Sunday, January 31, 2010

Et bedre forslag til NSB

NSB har lansert det smått latterlige forslaget om å kompensere passasjerene med 8 kroner for en forsinkelse på over 1 time. Hvem nøyaktig som har kommet på dette tøvete forslaget vites ikke, men det virker som om NSB ikke bare har problemer med å drive et togselskap, noen i kommunikajonsavdelingen burde også sparkes. Det kunne knapt komme som en overraskelse at passasjerene ville anse dette håpløse forslaget som en grov fornærmelse, hvorfor man likevel insisterte på tullet kan man jo undres over.

Jeg har et bedre forslag, som garantert ville fått støtte blant passasjerene. Trekk 8 kroner av toppledelsens lønn for hver passasjer som opplever forsinkelse hos NSB. Da er det min antagelse at fokus på å redusere forsinkelser hadde fått en renessanse.

3 comments:

Espen Semmen said...

Et enda bedre forslag er vel å trekke 8 kroner i lønna til samtlige personer i regjeringa.
Det er jo staten som ikke bevilger nok penger til jernbanedrift.

Anonymous said...

La oss ikke glemme de i tidligere regjeringer som heller ikke har gjort en stort bedre jobb….

(Og jeg sier ikke fordi jeg er så kjempeglad i denne regjeringen heller….)

Anonymous said...

så siden VI faktisk velger våre politikere selv burde vi jo faktisk trekke dette av egen lønn. Vi har fått som fortjent, faktisk