Monday, May 11, 2009

Et svært vellykket landsmøte.

Det er ingen tvil om at vi i Høyre har gitt oss selv et fjell å bestige - men som kjent så er det i motbakke det går oppover! Jeg tror kanskje ikke Høyre kommer over 20 %, men jeg har et godt håp om å komme i nærheten.

Årets landsmøte fortonet seg svært annerledes enn de tidligere tre landsmøtene jeg har deltatt på som delegat, da jeg denne gangen var ansatt (Kampanjerådgiver med ansvar for sosiale medier), med påfølgede flust av oppgaver som skulle løses, hvorav hovedansvaret var på den interaktive delen av landsmøte. Dette ble særlig utfordrende på fredagen, da hotellets nettkapasitet var fullstendig sprengt, til STOR frustrasjon for de av oss som var helt avhengig av tilgang. Men dette bedret seg heldigvis og mitt inntrykk, basert på de tilbakemeldinger (vi får nøyaktige tall senere idag på hvor mange som fulgte på de ulike stedene) er at dette landsmøte er tidenes mest interaktive.

Se blant annet innslag fra Aftenposten TV.

På Høyres youtubekanal finner du en fin samling av Landsmøtetaler og intervjuer.

Her er en flott bildeoversikt fra landsmøtesalen.

Politikken
Hva gjelder de politiske spørsmålene så gjorde Erna Solberg det som var helt nødvendig, nemlig å slå fast at Høyre garanterer at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. Det betyr at Høyre kan gå i regjering med Frp eller vi kan gå i regjering med Krf/V. Noen større avklaring var det simpelten ikke mulig å gi. Nå er det opp til Venstre og Krf å klargjøre hva de ønsker å gjøre.

Utspillene om Høyre "gikk langt til høyre" var knapt overraskende - men likefullt det rene sprøyt. Høyre vedtok tradisjonelle (altså svært moderate uttalelser) liberalkonservative standpunkter.

I spørsmålet om hvor mye skatt staten skal grafse til seg, synes jeg landsmøte var veldig tamme.

Forresten - legg merke til hvordan den politiske diskursen så til de grader er influrert av tanken om at utgangspunktet er at fruktene av ditt arbeid tilhører staten, hvorpå finansministeren "aller nådigst" kan utdele "skattelettelser". Mitt utgangspunkt er at fruktene av ditt eget arbeid tilhører deg, ikke dermed sagt at vi ikke trenger å innkreve skatt for å finansiere viktige samfunnsinstitusjoner (jeg har ihvertfall ikke noe godt alternativ), men burde det ikke være de som ønsker å innkreve mer skatt, som mener at staten evner å bruke pengene bedre enn den enkelte, som har bevisbyrden? Jeg mener det.

Nuvel. Skolepolitikken var betydelig bedre. Kunne selvsagt tenkt meg at man gikk inn for at skolene kunne ta ut utbytte og at man innførte det selvsagte krav om minimumskunnskap for å avansere, men jevnt over er skolepolitikken til Høyre svært bra og en sak vi har ekstrem stor troverdighet på. Jeg ville fokusert maksimalt på budskapet om lavere skatt og bedre skole, fremfor å rote det til med altfor mange uklare budskap.

Tilbakemeldingene og mediaoppslagene etter landsmøte tyder på at dette landsmøte gikk så bra som det kunne gå for Høyre, og det er selvfølgelig svært gledelig.

Jeg setter pengene på regjeringsskifte!

Oppdatert 12 mai.

Les Jan Arild Snoens glimrende politiske oppsummering av Høyres landsmøte på Minerva.

8 comments:

Anonymous said...

Hvis du setter penger på regjeringskifte kan du få pengene tilbake, men det mest troverdige alternativet jeg kan se er en ren AP regjering. Men statsminister skifte må du se langt etter.

Kan ikke du lage et forslag til statsråder i en frp regjering. Ser for meg Sandberg som minister på utenlandsvisitter....

Når allerede AP, SP og SV sliter med å skaffe dyktige nok statsråder vil Frp til de grader gjøre de også.

Anonymous said...

Nå er det jo ikke noe som sier at alle ministrene må komme fra parti kadrene. Man kan gjerne bruke dyktige folk fra næringsliv, universiteter o.l., noe som (forhåpentligvis) gjør at vi vil slippe tilsvarende Brustad & Co i en borgerlig regjering, uavhengig av hvilke partier som går sammen.

Eirik Løkke said...

Her er forslag til FRP-statsråder:

1. Siv Jensen
2. Terje Søviknes
3. Tor Mikkel Wara
4. Trond Birkedal
5. Bård Hoksrud
6. Morten Høglund
7. Hans J.Røsgjorde
8. Harald Nesvik

Litt av ideen med en blåere regjering etter mitt syn må jo være å redusere antall politikere så hva med halvparten så mange statsråder og ansatte kunne jo være en god ide :)

Elise said...

Det at du mener Høyre gikk inn for god, tradisjonell politikk er vel noe vanskelig for meg som utenforstående å forstå. Jeg synes ikke karakterer fra 5. klasse og ferdighetsinndeling er særlig typisk Høyre, for dere har aldri sagt sånne upopulære ting før dere skulle gjøre dere fine for FrP da.

Eirik Løkke said...

Vi avviste å splitte opp klasser etter nivåer, vi avviste den såkalte dumpemuligheten vi avviste muligheten for statsstøtte til kommersielle skoler. Altså havnet vi/Høyre mot det moderate, minst ytterligående (jeg hadde gjerne sett at vi vedtok alt dette) sånn sett var det tradisjonell Høyrepolitikk.

Vi greide ikke engang å vedta å fjerne toppskattens trinn 1, som medfører at sykepleiere og lærere må betale toppskatt.

Absolutt ingenting av det Høyre vedtok politisk hadde noen som helst med FRP å gjøre. Dette var ene og alene uttrykk for debatten som Høyre hadde.

At vi vil ha fokus på læring og skriftlig tilbakemelding fra 5.klasse (skulle gjerne hatt fra første) skulle bare mangle - jeg vet ikke om det er så upopulært, jeg mener ihvertfall at det er riktig.

Hva gjelder forholdet til FRP - så har jeg et ambivalent forhold til det. FRP står mye nærmere AP i næringspolitikken - støttet blant annet oppkjøp i AKER, og har gått inn for statlige næringsfond etter Jan Bøhler metoden. Ren og skjær galskap sett fra en liberalers standpunkt. Det Høyre nå har sagt er at vi er innstilt på å danne regjering med FRP, på samme måte som AP sa at de var innstilt på å danne regjering med SP og AP. Så får velgerne dele ut forhandlingsmandat

Konrad said...

Vellykket? Hvordan kan du si det når ingen lenger tar Høyre på alvor?

Eirik Løkke said...

Vel Konrad - det er din påstand.

Vellykket var det i den forstand at de tingene som Høyre måtte gjøre for å komme på offensiven ble gjort - så får vi se hvor bra vi lykkes med å få velgere 14 september - og hvem som tar hvem på alvor.

文章 said...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,聊天室,情色,a片,AV女優