Monday, August 02, 2010

Juss og moral

Ex-statsråd Bjarne-Haakon Hansen (aka Pølse-Hansen og PR-Hansen) viser tydelig i Dagens Næringsliv at han ikke har forstått kritikken, alternativt er en person med usedvanlig lav integritet. Hans forsvar er av typen "jeg har ikke gjort noe ulovlig". Problemet til PR-Hansen er at han åpenbart ikke skjønner at fordi noe er lovlig, så er det ikke nødvendigvis god moral.

En ting er å jobbe aktivt mot egen regjering/standpunkt som rådgiver. Men det virkelig store problemet blir når han prøver å bruke sin innflytelse gjennom å ringe kolleger for å få dem til å forandre standpunkt. Sett i lys av hans tidligere handlinger, jf telefonen som helseminister til sykehuset for "å forhøre seg" om hvordan hans gode venn og kollega, Inge Ryan, ble behandlet, så tegnes det et bilde av en person som både har dårlig dømmekraft og lav integritet.

Få, om noen, tviler på jussen i saken. At Hansen fnyser av problemstillingen rundt god moral, forteller mye om personligheten til trønderen.

For all del, selvsagt skal politikere ha frihet til å velge en jobb i det private næringsliv, også som rådgiver i PR-bransjen. De bør følgelig også kunne kapitalisere på den kunnskapen de har tilegnet seg som minister/representant. Dette kunne PR-Hansen fint håndtert uten å trampe i klaveretm ved å illustrere dømmekraft på linje med en invalid 108-årings evne til selv å knytte skoene.

Betyr dette at vi trenger å forandre reglene?

Høyst tvilsomt. En ting er at Hansen mangler integritet, men jeg liker å tro (enn så lenge) at våre folkevalgte har høyere integritet. Våre folkevalgte bør være bundet av noe mer enn juss, og inntil videre så velger jeg å tro at stortingspolitkere har mot nok til å følge egen overbevisning.

Skulle våre folkevalgte ende opp med integritet som Bjarne Haakon Hansen, så tviler jeg på om det finnes nok regler i verden til å bøte på problemet. For all del, en regel lik den de har i USA, om at man ikke kan lobbe (eller "rådgi" med Hansens nytale) mot egen regjering er muligens en regel som burde bli innført. Men som sagt, det er ikke reglene som er problemet ettersom vi får akkurat de politikerne vi fortjener.

Vox Populi har som vanlig en kommentar jeg slutter meg helt til.

7 comments:

Anonymous said...

Fornøyelig lesing! Bjarne Håkon Hanssen har stor, og han utvikler seg mer og mer til en latterlig vitsfigur som ingen kan ta for fullt. Det er bra at han er ute av politikken, og jeg tror at etter han kom i overgangsalderen og forlot kona, har han skiftet personlighet. Eller var han alltid slik?

Knut Johannessen said...

Eirik: Selv om jeg i min post ikke har kommentert moralen, mer klønete opptreden, så har du gode poenger. Mitt paradoks er at man sier at BHH ikke har gjort noe galt, bare fulgt reglene. Men allikevel er det BHH har gjort av en slik karakter at reglene må endres.

Man har altså ikke forutsatt at situasjonen BHH har kommet i,
kan/vil oppstå. Og derfor er ikke reglene stramme nok.

En liten parallell er trafikkregler. Selv om du kjører i 60 i en 80-sone kan du fortsatt bli straffet for det. Fordi man i tillegg til fartsgrensen har vært forutseende nok til å innføre en regel om at du også må ta hensyn til forholdene, f. eks.

Så noken ganger blir det litt for enkelt å si " Jeg fulgte bare reglene"

Anonymous said...

I min første kommentar ble ordet "underholdningsverdi" dessverre borte, det skulle naturligvis hete: "Bjarne Håkon Hanssen har stor underholdningsverdi og han utvikler seg mer og mer til en latterlig vitsfigur som ingen kan ta for fullt."

Anonymous said...

@ Anonymous (02/1:29):

leser innleggene dine. Jeg tror du kan rette skrivingen din til ´krampa tar deg´, - det vil nok ikke hjelpe i særlig grad. Til det er du ikke kommet langt nok på vei i ´norsktimen´ din. Men for all del, stå på! " . . . som ingen kan ta for fullt" ? Hvor har du sånt fra? Du mener kanskje; "Som ingen kan ta på fullt alvor"? Neida, det alene var ikke ´det eneste som ble borte´. De par-tre linjene dine kryr av setningsoppbyggings-, grammatkk- og ortografifeil.

Anonymous said...

Vi lever i et fritt land, Hansen gjør ikke noe som er ulovlig.
Det typiske er at han kommer fra sosialdemokratisk miljø og de er som kjent motstander av og tjene penger på det frie marked.
T.

- O. said...

Rettskrivingen kunne vært bedre, men innholdet er viktigere, og det er bra. Personlig syns jeg nå det var temmelig fornøyelig å prøve å gjette hva BHH hadde "stor" av...

Jasmin said...

Denne mannen er ignorant og arrogant.