Thursday, August 26, 2010

Hvorfor Tybring-Gjedde tar feil

FRPs Christian Tybring-Gjedde, har etter en kraftsalve i Aftenposten, pådratt seg sterke reaksjoner. Få vil vel si at det kom som noen overraskelse. VG bærer ved til bålet ved forsøke å klistre Tybring-Gjedde til et sammensurium av nazister og rasister, hvilket det ikke burde være noen grunn til. Salven til Tybring-Gjedde står lagelig til for hogg, uten at man trenger å blande inn forholdsvis marginale ytterpunkter. Politisk sett bidrar argumentasjonen til Tybring-Gjedde det vanskeligere å bygge bro mellom H og FRP.

Selv om han får delvis støtte fra Ola Borten Moe.

Hovedpoenget i kronikken er så vidt jeg kan bedømme at norsk kultur oversvømmes av utenlandske inntrykk (kultur om du vil), som står i fare for utrydde "vår" kultur, og at det har vært en bevisst politikk fra Arbeiderpartiet å bytte ut den norske kulturen.

La meg kjapt få presentere mine viktigste motforestillinger til Tybring-Gjeddes hofteskudd.

1. Selve begrepet kultur er vanskelig, og jeg er ikke like sikker på at Tybring-Gjedde har forstått - eller reformulert, at jeg er enig med hans beskrivelse av norsk kultur. Norsk kultur har alltid vært gjenstand for påvirkning, Ibsen og Grieg hentet jo nettopp sin inspirasjon fra utlandet, og for Ibsen sin del, så var det ofte en direkte fientlighet overfor den norske kulturelle mentaliteten. Enhver kultur som ikke er dynamisk, står i fare for å stagnere, og inntrykk utenifra har etter min mening beriket norsk kultur. Cafe latte, kebab, sushi, skateboard, for å nevne noe, har glidd inn som en naturlig del av mainstream norsk kultur, og lignende impulser vil fortsette å berike en stadig utviklende kultur.

2. Kronikken minner meg om at FRP ikke har liberale instinkter, særlig gjelder det i synet på politikk og staten. Retorikken om at det ikke er politikere, men enkeltmennesker som skaper fremtiden, synes alltid å måtte vike for mer underliggende fremmedfientlige holdninger. Fordi det er ikke all utvikling som finner sted som følge av politikk - og takk for det. Det liberale(konservative) credo er nettopp at det ikke er bra om politikerne har makt til i stor grad bestemme samfunnsutviklingen, især hva gjelder bosetning, kulturelle preferranser. Kritikken til Tybring-Gjedde minner mistenkelig om venstresidens mantra om at en annen verden er mulig, med påfølgende skrik om mer makt til politikerne, slik at disse kan styre utviklingen. Jeg for min del er godt fornøyd jo mindre politikerne bestemmer, også når det gjelder kulturpolitikken i bred forstand.

3. Jeg er enig i at noen kulturer er bedre enn andre kulturer, såfremt det er meningsfullt å generalisere kulturbegrepet. Deriblant at den vestlige kulturen er overlegen den afrikanske/arabiske kulturen. Men det som gjør vesten overlegen er nettopp dens toleranse og pluralisme. I vestlige liberale-demokratier tillates alle prinsippielt å utøve de deler av sin kultur som ikke strider med loven/verdisynet (som oftest menneskerettighetene), som i stor grad baseres på en tynn universalisme. Nettopp derfor fortsetter den vestlige kultur å være overlegen, gjennom å integrere inntrykk, praksiser og impulser som beriker, samtidig som man (forsøksvis) ikke går i fellen for å unnskylde praksiser som er barbariske med basis i kultur.
Joda, det er unntak til denne beskrivelsen, men langt på vei så synes jeg den er dekkende. Ihvertfall er det slik jeg ser at den vestlige og norske kulturen burde være i møte med andre mennesker og kulturer, nøyaktig hva Tybring-Gjedde mener utover at han ikke liker "fremmedkulturelle" er jeg ikke sikker på.

32 comments:

Anonymous said...

vel uansett er det på tide å kjempe mot islamsk innvandring ,full stopp i inntak fra slike land motsetningene blir bare større og større og større falskspillere en muslimer skal man lete lenge etter ,er på tide det går opp for folk at moderate muslimer er like virkelige som vetter og troll ,de såkalte moderate er også hatere av vesten men bare i skjul og prater pressen etter munnen når det er trøbbel , m

Anonymous said...

Bare et spørsmål: Hvor går grensen for innvandring? Nå er det ca. en halv million innvandrere i Norge, altså 10%. Når er grensen nådd? Er det ved 10%, 20% kanskje ved 50%, eller er det uendelig? Dette er et spørsmål norske politikere bør stille seg ganske fort.

Det sier seg selv at velferdsstaten ikke kan overleve en fortsatt flom av analfabeter fra Afrika og Asia. Enten må vi begrense antallet, eller vi kan begynne å sortere. Hvis vår begrunnelse for en åpen innvandringspolitikk er å hjelpe folk, burde vi heller hjelpe folk der de er, istedet for å la dem komme hit. På den måten kan man redde langt flere med samme pengesum.

På vei til jobb i dag tok jeg en liten opptelling på bussen (i Bergen) Bare 25% av passasjerene så "norske" ut. Resten var stort sett afrikanere og asiater. Jeg synes ikke det er stas å være en minoritet i mitt eget land, men det er vi i ferd med å bli. Det er et par milliarder mennesker i verden som godt kunne tenke seg å komme til Norge, men vi er bare 4 millioner (etniske nordmenn). Det betyr at vi fort kan bli oversvømt. Da mister vi fellesskapsfølelsen. Nå har jeg mye til felles med naboene mine, blant annet historien; våre besteforeldre kjempet sammen mot tyskerne, og bygget deretter opp igjen landet. Dette er bare ett eksempel på hva som skaper fellesskapsfølelse. Jeg har i utgangspunktet ikke så mye til felles med afrikanere. Vi har forskjellig historie, mat, musikksmak, språk, osv. Det er lite å bygge på som gir en fellesskapsfølelse.

Dere som liker flerkulturelle samfunn burde dra på studietur til Jugoslavia, der har man prøvd, eller til Frankrike, der man har jevnlige opptøyer, eller til Malmö, der man også plages med opptøyer, osv. Det flerkulturelle samfunnet er en sosialistisk ønskedrøm, som ikke har rot i virkeligheten. Jeg skulle også ønske at alle i verden kunne leve fredelig sammen. Historien har vist noe annet, og overdreven innvandring til Norge, vil være det som får Norge til å rase nedover statistikken over verdens beste land å bo i. Jeg ønsker meg tilbake til 70-tallet, da vi hadde en passelig mengde med innvandrere her i landet.

Anonymous said...

1. Det er forskjell på å kunne ta opp i seg enn å få stappet det ned i halsen på gåsevis. Du trenger ikke 50000 rednecks for å kunne suge til deg en del av american way of life.
Vi trenger heller ikke 50000 italienere for å kunne nyte en latte.
Men 40000 pakistanere og vips,så er æresdrap, tvangsekteskap, kastesystem og religiøse tvangsforestillinger en del av norge 2010. Berikende ?
2. Liberale instinkter ?
Hva er så liberalt med multikulti samfunnet ?
Det er jo vitterlig trykt ned over oss uten særlig debatt.(til nå)
Hadde ikke staten kunnet ta seg friheter spørs det virkelig om folket hadde sagt ja og amen til dette prosjektet.
3.Gir du antidemokratiske og antiliberale krefter nok spillerom er det i siste instans DIN EGEN frihet som forsvinner med badevannet. Du forfekter en tro på at toleranse og pluralisme gir alle nok spillerom slik at de blir fornøyde. Naivt.

Og tilslutt. Du nevner ikke multikulti med et ord. Hvorfor er dette positivt ? Har du eksmpler på det ?

Anonymous said...

En sentral motforestilling bør vel også melde seg når FrP sine nevnte representanter melder om annen "kultur og ukultur". For ukultur er vel bare noe man importerer....

Anonymous said...

Det mest absurde ved Frp generelt og gjedda spesielt er at de selv er uttrykk for noe nytt i norsk kultur. De på nesten alle måter en blåkopi av hvordan amerikanerene fører sin politikk i sin partikultur. De ligger kanskje en liten erkjennelse i det at gjedda mener amerikansk kulturpåvirkning er "naturlig"?

Uansett, hvem var egentlig sjokkert at Frp deler seg med nynazister?

Anonymous said...

Nynazister?
Hvordan definerer du "Nynazist"?

Jeg tok en "Define" på Google, og fikk:
A member of a fringe group inspired by Adolf Hitler's Nazis.

Det der er sosialistprat.
Kaster rasekortet hver gang ett lovelig ordentlig spørsmål om hvordan Norge vil bli med så mye Innvandring.

Har da aldri sett Tybring-Gjedde snakke om Adolf Hitler eller hans Nazistfrender før.

Han BOR sammen med en Pakistansk dame, og har bodd i Utlandet i 11 år?
Hvordan er dette Rasist eller Nynazist?
Om det å verne om sin egen kultur, sitt eget land som våre forfedre har bygd stein for stein er å være Nynazist skal jeg gladelig bære Swaztikaen døgnet rundt!

Anonymous said...

Tore Tvedt er for mange definasjonen av en nynazist. Kan jo hende skrivefeleifen min forvirret deg, jeg mente "i seng" ikke "i seg", som i at de har meninger omm innvandring til felles.

Nemesis said...

Morsomt at du drar inn liberalisme i innlegget ditt siden Høyre vel er nesten like antiliberalt som SV og Rødt.

Hvis man skulle hatt en liberalistisk innvandringspolitikk ville problamtikken ikke oppstått i utgangspunktet. Men da måtte også vesentlige endringer i det norske velferdssystemet blitt gjennomført.

Liberlismen ville gitt folk muligheten til å komme til norge og skape et eget liv, men de ville ikke fått en krone eller noen som helst annen støtte fra staten, de måtte klart seg selv eller få hjelp fra andre borgere. Man måtte med andre ord ha noe å tilby (arbiedskraft) og man måtte skaffe seg en jobb og betale skatt og på den måten bidra. For å oppnå overnevnte trenger man som oftest å forstå kulturen, språket og inneha kvaliteter som er etterspurt. Være seg arbeidsmoral, utdannelse og erfaring for eksempel.

Analfabete religiøse ekstremister fra steinalderbondesamfunn på andre siden av kloden ville med andre ord ikke tatt turen siden de ikke ville få feit lommebok her oppe. De ville hatt mye større sjanse for å få jobb og inntekt i sitt eget nærområde om det virkelig er slik at de må dra ut av hjemlandet.

Se bare på USA hvor somaliere er i toppen når det gjelder produktivitet og arbeidsdeltakelse kontra Norge hvor de er de aller verste. Mon tro hvor snylterne søker lykken?

Nemesis said...

"Anonymous said...

Tore Tvedt er for mange definasjonen av en nynazist. Kan jo hende skrivefeleifen min forvirret deg, jeg mente "i seng" ikke "i seg", som i at de har meninger omm innvandring til felles."

Så siden Hitler og nazistene var glade i gode motorveier, likte å gå ute i naturen samt verdsatte kunst så er alle kunstsamlere, veiutbyggere og turistforeningen egentli nazister?

Takk og lov for oppegående og smarte personer som deg.

Anonymous said...

Nemesis - først og fremst lær deg forskjellen på nynazister og nazister.

Selvom du overdriver kraftig motorveiers plass i nazistenes ideologi har de ingen plass i nynazister som Tore Tvedt sin...

Frykten for å tape det norske pga ikkevestlig innvandring derimot, er norske nynazisters store frykt og deres viktigste sak. Og nå er dette blitt gjeddas hjertesak.

Synes tonen din er litt vel kjekk for en som ikke klarer å skille nynazister og nazister, men man kan vel ikke vente annet av en som ikke klarer å skille Høyre og SV...

Einar said...

I vg i dag sier Tybring-Gjedde:
"Kronikken jeg har skrevet representerer synspunktene til det store flertall av den norske befolkning. Jeg er mainstream i Norge og sier det du hører på fest eller i selskaper"

Jeg tror han ikke har skjønt at det som skrives i kommentatorfeltene på internett ikke er representativt for det som sies på fest...

Synneva said...

Jeg synes du går litt langt i å postulere at det bare er toleranse, åpenhet og plurarisme som har fått vestlige samfunn til å blomstre og fungere.

Konservative Ross Douthat har en interessant artikkel om dette, hvor han tar utgangspunkt i det amerikanske mottoet "in pluribus unum" (i mangfold, enhet) og fremholder at de som har kjempet for enhetsbiten har vært like viktige for å skape et godt USA som de som mest har fokusert på mangfold. Han skriver bl.a.

During the great waves of 19th-century immigration, the insistence that new arrivals adapt to Anglo-Saxon culture — and the threat of discrimination if they didn’t — was crucial to their swift assimilation. The post-1920s immigration restrictions were draconian in many ways, but they created time for persistent ethnic divisions to melt into a general unhyphenated Americanism.

The same was true in religion. The steady pressure to conform to American norms, exerted through fair means and foul, eventually persuaded the Mormons to abandon polygamy, smoothing their assimilation into the American mainstream. Nativist concerns about Catholicism’s illiberal tendencies inspired American Catholics to prod their church toward a recognition of the virtues of democracy, making it possible for generations of immigrants to feel unambiguously Catholic and American.

http://www.nytimes.com/2010/08/16/opinion/16douthat.html?_r=1

Anonymous said...

Du er ikke jo ikke nordmann selv (delvis polakk). Hvorfor tror du at du kan snakke om dette temaet uten å se på deg selv først....

Anonymous said...

Frps Christian Tybring-Gjedde mener innvandringen truer med å «rive
Norge i filler», og sier at han representerer synet til flertallet. Bli
med i denne gruppen, og bevis at han tar feil! http://www.facebook.com/group.php?gid=103006936426508&ref=mf

Anonymous said...

Eller at han har et poeng: http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU&feature=related

Anonymous said...

Til Einar så kommer vel det helt an på hvem Tybring Gjedde fester med. De fleste fester helst med folk som likner på seg selv, og slik sett blir jeg ikke overrasket om Frp'ere hører mye dritt om innvandrere på fest.

Men om han oppsøker en kaffebar på Blindern er jeg ikke fullt så sikker...

Unknown said...

Pussig dette her, men dersom andres kulturer spredes og hevdes i norsk kultur kalles det multikulturelt og framstilles som noe positivt. Dersom det imidlertid handler om å spre norsk eller vestlig kultur i andre verdensdeler, kalles det for kulturimperialisme. Forstå det hvem som kan.

Eirik Løkke said...

En viktig forutsetning for at jeg skal gidde å bruke tid på å debattere er at vedkommende ikke forholder seg anonym. Generelt vil jeg si at det er ingen som forsvarer de deler av kulturene som bryter med lovverket/våre verdier. Så lenge de personer som kommer til landet vårt bekjenner seg til kravet om universalismen i de norske verdier, så skal folk selvfølgelig få leve ut de sider av sin kultur, som ikke bryter med dette.

Synneva, Jeg poengterte at det var en modell. Naturligvis har sosialt press, og påvirkning utenfor lovverket spilt en rolle. Likefullt er det vestlige liberale demos den beste samfunnsformen for å organisere blandingen mellom felleskap, kultur, subkultur og individualisme.

SvenR said...

Bra innlegg fra trådstarter. Da muren falt i 1989 fikk vi en friere globalflyt av kapital og dermed også en friere flyt av mennesker. For noen er det tungt å erkjenne at Norge ikke er alene i verden.

Eller som det hviskes i krokene i sosialistmiljøer: Kapitalismen er noe svineri, men den er det beste middelet vi har til å oppdatere hue på folk.

Anonymous said...

stusselig diskusjon. kun et par hoder med noe og si.
dere er alle villedet.
elitens plan er splitt og hersk. stå sammen. sett foten ned og opplys deg selv.

gjelder spesielt blogg eier...

Anonymous said...

legg ismene deres på hylla og stå sammen.
ismene tar overhånd.
i am an ist.
not an ism...

Rob Onez said...

Arbeiderpartiet har hatt skylapper i mange år, og dessverre ødelagt dette engang så stolte landet.

Nå flommer landet over av uærlige, uhøflige apekatter som får gjøre akkurat som de vil.

Av 45 innvandrer-forretninger/restauranter jeg hadde med å gjøre i jobbsammenheng i fjor, opererte samtlige med betydelig svart omsetning.

Til sammenlikning hadde jeg med 50 forretninger/restauranter drevet av Nordmenn å gjøre i fjor, hvorav kun 2 opererte med svart omsetning, og i svært beskjedent omfang.

Jeg husker når jeg var liten jeg . . .
. . . knapt en svarting å se noe sted . . .
DET var tider det!

Måtte Jens Stoltenberg brenne i helvete!!!

Anonymous said...

Den største rasismen vi ser i Norge er stakkarsliggjøringen av enkelte innvandrergrupper, de er jo ofre stakkars.

For å ta noen konkrete eksempler, uten å pakke det inn i masse kvasi-akademisk bullshit om definisjoner.

Hvorfor er f.eks Albanere upopulære i Norge. Er det fordi vi Nordmenn er noen rasistiske rasshøl? Eller er det fordi Albanerne er mest kjente som kriminelle narkobaroner i Norge.

Hva med Romfolk/Sigøynere. De er jo driftige folk. I hvertfall når det kommer til å stjele lommeboka di. Kan stigmatiseringen av dem ha noe med det å gjøre?

Eller folk fra Baltikum som kommer på Norgesbesøk. Hyggelige folk, men jeg var ikke så jækla fornøyd med at de var folk fra Litauen som stakk av med båtmotoren min.

Hva med Bulgarere som banker på for et glass vann hos hyggelige eldre mennesker. Hva er takken, jo mishandlet på det groveste og deretter robbet. Svin!

Kan det være at enkelte av disse ambassadørene for sine respektive land rett og slett har en finger med i spillet, som sørger for at de blir stigmatisert, eller utsatt for "rasisme"???

Og slik kan vi fortsette, og jeg har ikke nevnt en eneste direkte fremmedkulturell eller av en annen rase enn meg selv.

Anonymous said...

Syns flere kan være med å støtte Tybring-Gjedde på Facebook :)
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=150141891670291&ref=mf

Anonymous said...

Bloggforfatter skriver: "Jeg er enig i at noen kulturer er bedre enn andre kulturer, såfremt det er meningsfullt å generalisere kulturbegrepet. Deriblant at den vestlige kulturen er overlegen den afrikanske/arabiske kulturen. Men det som gjør vesten overlegen er nettopp dens toleranse og pluralisme."
Vel, den toleransen er den samme toleransen som holder på å ta kverken på vår kultur. Toleransen tar livet av seg selv, for å si det sånn, for særlig tolerante, det er ikke troende muslimer, verken overfor ikke-troende, homofile, kvinner eller you name it. Det er en absurd situasjon, der toleransen har vist seg å være et Domokles-sverd.

Forøvrig: Hun journalist-fjolla til VG, Tora Bakke Håndlykken, stiller dette spørsmålet til Tybring-Gjedde: "Er for mange barn med innvandringsbakgrunn i 17. mai-toget i Oslo i dag?"
FYYYY faen, er det mulig å være så jævla frekk!?!? Det vil være omtrent som å stille et spørsmål som dette, til Jens Stoltenberg: "Synes du det er bra vi deltar i en krig mot islam i Afghanistan for å utrydde flest mulig muslimske barn"?
Faen for en møkkajournalistikk, jeg blir så forbanna. Drittkjærring.

Richard Hode said...

Tybring-Gjedde har helt rett. Venstresiden har feilet totalt i sin primære oppgave: å styrke fagbevegelsen og se til at arbeiderne får sin rettferdige del av økonomien. Siden de internasjonale handelsavtalene har vært inngått har stadig mer av produksjonskapasiteten flyktet til det Fjerne Østen hvor de ikke har tradisjoner som arbeiderrett og demokrati. Dette har kapitalistene utnyttet, og venstresiden har ikke vært i stand til å motstå angrepet på vestens levestandard som det tok 100 års kamp til å opprette.

Arbeidsløsheten i Europa og Amerika er et direkte resultat av alt er billigere når det er laget i Kina. De internasjonale avtalene har trukket sosialistenes tenner, og nå må vestens arbeidere kjempe for sine jobber. (Det fortelles om stålmagnaten Dale Carnegie at han delte arbeiderne i teams som måtte konkurrere mot hverandre om hvem som kunne produsere mer stål. Alle i teamet som tapte fikk sparken fra jobben.)

Nå som venstresiden har tapt den økonomiske krigen har den vendt seg mot de sosiale aspektene av kapitalismen. Dette forklarer sosialistenes forsvar av "likeverdige kulturer" og tøylelsesløs muslimsk innvandring som stemmekveg. De tror at kapitalistenes makt kan bli svekket ved å innføre muslimer som et destabiliserende element. Hovedkassereren av SOS Rasisme, Larsen tror jeg han heter, holdt nylig et foredrag hvor han beskrev et eksempel på denne fremgangsmåten. (Foredraget var omtalt i pressen.) SOS Rasisme, som ble omtalt som "honning," er på aktivt søk etter "svart ungdom som er forbanna" for dermed å skremme folk og påvirke debatten.

Som hevn for å ha tapt den økonomiske krigen har venstresiden erklært krig mot Israel i dets rolle som bufferstat mot Islam. Sosialistenes mål er å se Israel tape og dermed svekke vestens sivilisasjon og kultur, og de har funnet villige allierte i fanatiske muslimer som bruker vold til å spre frykt i Europa. Jeg husker tiden da sosialistene holdt nesa når ordet religion kom opp, men nå er de på siden av "de undertrykte muslimene," og mot jødene og spesielt Israel.

Anonymous said...

"Hovedpoenget i kronikken er så vidt jeg kan bedømme...."

Så du lider av svekket dømmekraft?

Anonymous said...

FRP sier bare det de andre partiene ikke tør å si,men som de mener

Anonymous said...

Men det som gjør vesten overlegen er nettopp dens toleranse og pluralisme.

TOLERANSE??????
Leser du kommentarene under her, viser de fleste innleggene akkurat det motsatte. De viser en stor dose UVITENHET og INtoleranse.

Det viser det som er så typisk med Nordmenn (som tilhører den vestlige delen av verden) ; vi er en gjeng med fjøsnisser som sitter å innbiller oss at vår nasjon og hvordan vi er og løser ting er så mye bedre enn i andre land. Vi greier ikke tenke lenger enn til vår egen nesetipp. MENS vi i virkeligheten er en nasjon som mest ligner bakvendtland. Vi er en søppelnasjon - en drittkultur! DET SUGER MAX Å VÆRE NORSK!!
En gjeng selvgode sauer som følger janteloven, er hva vi er.
Det er latterlig.
Blogger, jeg er enig med deg i enkelte ting. Men de som kommenterer bloggen din her.......vel de er bare individer i denne saueflokken. Og det eneste de kan å si er BÆÆÆÆ, BÆÆÆÆÆÆ. De greier faan ikke å tenke selv, å danne seg sine egne meninger. De mener bare det de andre sauene mener. HVORFOR????
For de er faan meg for dumme til å greie å tenke selv!

Anonymous said...

DreamTeamEris:

... og du er liksom en av de som klarer å tenke selv? På meg så virker det som om du er mest opptatt av å skrike høyt.

Anonymous said...

Tybring-Gjedde og Andersen har noen poeng, men det er dessverre dårlig skrevet og formulert. De vil verne om norsk kultur, men klarer ikke veldig tydelig å formulere hva det innebærer. De vet at de er redde for fremmed kultur, men klarer ikke helt å beskrive hva det er, heller.

Men til saken: Vi bør begrense asylinnvandring til et minimum, og i stedet ta inn ikke-europeere på arbeidskvoter (europeere kan jo komme slik de vil ihht EØS-avtalen). Slik kan vi bidra til at de som kommer hit får jobbe, og sende penger hjem, og slik påser vi at de faktisk reiser hjem igjen når de er ferdige med oppholdet.

Dette er knapt nok kontroversielt, men neppe mulig med SV i regjering, dessverre.

Anonymous said...

Er vel ingen som ikke hadde trodd at nynasister ikke hadde hyllet et slikt utspill. Bare for å realitetsorientere folk, så er det ekstremister på venstresida i politikken som har stått for de verste voldhandlingene etter krigen... Det som imidlertid er temaet her er at det er en majoritet at vanlige folk som er helt enig med han...sosialister som borgerlige, men vi er ennå på det stadiet i norge at så fort man er kritisk ovenfor innvandring så er man rasist. Det er flusst at støtteorganisasjoner, regler og ordninger som skal støtte opp om innvandring, men motsatt vei så er det rasisme, og utringsfriheten er det eneste skjold man har. Folk er lei, møkklei...og det synes i samfunnet nå, selv om naive politikere ikke tør å innse det, og man fortsatt tror folket kjøper tanken om at kulturberikelsen skal overskygge narkotikaen, volden, voldtekter og undertrykkelsen av vestlige verdier som innvandringen fører med seg. Det er fryktelig synd...for slik det er idag så er det politikernes handlingslammelse som skaper mest fremmedskepsis.