Monday, May 30, 2011

Roger Scruton

Sist uke hørte jeg den konservative nestoren Roger Scruton tale på Oslo Militæresamfund i regi document.no. Scrutons viktigste poeng var betydningen av vår (Europa) vestlige kulturarv, inkludert innflytelsen fra kristendommen. Begreper som samfunn og kultur sto sentralt. Videre var utfordringen fra islam og mangel på en integrasjon en del av innlegget.

Hele min kommentar kan du lese på Minerva.

PS! En ting som tilstadighet forundrer meg, det er mulig det ikke burde, men det gjør det likevel, er kommentarene fra den mer innvandringsskaptiske delen av befolkningen. Det er nærmest religiøs vilje til å tolke alt vrangt, men jeg mener selv ikke fanden når han (eller hun) skal tolke bibelen evner å forvrenge så til de grader som en del av disse personene gjør. Jeg ønsker selv å fremstå som et kritisk korrektiv til multikulturalismen og er etter eget sigende mer skeptisk til islam enn mange. Men det er knapt en unnskyldning (snarere tvert imot) for ikke å være intellektuell redelig. Men den type innspill er vel prisen man betaler for en demokratisk offentlighet - ikke desto mindre er det beklagelig for dem av oss som ønsker en mer opplyst nettdebatt.

No comments: