Friday, May 20, 2011

Dop de France

Det er et viktig prinsipp at folk blir betraktet som uskyldig inntil det motsatte er bevist utover rimelig tvil. Lance Armstrong har aldri blitt dømt for eller formelt tatt i doping. Men indisiene, sågar tekniske beviser skal visstnok ha avslørt spor av doping i følge L`Equipe, basert på analyser av 1999 prøver i 2005. Serien av påstander om doping mot Lance Armstrong har med jevne mellomrom dukket opp. Tyler Hamilton er den siste i rekken. Spørsmålet er derfor om det ikke er bevist utover rimelig tvil (ihvertfall i moralsk forstand) at Lance Armstrong har dopet seg.

Jeg har tidligere blogget om mitt forhold til Touren og hvordan skandalen med Floyd Landins mer eller mindre spontant fikk meg til å legge vekk sykkelinteressen, da jeg har store problemer med å tro på fairplay. Selv om jeg modererte meg noe, vil nok aldri sykkelinteressen bli den samme. Bevisbyrden i sykkelsporten er nå blitt slik at det er utøverne som må bevise sin uskyld fremfor motsatt - ihvertfall tror jeg det er slik hos den jevne publikummer.

No comments: