestens nåde, for faen. De lever og har en egenverdi på sin egen nåde. Vi er ikke garantister for deres liv, og de er ikke garantister for våre. At vi har muligheten til å utslette "dem" og "oss selv" også er et overgrep *i seg selv*.

Du hadde noen andre argumenter der inne en plass som var interessante, men så lenge ideen om at vi _ikke_ utfører et folkemord er et tegn på vår godhet og mildhet står som en del av ditt argument, så lenge ideen om at vi har muligheten til å utføre folkemordet i seg selv ikke er et tegn på at "vi" er _rablende vanvittige_ ikke er en del av det, så tror jeg at vi ikke har så mye å snakke om.

Anonymous 2: Jeg er enig i at det er kritikkverdige elementer i Koranen - men jeg er mer interessert i å kritisere reelle politiske utfall av boken og religionen enn boken og religionen selv. Det finnes noen ganske radikale tolkninger av koranen som er helt vanlige i deler av den muslimske verden.

Og i øvrig: Hvorfor kritiserer du islam, når Bibelen er en enda mer problematisk bok? Hvorfor ikke starte her hjemme? Du ser godt at da inngår du i en del av et angrep på det som har blitt et kulturelt fiendebilde, ikke sant? Kanskje du kritiserer islam hovedsaklig fordi det har blitt legitimt å kritisere islam? Kanskje du bidrar til å forsterke en kulturkonflikt som ikke er reell, men skapes av uansvarlige populister i muslimske og vestlige land?

Som Anonymous 1 påpeker, så er islam ikke noen reell trussel. Det er et fabrikert fiendebilde. Kritikken av boken blir derfor i realiteten en kritikk av en folkegruppe, heller enn en politisk relevant kritikk. Og dermed inngår den - villig eller uvillig - i det som man i mangel på et bedre ord må kunne kalle en rasistisk struktur eller diskurs.

Og forresten: Kan dere ikke i det minste ha et brukernavn? Ok å være anonym, men greit å ha et navn å bruke.

Hilsen,
Martin G. Larsen.

mrtn said...

Og forresten så er den der gamle greien om de 72 jomfruer en av de klassiske fordommene. De 72 jomfruer, om de overhodet er en del av tradisjonen (filologene strides), går til _alle_ de rettroende, ikke kun martyrene. Det er et bilde, en slags metafor om du vil, på de grenseløse gleder som venter i Paradis for de rettroende.

Fra Wikipediaartikkelen:
"Margaret Nydell states that mainstream Muslims regard this belief about 72 virgins in the same way that mainstream Christians regard the belief that after death they will be issued with wings and a harp, and walk on clouds."

Så mao. kan det være greit å sette seg inn i det man kritiserer, så man har et fornuftig grunnlag for kritikken. Et viktig første skritt her er å lese koranen.

Anonymous said...

Jeg skjønner at mrtn har satt seg inn i den muslimske tro og tatt seg tid til å se på alle aspekter, både positive og negative og ære være deg for det. ALLE samfunn har positive og negative sider i større eller mindre grad, også det vestlige samfunn - men det er heller ikke DET som diskuteres her. Her er det ytringsfriheten som er i fokus og hvordan èn person evner å snu debatten til å syte om eget velbefinnende. DETTE har med hårsårhet og mangel på selvironi å gjøre. Og det min venn, er noe ikke bare muslimene mangler... Det norske samfunnet er fullt av dem.

Når muslimer eller Islam blir debattert er det som oftest den negative siden i forhold til den vestlige verden og menneskerettighetene som er oppe. Og da som regel i forbindelse med situasjoner skapt AV muslimene selv(eller ekstremistene, om det er mindre generaliserende) I den senere tid har det dreid seg om disse ' Muhammed-karikaturene’. At de ansvarlige for den første trykken ikke hadde de villeste anelser om omfanget av motreaksjonene, er jeg rimelig sikker på. De påfølgende gangene de er trykket, er jeg like sikker på at det var en direkte provokasjonsreaksjon og en beskjed til den muslimske verden om at den form for motreaksjon er totalt uakseptabel i den vestlige verden. Hadde ekstremistene og deler av den muslimske verdenen klokelig holdt kjeft, hadde det kokt bort i intet.

Og hvorfor kommer muslimene hit til vesten da? Om det ikke er for å ta del i de vestlige verdier som vesten har bygget opp over lang tid!? Hvilket èn av disse er ytringsfriheten. Selvfølgelig vil vi forsvare og beskytte våre dyrt ervervede verdier. Men det er da bemerkelsesverdig om ikke ironisk at vi her i vesten ikke eier egen selvironi. Men ytre, det skal vi.
Jeg er ikke enig i ditt resonnement hvor du påstår at; "..det er blitt fullstendig legitimt å kritisere islam SOM EN HELHET." Det har LENGE vært legitimt å kritisere kristendommen som en helhet, men farer vi opp, truer og oppfører oss som usiviliserte idioter av den grunn? Nei, i stor grad finner vi oss i det og blåser av det - som vann på gåsa er det et uttrykk som heter. At vesten og dens religion, kristendommen ikke har plettfritt rulleblad er èn ting, men å holde fortid opp i mot noen i all evighet, dersom det er skjedd endringer til det bedre i nåtid, er forkastelig.

Videre skriver du at trykkingen av "Muhammed-karikaturene... ...var et overtramp mot muslimer, innvandrere, dansk sikkerhetspolitikk og ytringsfriheten."???
Hva kaller du det når selvmordsbombere sprenger seg selv og uskyldige i lufta, for "en god sak"??

Jeg tror, at selv om utfallet ikke hadde en slik intensjon fra starten av, så har vi fått ristet litt i begge ’burene’, både den islamske og den vestlige. En endring/revolusjon går aldri stille i dørene, men er ofte helt nødvendig for vekst og fremgang. Men vi må ikke, for noen pris, gi fra oss den hardt opparbeidede ytringsfriheten, som folk har kjempet og dødd for. DET ville være et overtramp, både på våre forfedres minne og våre barns fremtid.

Ved å holde på de gode verdiene vil vi også skape en bedre fremtid for de muslimer som kommer hit for å ta del i de vestlige verdiene og dele av sine egne gode verdier.

Anonymous said...

Og den historien om de 72 jomfruene, beviser om ikke annet hvor sterkt mannsdominerende og kvinneundertrykkende den religionen er. Hvilken himmel er det for de 72 jomfruene? Er kanskje ikke himmelen åpen for kvinner? Dvs. kvinner som ikke lengre er jomfruer. Jomfruer får gleden av å dele en hvilken som helst tildelt mann med 71 andre jomfruer. Hva loves isåfall de? Kvinner er vel også i kategorien alle_de-rettroende

Håper du forstår at jeg setter ting litt på spissen her - men poenget er, at det er på frukten at treet identifiseres Et godt tre gir ikke dårlig frukt, om du skjønner!?

Skal Islam få frem de gode sidene, må de som kjenner til dem, opplyse om disse isteden for å overse og avfeie enhver kritikk av de reelle negative sidene.