Monday, May 25, 2009

FRPs landsmøte - en oppsummering

Lesere av denne blogg vil neppe kunne beskylde meg for å omtale "fremskrittsbevegelsen" (FRP) i særs positive ordlag. Det er mange grunner til det, noen av grunnene kom godt til uttrykk under det meget vellykkede (sett fra deres ståsted) landsmøte på Gardermoen i helgen.

Men la det ikke være noen tvil - jeg er tilhenger av at Høyre skal gå i regjering med Frp dersom det er parlamentarisk grunnlag for det, av den grunn jeg tror fordelene er større enn ulempene sett fra et liberal-konservativt ståsted.

Siv Jensens tale fredag var en imponerende affære. Det er ingen tvil om at FRP-formannen, unnskyld lederen, er en utmerket taler, og beviste det tilgangs fredag-ettermiddag, hvorav særlig fokuset på kvinner kom overraskende, og var helt sikkert en planlagt provokasjon på venstrefeministenes manglende evne til å gjennomføre egen retorikk. Gjennomgående relaterte talen godt til sånne som meg, som er opptatt av mindre statlig byråkrati, mer frihet og mer ansvar for den enkelte borger. Men og det er alltid et men med FRP.

Hva er politikken til FRP?
Mye har vært sagt og mye mer kommer etterhvert som valgdatoen nærmere seg med hensyn til fenomenet FRP. La meg uttrykke meg på følgende måte.

FRP på sitt beste, slik som vedtaket om aktiv dødshjelp, er liberalt i tråd med konvensjonell forståelse av begrepet. Problemet med FRP er slik jeg ser det, partiets stadige ønsker om å øke de offentlige utgiftene, slik Carl Ivar Hagens skissering av fremtidige pensjoner (penga finnes retorikken, hvilket deles av Rødt og Torstein Dahle), samt større bevilgninger til alle mulige formål (helse, justis, militær, samferdsel, eldreomsorg m.m)

I forhandlingene med Bondevik 2 var det svært sjeldent FRP prioriterte skattelettelser for å si det forsiktig. Hvor FRP virkelig skal gå inn for å kutte utover byråkrati og landbruk (som er vel og bra, men ikke på langt nær nok for å finansiere alle påplusningene) er for meg uklart. Fordelene for Høyre med å samarbeide med FRP på lokaltnivå er at FRP har måttet si som Høyre - mer igjen for pengene, fremfor å skrike om mer penger med henvisning til oljeformuen. Noe lignende må være Høyres oppgave dersom partiet skal i regjering med FRP.

FRPs liberalisme og toleranse
Jeg tror ikke at FRPs innvandringspolitikk eller retorikk kommer til å bli en avgjørende hindring i forhold til å få en ny H/FRP regjering. Men det betyr ikke at vi ikke er mange som oppfatter FRPs retorikk i disse spørsmålene som ytterst problematisk. Som nevnt før i denne blogg, jeg undervurderer ikke utfordringen fra den politiske islamismen, samtidig som Norge er, uansett hvor mange som skulle ønske annerledes, et pluralistisk samfunn. Det betyr at vi er nødt til å kunne utvise stor toleranse for mangfold, det innebærer også varsomhet i måten man deltar på i den offentlige debatten, ihvertfall burde så være tilfelle, noe FRP sjeldent ser ut til å bry seg om (og hvorfor skulle de - all den tid de tjener stort på å gjøre det motsatte).

Oppsummering.
FRP sier de er klar for regjering og jeg tror det er riktig, akkurat hvilken konkret politikk som vil ligge til grunn for en slik regjering er mer usikkert. Men jeg tror og håper at med Høyres hjelp så vil en slik regjering innebære mer personlig frihet, mer ansvar, mindre byråkrati og ikke minst troen på at den enkelte borger er bedre istand enn staten til å bruke egne penger slik vi selv finner det fornuftig - med andre ord - skattelettelser (og ja Stoltenberg - også til de som har mest fra før)!

