Wednesday, May 13, 2009

Jens Stoltenberg tøvet på LO-kongress.

Jens Stoltenberg innledet i formiddag på LO-kongressen (viktig å holde seg inne med pengebingen). Det kom mye rart fra sosialøkonom Stoltenberg, særlig hans angrep på Høyres vedtak om økt adgang til midlertidige ansettelser, som han "anså som det stikk motsatte av slagordet trygghet og optimisme". Den samme Stoltenberg uttalte etterpå viktigheten av at de som ble ledige, raskt kunne komme tilbake i jobb, slik at ledigheten ikke bet seg fast på høyt nivå.

Jeg vet ikke om det er på faglig grunnlag Stoltenberg ser disse to uttalelsene som diktomiske - eller om det er fordi han snakker til LO - jeg mistenker det siste.

Fordi det hersker ingen tvil om at hvis valget er mellom ingen jobb (eller "arb.markedtiltak") eller midlertidig jobb, så vil de aller fleste velge midlertidig jobb, både fordi det er en vei inn til fastere ansettelse, samtidig som det er svært viktig for dem som mister jobben å komme tilbake til arbeid.

Og sett fra arbeidsgiverne sine synspunkter, ettersom den situasjonen mange småbedrifter nå befinner seg i, så vegrer de seg for nyansettelser og det med god grunn, ettersom nyansettelse medfører en stor risiko. En midlertidige ansettelse minsker risikoen og gjør det lettere for arbeidstagere å skaffe seg jobb.

Konsekvensen av veldig sterkt stillingsvern har vi sett blant annet i Frankrike - hvor over 20 % av ungdommer under 25 år er uten arbeid og andelen unge muslimske innbyggere er enda større. Denne situasjonen har oppstått fordi disse gruppene ikke får anledning til å prøve seg i arbeidslivet, da arbeidsgiverne er livredde for feilansettelser. Like ille er det ikke i Norge, men Stoltenbergs tilnærming er ingen oppskrift for å hjelpe folk til nye jobber - snarere tvert imot.

Men det gleder helt sikkert fagforeningspampene på LO - de sitter jo trygt!

4 comments:

Olve Hagen Wold said...

Godt argument? Men er du villig til å følge det helt ut, altså gå inn for å gjøre arbeid utelukkende til en privat avtale mellom to likeverdige parter?

Eirik Løkke said...

Ja.

Olve Hagen Wold said...

Så herlig da:D

Sondre said...

det eneste jeg syns er dumt er at arbeidsledigheten ikke bet seg fast på et lavt nivå... så hadde vi sluppet alt maset.