Monday, March 01, 2010

Iran lover å samarbeide. Hørt det før?

Iran lover nå å samarbeide med FNs atomenergibyrå, vel "The proof of the pie is in the eating"

3 comments:

Anonymous said...

Jaja, er det nå vi skal bombe de da?

Eirik Løkke said...

Håper vi kan unngå det.

Anonymous said...

IAEA skal vel hjelpe dem å bygge bomben eller no da...