Tuesday, January 12, 2010

Offentlig pisking?

Min første tanke da jeg leste om forslaget fra professor Espen Schaanning om at straffedømte bør kunne velge offentlig pisking som alternativ til fengselsstraff, var at media blandet Schaanning med Vidar Kleppe. Bortsett fra at Kleppe nok aldri ville ha foreslått at straffedømte selv skulle kunne velge sin egen straff. De fleste, meg selv inkludert, forbinder pisking med land som Iran og Saudi- Arabia, regimer som knapt burde fungere som forbilde på noenting som helst.

Riktignok er det en vesentlig forskjell å bli pisket for brudd på kleskodeks og sømmelighet, slik det noe særegne "fashionpolice" Iran har ansvaret for å håndheve, og det å bli idømt piskeslag for grov voldtekt. Det viktige spørsmålet er naturligvis om korporativ straff som sådan er en akseptabel reaksjon i bestemte tilfeller. Det mest grunnleggende spørsmål er om en slik straff kan tenkes å ha noen som helst preventiv virkning (dog er spørsmålet om retrobusjon, om det er fortjent eller ikke, heller enn virkningen, også verdt å adressere), dernest om en slik reaksjon overhode er innenfor, om ikke human tankegang, så akseptabel tankegang.

Spør deg selv følgende: Er 20 piskeslag for hard straff for en person som har utsatt en annen person for grov voldtekt, virkelig for hardt idømt?

Jeg tror en vesentlig andel av den norske befolkning faktisk ikke mener det. Det er godt mulig at slike spørsmål langt på vei er meningsløse, ihvertfall vil en vesentlig del av den norske intelligensiaen mene det (ikke at det er et godt argument mot). Likefullt påhviler det den norske stat å sanksjonere lovbrudd.

Piskeslag er muligens feil medisin - skjønt det er absolutt verdt å ta debatten.

5 comments:

Kyrre said...

Eg trur meininga var å få ein debatt om fenselsvesenet, og at piskinga var eit retorisk grep.

Kruck said...

Det er viktig å ha i bakhodet at Schaanning ikke ønsker å straffe eller påføre fangene lidelse i det hele tatt, dette er derfor retorikk. Hvis poenget er å pine (som er hensikten med fengsel) samt rehabilitere dem, hvorfor ikke bare la skurkene få velge rask mens intens pinsel, for så å gå rett løs på rehabiliteringen?

Jeg syns Dagbladet har fått frem dette synet hans ganske dårlig - han har sagt disse tingene i media før.

Schaanning er heller ikke fremmed for at enkelte er så farlige at de må holdes i forvaring livet ut, men han mener i såfall at de kan gjøre det på skikkelig luksuriøse anstalter - de er jo like trygt forvart da.

Jeg syns Schaanning har noen gode poeng.

bob said...

Det ligger faktisk noe i det han sier.
Fengsler i norge er å beregne som 3 stjerners hoteller i det fleste hjemmelandene til de som vi betaler for å oppholde seg der.

Begår jeg en krim og så blir betalt for å oppholde meg på et 3 stjerners hotel så er ikke det mye incentiv for å ikke gjøre krim igjen.
Dersom jeg får 20 eller fler piske slag utafor østbanehallen så tenker jeg meg litt om neste gang.
Så klart ville jeg ikke valg dette selv siden jeg har ingen ting i mot å få betlat opphold i et hotell i et par år der jeg kan til å med få betalt skole gang.

20 piske slag er etter min menning ingenting for å ha voldtatt noen. Nærme 100 piske slag eller avkappet baller ville vært mer passende.

Synes dette var en bra ide på flere punkter.

1. det frigjør fengsel plass.
2. mindre sløsing av skattene våres.
3. gutter og jenter som er i førstegangtjenesten vil kansje føle litt mer rettferdighet siden fengsel gjestene får mer i dagslønn en de får.
4. Det er en mye mer humane alternativ til førstegangs kriminelle som kansje har famillie som han eller hun må forsørge i steden for å sitte i et hotel rom i noen år.
5. offerene vil få mye mer rettsfølelse når dem ser at gjerningsmann blir straffet.
6. det er langt mellom noen piske slag og steining til døden

Han sier ikke at dette må innføres fult men at den dømte kan velge.

Desutten så fører piskeslag bare til døden dersom vi ikke hadde det medisinske viten som vi har nå eller befant oss i ørkene i midtøsten/afrika.
Du vet, nå som vi kan faktisk hindre infeksjon og vi vet hva tegnene er som tyder på om personen er nær døden eller ikke.

Anonymous said...

gratulerer med å ha funnet opp et nytt ord- retrobusjon!

Geir Pollestad said...

Dette er jo en tøysedebatt. Han ønsket jo ikke bruk av straffereaksjon. Men: han har et for snervert syn på hva som er straffen, i form av fengsel,sitt formål.