7 comments:

Anonymous said...

Dumme!! Dumme !!! Dumme!!! Ola Nordmann
Fortsett aa krangle i hva som er galt i det som FRP snakker om naar de kommer til makten. Forstaar dere ikke at det er krise situasjon i Norge som er foraarsaket av denne sosialistiske gjengen og at disse maa VEKKKK uanset for aa kunne redde stumpene. Disse roede ler seg i hjel av denne diskusjonen sammen med sine roede VG reportere. Tar hvilket som helst diskusjon sammen og kritiser hverandre men da etter valget. 4 nye aar til med disse roede og det finnes ingen NORSK saerpreg igjen.
Klarer dere ikke aa forstaar konsekvensen av at fleste guttenavn av alle gutter i Norge som blir foedt er Mohammed eller lignende. Dette roerrer ikke meg fordi jeg har tatt konsekvensen og flyttet utenlands allerede men trist er det fordi Norge var et fint land aa bo i

Sondre said...

Vel vel... i anonym her har du vel grunnen til at mange i høyre oppfatter deres fremmedfiendtlige standpunkt som problematisk.

Men men ellers bra. Jeg er helt enig at jeg får heller tåle den ignorante høygaffelretorikken når det meste av politikken åpner for at Høyre kan være på sitt beste, mest reformvillige.

Tenk, H/FrP regjering begynner å føles sannsynlig.

Olve Hagen Wold said...

Høyresiden bør ikke være redde for å bruke ordet populisme. Men populisme bør ikke brukes som et skjellsord eller synonymt med politisk opportunisme. Populisme er en egen ideologi, basert på den vanlige manns ("folk flest") kamp mot eliten, og kombinerer elementer både fra høyre- og venstresiden. Populismen kan enklest oppsummeres som frihet uten ansvar. Denne beskrivelsen passer derfor FrP perfekt, i motsetning til den svært så forskjellige liberalismen. Høyre bør derfor sterkt påpeke at FrP er et populistisk parti, for det er det, men vi bør ikke bruke det som et skjellsord, heller som en nøktern beskrivelse av virkeligheten.

Eirik Løkke said...

Jeg er langt på vei enig i den analysen Olve - men du kan jo se for deg hvordan "en slik konstatering av faktum" fra besserwisser partiet Høyre om at FRP er populister - vil bli mottatt.

Ikke at det er mindre feil av den grunn.

Olve Hagen Wold said...

"Jeg er langt på vei enig i den analysen Olve - men du kan jo se for deg hvordan "en slik konstatering av faktum" fra besserwisser partiet Høyre om at FRP er populister - vil bli mottatt." ...og da må vi være der og møte dem med solid argumentasjon! De bør ikke få slippe unna med å kalle seg liberalister uten å være det.

Yosh said...

Olve er inne på kjernen av problemet med populisme begrepet, at det oppfattes som negativt. Dette er synd siden man mister et viktig begrep som man kan beskrive partier/bevegelser med.

Populisme er slik jeg ser det i hovedsak retorisk. FrPs: "For folk flest", og SVs "Det er makta som rår" er jo som kopiert ut av definisjonen på populistisk retorikk, for å sitere wikipedia: ha en retorisk stil som tar som gitt at interessene til «vanlige folk» blir undertrykt og oversett av samfunnets elite (politikere, økonomiske makthavere, byråkrater, grå eminenser, etc.), og at statsapparatet derfor må tas fra denne eliten og brukes til fordel for «det vanlige folk».

Dette er jo noe helt annet enn opportunisme. Og noe ganske annet enn å være "politisk uansvarlig" (definisjonsmessig iallefall, om ikke i praksis). Det var et sleipt triks av AP (som nettopp er kjernen på den poltiske eliten) å si at populisme er det samme som uansvarlighet, og dermed slå til først.

文章 said...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,a片,AV女優,聊天室,情色