Tuesday, May 03, 2011

Fight of the century

Hayek vs Keynes round two. 

Debatten mellom Hayek og Keynes var på mange måter den store debatten i forrige århundre - en debatt som på langt nær er avsluttet. Finanskrisen bidro til å revitalisere den økonomiske idedebatten hvor Keynes og Hayek fremdeles står som motpoler. Uavhengig av ståsted og argumentasjon - ingen gjør denne debatten bedre enn folka i Econstories. Økonomidebatt gjennom rap - kan det gjøres bedre?

 
Se på denne siden om du ønsker hyperlinker til sider som beskriver argumentene til de to økonomer!

No comments: