Friday, June 19, 2009

Storskurken i Iran

Den store skurken (eller store Satan om du vil) Ali Khamenei, øverste leder i Den islamske republikken Iran, talte fredag til det iranske folket i et forsøk på å imøtegå det voldsomme raseriet som har bygget seg opp blant landets borgere etter år med undertrykkelse. Regime har gitt en helt ny betydning til begrepet "fashion police" - ettersom Iran faktisk har innført et eget religiøst politi som skal påpasse at kvinner ikke viser for mye hår eller på andre måter opptrer usømmelig.

Khamenei manet til besinnelse, og i praksis var det ikke bare en formanelse. Mange iranere har bokstavlig talt fått kniven på strupen i valget mellom "besinnelse" eller opprør. Journalister er kastet ut, internett og mobilnett er blokkert og regimets hemmelige politi er igang med å forfølge opposisjonelle i massiv skala. Det er usikkert hvor mange som er drept, men det dreier seg sikkert om tusener og flere står for tur - ettersom de ganske sikkert ikke vil følge den patetisk formaningen til storskurken Khamenei.

Storskurken vektla betydningen av religion og Islam som løsningen (hørt det før) på "utfordringene" og søke råd i koranen. Han kunne jo lagt til - "ellers skyter vi dere", Vel det har han vel strengt tatt gjort, og tradisjonen tro med at actions speak louder than words.

Jeg er usikker på hvor mye denne storskurken egentlig tror på religionens fortreffelighet og det religiøse aspektet kontra hvor mye som egentlig dreier seg om egen nidkjærhet og makt. Jeg mistenker det siste. Det må jo uansett være en stor utfordring for de "retttroende" og forklare hvordan det kan ha seg at de "vantro" er så moralsk, kulturelt, teknologisk og ikke minst militært overlegne. Derfor var det ikke overraskende at han beskyldte vesten og utenlandsk media for å være problemet, oppegående mennesker ser jo opplagt sirkelargumentasjonen her, men som nevnt Storskurken er ikke avhengig av å vinne argumenter - han trenger våpen og frykt.

Å lese hva storskurken egentlig sa, får meg til å tenke på Komiske Ali - "informasjonsministeren" til Saddam (There are no american soldiers in Bagdad, they have all run away), eksempelvis at demokratiet er utilstrekelig - og at Irans løsning,"et religiøst demokrati" er det rette.

Intellektuelt sett er denne formen for argumentasjon (om man vil kalle det for det) på linje med de tilbakestående personene i Norgespatriotene.

Jeg har dog stor tro på at det vestlige, modernistorienterte persiske folket ser talene for det er - med Mor Åse (fra Per Gynt) sine ord - alt er bare tøv og tant.

Håpet er at det iranske folket forsetter kampen for å realisere Abraham Lincolns ord om at Government of the people, by the people and for the people shall not perish from this earth.

12 comments:

Tina said...

Helt enig Eirik.

Blogget om denne anti-vestlige holdningen i min egen blogg for en stund siden.

Tror du har et veldig godt poeng når du sier at det ikke står om å vinne med et godt argument - kampen står om hvorvidt landets regime er sterke nok eller ikke til å slå sin egen befolkning med rå makt.. "beat them into submission" om du vil.

Situasjonen i Iran får meg mye til å tenke over hvor mye vi her i Norge tar for gitt. Mens jeg skriver dette, dør noen i Iran i kampen for frihet. Her hjemme har vi et statsminister som var villig til å ofre ytringsfriheten for å tekke politiske samarbeidspartnere...uten at noen omtrent reagerte.

Hvorfor skal resten av verden elske vestlige verdier, når vi ikke vet å sette pris på dem selv engang?

Eirik Løkke said...

Enig i det Tina. Vi er mestre i kulturell selvpisking. Thomas Sowell sa det i grunnen veldig bra:

“What "multiculturalism" boils down to is that you can praise any culture in the world except Western culture - and you cannot blame any culture in the world except Western culture”

Anonymous said...

Hei dere.

Mye bra her :)

Henger meg på med at demokratiet som styreform kan aldri leve side om side med Islam!

Så; skal det Iranske folk få sin "frihet", holder det ikke med å fjerne ayatollahen og hans presteråd, uten samtidig og måtte foreta ett oppgjør med den Islamske tro.
Hva en slik reform vil koste i menneskeliv har vel historien gang på gang vist oss.

Ropert

Anonymous said...

De muslimske terroristene vil ikke gi fra seg makten. Derfor det er demonstrasjoner, for Iranerne er drit lei den islamske terrorismen.

Anonymous said...

Hvorfor skal de gi fra seg makten, når det var folket som ga dem den?

Så må vi passe oss ved å tro at pressen ikke har en agenda her.
La oss derfor trekke pusten litt før vi sluker overskriftene rått.

Historien til Iran forteller oss deerimot at "terroristene" består av vestlige land, hovedsakelig USA og Storbritania. All den uro som har vært i Iran oppgjennom årene skyldes innblanding fra vesten. (foruten krigen mot Irak).

USA og Storbritania støttet begge sjahnen ved kuppet i -51 som ble isenesatt av bla CIA. Sammen så melket de landets naturressurser i stor skala med sjahnen som håndlanger og "nyttig" idiot. Alt dette mens befolkningen ble undertrykt og terrorisert i tilsammen 28 år. I -79 fikk derimot folket nok å kastet sjahnen i eksil hvorpå de ga makten til Khomeini (les. Koranen)

Iran har faktisk stått for en veldig reformvennlig politikk i de senere årene. Dog ikke på bekostning av Islam og koranen.
Dette rammer spesiellt yttringsfriheten slik vi kjenner den. Samme delvise mangel på yttringsfrihet ser vi også i mange andre land som vi i vesten ser på som "demokratiske" (Tyrkia).

Problemet står nå mellom de i Iran som demonstrerer mot valgresultatet, og de Iranere som bor i utlandet og som vil hive presteskapet for med det å innføre "vestlig demokrati".

En eventuell ny revolusjon i Iran vil komme til å bli et betydelig blodbad. Jeg regner det som selvfølgelig at USA og Storbritania nå har lært og har vett nok til å holde seg milevis unna en ny konflikt med Iran. En revolusjon må derfor ha sitt utbrudd internt i landet og oppsluttningen må dermed være formidabel skal den lykkes.

Vær også sikker på at Irans naboer vil gjøre det de kan i sin makt for å unngå å få enda en "demokratisk" urokråke i deres mitte.

Jeg håper derfor historien kan få lov til gå sin gang her. Det har skjedd mye positivt etter -79.
Iranere er et flott folkeslag og de er veldig stolte av sine tradisjoner og sin kultur.
Folkets rettmessige frihet kommer før eller siden uansett, dog ikke slik vi kjenner det i vesten. Det viktigste nå må derfor være at frukten får den tid den trenger til å modne, slik at desto flere Iranere til slutt kan få mulighet til å glede seg over sin rettmessige frihet. Til nabolandenes forhåpentlige velsignelse.


Ropert

Eirik Løkke said...

Siste anonym,

Du sier at folkets rettmessige frihet kommer før eller siden, dog ikke slik vi kjenner det i vesten.

Kan du si hvilken type "frihet" du da snakker om?

Anonymous said...

Land som det vil være naturlige å sammenligne seg med da er Kina, Tyrkia og Russland. Vårt demokrati er å kunne kritisere vårt maktapparat uten og bli forfulgt, arrestert og torturert. Har du lest koranen vil du forstå at Islam/koranen og vestlig demokrati er totalt uforenelig.
Merk også at jeg ikke tar stilling til hvilke demokratiske modeller som er best her, men tolker dette ut fra hvor viktig (og nødvendig) Islam er for det Iranske folk.

Jeg ser forøvrig at BBC nå bruker flere dager gamle opptak for å vise mengden demonstranter nå. Jeg antar dette er for å piske opp stemningen. At det befinner seg noen millioner Iranere på gatene og foran tv-skjermen i vestlige land langt langt borte fra geværmunningene og køllene i Iran er neppe imponerende nok til å hindre at styresmaktene der hjemme får kontrollen over de 3-5000 som nå demonstrerer.

Mitt poeng er at jeg vil på det strengeste advare mot å la vesten få noen som helst rolle i en eventuell "frihetskamp" i Iran. Folk hadde det betydelig verre under sjahnen etter 1953. Vestens motiver vil alltid være å øke sin tilgang til naturressurser. Frihet for nasjonens innbyggere kommer langt ned på lista og blir viktig først når flyktningestrømmen er ute av kontroll. I mellomtiden brukes de som nyttige brikker i det spill som nå ser ut til å gå svært galt.

Hvis Iran skal få sin frihet så må de selv kjempe den fram samt være villige til å betale den prisen det koster for å få det. Iran må ikke få bli ett nytt Irak.
Tas denne kampen nå så vil blod flyte unødig samt at presteskapet strammer inn makten. Om 15-20 år vil Iran være en langt lettere nasjon og revolusjonere innenifra.

Beklager at svaret mitt ble vel langt :) Og for evnt skrivefeil.

vh

Ropert

Olve Hagen Wold said...

Jeg gjentar spørsmålet jeg stilte ved forrige innlegg. Hvorfor mener du flertallsvelde er løsningen mot undertrykkelsen i Iran?

Anonymous said...

Hmmm Trodde jeg svarte på Kapitalismus sitt spørsmål.....

Har jeg i det hele tatt skrevet noe som helst om hvilket styresett jeg mener Iran bør ha?

Det er nettopp det som er mitt poeng, at det må Iranerne selv finne ut av.

-Sitat
Merk også at jeg ikke tar stilling til hvilke demokratiske modeller som er best her, men tolker dette ut fra hvor viktig (og nødvendig) Islam er for det Iranske folk.
-Sitat slutt

Det Iranske folk har nå valget. Enten starte kampen om demokrati NÅ som er dømt til å misslykkes (og samtidig risikere ett blodbad) eller vente tålmodig noen år, til Khaminei er død. Da bør tiden være godt moden for å kunne gå til aksjon. Forhåpentlig vil en reform da kunne skje på en langt fredeligere måte.

Jeg er redd det nå sitter mange vestlige utflyttede Iranere foran Tv skjermene sine nå og skal frelse sitt folk med vestlig demokrati. Kulene treffer jo tross alt ikke dem der de sitter i sine trygge omgivelser. Ei heller batongslagene. Det er med respekt jeg har fått med meg at noen faktisk har dratt tilbake til Iran for å delta direkte i kampene. Ei norsk jente kunne sogar melde om at "det var kjempeskummelt".

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=576311

En revolusjon er skummel, men kun de ganger den er dømt til å misslykkes.
Når 3-4000 demonstranter prøver å gjøre jobben for 66 millioner innbyggere så sier det sitt.

Man kan alltid håpe på at Khamenei setter igang tiltak som "tenner" temperamentet til flertallet av befolkningen, men det vokter han seg nok meget godt for å ikke gjøre.
Det, er nok også årsaken til at internett og mobilnettet fortsatt er operativt.

Khamenei står uansett i en vankelig å presset situasjon. Et nyvalg nå vil kunne skape en helt ny og spent situasjon, hvorpå langt flere demonstranter vil kunne delta. Dette begrunner jeg med at resultatet av den amerikanske spørreundersøkelsen før valget, viste en stemmefordeling på 2:1 i favør Ahmadinejad.
Uansett så må han selvsagt gripe inn ovenfor valgjuks. Det forventer folket.

Det som er det mest tragiske i denne saken er at folket tapte valget før de i det hele tatt la stemmeseddelen sin ned i urna.

Jeg holder med og krysser mine fingre for det Iranske folk.

Ropert

Eirik Løkke said...

Olve. Jeg mener et liberalt demokrati, som har balansen mellom folkestyre, rettsstaten og menneskerettigheter er det rette - ja langt på vei det eneste rette for Iran. Hadde de fått en tyrkisk modell så hadde det jo langt på vei vært et skritt i riktig retning, særlig fordi Tyrkia er beinharde sekularister.

Olve Hagen Wold said...

Man behøver ikke balansere folkestyre, rettstat og rettigheter. Disse hører naturlig sammen, i form av minarki. Det er dette som er det liberale demokratiet, der hvert individ har makten over og ansvar for sitt eget liv og sin egen lykke. Dagens flertallsvelde er derimot hverken kompatibelt med folkestyre, rettstat eller menneskerettigheter.

Det med Tyrkia håper jeg du ikke mente, ettersom statlig ateisme er akkurat like undertrykkende som statlig teisme.

Eirik Løkke said...

Jo jeg mente at Tyrkia definitivt er en bedre modell enn den iranske. Dessuten er det intet problem å være muslim i Tyrkia og utøve sin religion, dog ikke i offentlig embets medfør. Jeg hadde da gjerne sett at Tyrkia beveget seg enda lenger i riktig retning, slik du skisserer Olve.