Thursday, April 23, 2009

Er Brustad machocist?

Hvor skal man begynne begynne? Hva skal man si?

Jeg tror aldri jeg har vært vitne til liknende medieshow som Kjell Inge Røkke leverte onsdags formiddag. Det aller meste er allerede skrevet i denne saken, jeg skal bare få knytte noen kommentarer til kommentarene.

Det var ganske tydelig at Røkke var forbanna. Veldig tydelig. Og spesielt på Brustad, og i den grad opplysningene medfører riktighet så bør Brustads politiske fremtid være stein dø. Nesten enda mer spesielt enn Røkkes performance, var Brustads kommentar i etterkant. Næringsministeren ble bortimot voldtatt offentlig - og svarte at dette "var å anse som konstruktivt..." Det høres unektelig ut som om Brustad bærer i seg aldri så lite machocisme.

Røkke og omdømme
Jeg er usikker på hvor mye av Røkkes fremtoning som var oppriktig - personlig tror jeg det var en hel del. Ikke dermed sagt at ikke det var en god del forberedt kynisme og strategi i fremstillingen. Det er heller ingen tvil om at Røkkes image er skadet etter denne saken, samtidig tror jeg imotsetning til mange av disse såkalte PR-ekspertene at Røkke styrket sitt omdømme blant det norske folk etter opptreden, selv om flere medier etter beste evne forsøker å bruke PR-eksperter for å gjøre deres karakteristikker av Røkke til selvoppfyllende - jeg tror ikke de lykkes.

Jeg tror mye av omdømme til Røkke knyttes til hva som objektivt sett viser seg å være riktig iforhold til prissetting, gjeld og juridisk grunnlag. Røkke har til de grader bundet seg til masten, tiden vil seg om grunnlaget holder vann.

Hva gjelder de andre og langt på vei viktigere spørsmålene - de industrielle og politiske så er vel denne saken et skoleeksempel på hvorfor staten ikke bør involvere seg i næringslivet, både av hensyn til inkompetanse og rolleblanding.

Det er kort tid igjen til valget, det er sannsynligvis den eneste grunnen til at Sylvia Brustad fremdeles er statsråd. Forøvrig ville den mest fornuftige næringspolitikken være å legge ned hele næringsdepartementet slik at vi hadde sluppet mer av den "aktive næringspolitikken".