Monday, January 26, 2009

Nei til straff for religionskritikk

Regjeringen har i forslag til ny straffelov foreslått "et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn".

Akkurat hva kvalifiserte angrep skulle innebære (og likeledes hva innebærer ukvalifiserte angrep), går ikke frem av regjeringens tekst.

Forslaget er selvsagt et skanadaløst forsøk på innskrenke ytringsfriheten til fordel for diverse menneskers absurde religiøse følelser og innbildte venner, men noen beskyttelse mot kritikk av dens slags nonsens er jo bare tragisk.

I den forbindelse er det kommet et opprop - skriv under og marker din motstand mot forslaget om å straffeforfølge religionskritikk!

1 comment:

Anonymous said...

Når det gjelder religionskritikk er det desto viktigere. Og det er akkurat i håningen; satiren og latterligjøringen at religion best kritiseres. Å gjøre dette ulovlig er et stort feilsteg.

Minner om at sist blasfemiparagrafen ble brukt var nettopp en slik "håning" av vår egen kjære religion.

Den kan du lese her: http://home.no.net/starvoff/landeplage.htm

Det er tekster som dette som eventuelt vil nå under den vage definisjonen fremsatt i loven. Det er ikke noen saklig argumentasjon mot religion. Men om du mener at Øverland burde vært satt i fengsel for denne teksten - da bør du støtte denne nye loven.