Sunday, November 16, 2008

Øker virkelig rasismen i USA?

VG NETT, ved journalist Ingunn Andersen, skriver at rasismen i USA viser seg fra nye skremmende sider etter valget at Barack Obama. Det er selvfølgelig ingen grunn til å tvile på faktum i de eksemplene som VG refererer, men hvorvidt dette er nye/økende sider skulle jeg like å få bedre dokumentert.

Det er lite i VGs artikkel som underbygger påstanden substansielt. At det er registrert flere trusler mot Obama enn noen tidligere president kan ha vel så mye med nøyere registrering av rasistiskrelatert aktivitet, i tillegg til at den helt eksepsjonelle oppmerksomheten som Obama og hans kampanje har skapt, kan ha bidratt til at flere forstyrrede mennesker har sett det opportunt å komme med trusler.

Men, jeg vil ikke innlede noe tullete meta-debatt om rasisme mot VG NETT. De hendelser som rapporteres er stygge nok, og personlig får jeg vondt langt inn i sjelen av å lese hvilken ondskapsfull oppførsel, presumtivt diganosefrie mennesker kan tillate seg selv. Rasismen og alt som omsvermer dens stygge vesen er så grunnleggende anti-intellektuell, anti-human og i mangel på bedre ord - tøvete. Selve ideen om at menneskelig utseende er essensielt for en persons karakter burde strengt tatt falle på sin egen urimelighet.

Det gjør den åpenbart ikke - det er VG NETT (økende rasisme eller ikke) med flere et sterkt vitnesbyrd på. Akkurat hvordan man best - som samfunn og enkeltmenneske - reduserer denne vederstyggeligheten er jeg ikke sikker på. Men et vedvarende kraftig forsvar for de liberale-humanistiske verdiene ved alle høvelige anledninger er hvertfall en del av løsningen.

Og vil jeg tillegge - det faktum at Obama er valgt til president - er i seg selv en klar demonstrasjon på at hudfarge ikke er til hinder for å bli valgt til det viktigste embete i verden.

Akkurat det innbyr til "håp vi kan tru på"!

7 comments:

Amos Keppler said...
This comment has been removed by the author.
Amos Keppler said...

Vel, den ekstreme rasismen, den som gir seg utslag i hatefulle ytringer og handlinger blir stort sett bare utført av et mindretall.

Ellers vil jeg si at Obama vant på tross av sin hudfarge, ikke på grunn av den. Blant annet fordi han ikke svarte på alle de fornærmelsene han fikk slengt i trynet i en jevn strøm. Hvis han hadde gjort det hadde rase blitt enda mer en sak og han ville ha tapt. Så bare det faktum at han måtte ta slike hensyn tilsier at rasismen er alive and well i usa.

Selv om den demografiske utvikling i usa mot et sant multikulturelt samfunn også spilte inn. Rednecks osv er heldigvis en truet art.

Anonymous said...

Rasismen øker ikke,- den popper bare opp i lyset. Men de samme rasistiske amerikanere bør kanskje tenke litt på hvordan i all verden USA kan innbille seg at de kan skape fred i en haug andre land og bli beundret for det, når de opptrer så rasistisk. For det er jo land med fargede personer Bush & co roter rundt i. Rasismen som nå avdekkes i eget land er neppe med på å øke USAs omdømme i Midtøsten og andre steder. "Jaså, de diskriminerer sin egen president pga hudfargen"..

Anonymous said...

Nå står det jo i artikkelen at antall kriminelle handlinger har øket, og ikke rasismen generelt i befolkningen. Man får vel gå ut i fra at politiet registrerer dette og at statistikken er til å stole på. Man kan jo faktisk også tolke dette som om at det store flertallet er MINDRE rasistisk, men at et lite mindretall føler seg MER fremmedgjort i samfunnet og svarer med MER ekstreme yttringer.

Anonymous said...

Jeg er enig med "Anonym" der oppe: Rasismen er ikke blitt større, den bare kommer fram i lyset. Det er jo ikke noe nytt med at mange Amerikanere er livende redd for sosialisme og forandringer. Problemet er som vanlig "Ignoranse", som i, de vet ikke hva de er redde /for/. Sosialisme i USA forbinnes med Nazi-Tyskland der borte, noe det ikke er.

Amerikanerne tror de har det /så/ bra der borte, de vet bare ikke at USA /er/ faktisk ikke "Beste land å bo i", det er vel island eller noe sånt? Norge er iallfall også høyt oppe på statestikken over beste land å bo i. USA, om jeg ikke husker feil, er jo ikke en gang på "topp 10" lista.

Men så må man jo også ta med det faktum at Media alltid gjør alt 10 ganger værre enn det egentlig er. Pluss at det er ofte de som er værst som skriker høyest.

Ken

Anonymous said...

Dette er den største tragedien som har skjedd i USA på veldig lenge!

Eirik Løkke said...

Proshop, er litt usikker på hva du mener er den største tragedien Obama eller rasismen...

Ken, Island er vel neppe et bra eksempel akkurat nå. Ellers er USA på BNP per innbygger på topp 3 sammen med Norge og Luxenbourg, men inntekten er vesentlig jevnere fordelt i Norge og mange andre land, som i henhold til FNs kriterier teller og bidrar til at USA kommer langt ned.

Amos, jeg vet ikke om jeg vil si at Obama vant på tross, man må huske må at mange minoriteter ville stemme på han FORDI han var svart, det samme gjelder en del progressive hvite. Det er nok riktig at dersom Obama hadde fremstått sint på TV (sint svart mann) så hadde han slitt betydelig med oppslutningen, og joda slike sterotypier lever i beste velgående, ellers kan vi være enig at det verste delen av redneck mentaliteten er en utdøende rase.

Ellers tror jeg anonym som mener at de som er fremmedgjort viser det tydeligere. Og klart med økonomiske krisetider, så har rasismen ekstra gode kår, det viktiste Obama kan gjøre itillegg til å vise seg som et godt eksempel er å føre en politikk som igjen fører til økonomisk vekst og bedre tider.