Monday, March 29, 2010

Man kan vanskelig forhindre terror

- Man bør i det hele tatt være forsiktig med å prøve.

Terroren som rammet Moskva morgenetimene mandag illustrerer på nytt dens grufulle ansikt. Mennesker som ikke gjorde annet enn å forberede seg til å gå på jobb ble nådeløst rammet av ondskapen selv. Likefullt er det ekstremt viktig å holde hode kaldt når man skal vurdere mottiltak. Jeg har mine tvil til hvor avbalanserte det russiske svaret i denne situasjoen vil bli, ikke desto mindre viktig av den grunn, det åpne samfunnet er sårbart nettopp fordi det er åpent, og en verdi som er for dyrebar til at en gjeng barbariske terrorister bør tillates å ødelegge den.

Man kan selvfølgelig innvende at Russland ikke er et åpent liberalt demokrati. Det er selvfølgelig riktig, men sine feil til tross, Russland er et moderne samfunn hvor man ferdes (relativt) fritt. I så måte vil mine generelle betraktninger om terror, aktualisert gjennom mandagens hendelser, ha enda større gyldighet i vestlige liberale samfunn.

Her er 5. lærdommer fra Kapitalismus med utgangspunkt i mandagens terror.

1. Man kan vanskelig forhindre terror. Vil noen sprenge seg selv og x-antall mennesker på t-banen i Oslo (eller NYC for den del) er det vanskelig å gardere seg mot dette.

2. Man bør være forsiktig med å prøve og forhindre terrorangrep. Kostnaden ved å innføre noe i nærheten av absolutt sikkerhet, vil bane vei for totalitære tendenser. Man bør under vissheten av at sannsynligheten for å bli rammet av terrorangrep er ekstremt liten, akseptere risikoen som følger av å leve i et åpent demokrati.

3. Rent matrielt og infrastrukturmessig utgjør terroren begrenset skade, i så måte er det vanskelig å si at terror utgjør en trussel mot rikets sikkerhet som sådan. Det bør få konsekvenser for hvilke mottiltak som vurderes. Selvfølgelig er terror som inkluderer masseødeleggelsesvåpen (ikke konvensjonelle) en trussel hvis realisert kan innebære stor skade, men det er lite som tyder på at dette foreløpig er en realistisk trussel.

4. Terroren har som mål å skape frykt i befolkningen, destabilisere samfunnet - ikke påføre noe som ligner et militært nederlag. Faren for at samfunnets reaksjoner langt overstiger aksjonen synes for meg større enn motsatt. Terroren vil lykkes om vi hiver på båten det som kjennetegner det åpne liberale samfunnet.

5. Hva kan gjøres? Selvfølgelig er det viktig med god etteretning og politiarbeid. I noen grad kan offensiv militær innsats være på sin plass, slik som f.eks i Afghanistan. Men omsider er alle løsningene i sin natur politisk. Skal russerne sikre seg bedre mot terror i Moskva så ligger løsningen i en politisk prosess med kaukasiske opprørere. På samme måte som vesten må forsøke en politisk dialog med opprørne i Afghanistan. Man skal ikke være naiv, noen sikkerhetstiltak er åpenbart nødvendig, det samme gjelder militære mottiltak. Men, man verken kan eller bør forsøke å eliminere risken for terror helt - da er man over i det totalitære, hvorpå terroristene kan erklære seier.

8 comments:

Hannes said...

Meget godt skrevet. Endelig en blogg hvor bloggeren har rede på hva han blogger om.

Anonymous said...

Terror er som at slaa under baeltestedet. Havde vaeret interresant at se hvad som skete dersom vestlige grupper begynte at betale tilbake paa samme maate.

Anonymous said...

Kommentar til punkt 2:

Vi kan starte med et par ting:

1. Stenge grensene for innvandring fra muslimske land.
2. Tvangssende hjem de som har fått avslag på sin asylsøknad
3. Ikke delta med styrker i muslimske land
4. Innføre bedre returordninger for de som drar frivillig hjem til muslimske land

Eirik Løkke said...

Siste anonym (2:27), Hvordan vil noen av disse punktene bidra til å kunne forhindre terror, muligens med unntak for punkt 3, dog har jeg mine tvil til effekten av denne også.

Anonymous said...

Jeg bare lurer på hva det er som får muslimene til å gjøre slikt? Står det noe om det i Koranen?

Anonymous said...

Koranen er en veldig voldelig bok. Det forklarer dens suksess ...også blant stalinister.

Kapitalismus@ Så lenge vesten ikke har baller nok til å definere hvem fienden er, terroren skal forsette.

Sebastian @ seblog.no said...

Bra Eirik. Er vel ingen overraskelse at jeg trives godt med ditt punkt 5.

Har forresten fått ny blogg - seblog.no :)

Unknown said...

Ikke at jeg støtter slike feige handlinger, men ett spørsmål dere alle bør stille dere er : Hvorfor blir det terror mot oss som er så "snille"?
Ett til.
Vet dere hvor mange millioner vesten undertrykker for å kunne ha sin vekst, sitt energisluk og sin velstand?
Ett siste.
Kan dere la vær å svare og heller sette dere ned og tenke godt igjennom de to spørsmålene?
Svar stille og ærlig til deg selv.