Saturday, July 29, 2006

Arne Treholt og meg. Kapitalismus forteller.

Treholtsaken, den kanskje mest omtalte rettssaken i norsk historie, har gjennom lengre tid opptatt Kapitalismus. Det er flere årsaker til dette. Saken er ”krydret” med alle de spesielle ingredienser; Kaldkrig, toppdiplomat, topphemmelig dokumenter, penger, spioner etc som skal til for å skape kontrovers.

For det andre har Kapitalismus selv involvert seg personlig i saken gjennom Studentersamfunnet i Bergen. Det har blant annet ført til at jeg har studert dommen og omstendighetene rundt Treholtdommen ganske nøye. Høsten 2004 hadde vi Arne Treholt selv på besøk, mens vi i 2005 hadde Arne Haugestad, advokaten til Treholt på besøk i forbindelse med lanseringen av boken ”Kappefall – Et varslet justismord”.

I min omgang med Treholt har han gitt et særdeles sympatisk inntrykk, og slo meg som overraskende lite bitter. Videre er hans fremtoning og argumentasjon særdeles overbevisende, samtidig som de involverte fra Treholtsaken, altså aktorat, dommere, politikere i svært beskjeden grad ønsker å uttale seg.

En kan innvende at min omgang med Treholt forkludrer dømmekraften, men jeg tror ikke det.
Poenget er følgende: Denne saken stinker fra ende til annen. Det er så mange hull, uforklarlige feil, selvmotsigelser osv, at det er nærmest utrolig at Arne Treholt ble dømt vurdert etter juridiske kriterier. Men saken var så politisk betent og på høyden av den kaldekrigen, i tillegg til at viktige personer hadde og fremdeles har (Lasse Qvigstad statsadvokat, Tore Schei nåværende høyesterettsjustitiarius) investert betydelig personlig prestisje i saken. Det kunne virke som det simpelthen ikke var mulig for Arne Treholt å få en rettferdig rettergang.

Selvmotsigelsene er ganske godt beskrevet i Haugestads ”Kappefall”, og Harald Stabells arbeid for justismordkommisjonen portrettert i NRK Brennpunkt i vår (du kan logge deg inn på nett-tv å se selv hvis ønskelig) bekrefter ytterligere hvor grufull denne saken er for det norske rettssystem. Ingen vet hva som er og langt mindre hvor originaldommen befinner seg. Rettens premisser for domfellelse kan teknisk sett ikke stemme med virkeligheten (pengebeviset), utvelgelsen av dommere var neppe tilfeldig, forhåndsdømming der Stortinget fratok pensjonen før dommen var rettskraftig (mot bare 2 stemmer) m.m, gjør at denne saken ikke er noe annet enn en sann skandale! Saken illustrerer hvor lite rettsbeskyttelse enkeltmennesker kan tenkes å ha i dette landet under vanskelig omstendigheter.

Justismordkommisjonen må på nytt gjennomgå saken til Treholt, etterforske de involvert på aktoratets side for å se om det bevisst ble manipulert med beviser og dokumenter, og sist men ikke minst frikjenne og komme med en klekkelig erstatning til Arne Treholt!

Mannen som ble utsatt for en prosess, som ikke er en rettsstat verdig.

30 comments:

Anonymous said...

For noe tøv. Arne Treholt er en landssviker. Han burde jo strengt tatt sittet inne enda.

fr.martinsen said...

Han solgte papirer og prøvde å holde det hemmelig. I selvbiografien sin bortforklarer han mye men akkurat dette prøver han ikke på en gang, han bare erkjenner at han gjorde det.

Anonymous said...

I denne saken er jeg helt enig med Kapitalismus.

Treholt-saken er en skandale

Eirik Løkke said...

Poenget er at ingen har noen gang greid å bevise at Treholt solgte hemmelige dokumenter. At Treholt oppførte seg dypt klanderverdig er det ingen tvil om.

Men det betyr ikke at han var skyldig i spionasje. Tvert imot er det som redegjort i innlegget svært mye som tyder på det motsatte.

Og det faktum at det norske rettssystem og samfunn til de grader kan iverksett en slik prosess mot enkeltmennesker uten at det er systemer som avdekker og videre forhindrer dette skremmer veldig.

Anonymous said...

Meget interessant innlegg, godeste Kapitalismus.

Godt å se at du likevel ikke er helt uenig med meg i at rettssystem og påtaleprosesser kan korrumperes, alt etter hva mektige folk (her statsapparatet og/eller PST - nå POT).

Men glem ikke at du egentlig støtter Reagan-doktrinen (kommunisme, i alle dens former og presentasjoner, må bekjempes for enhver pris og med alle mulige midler).

Kanskje du burde minnes din elskede essenser/nyanser-dikotomi, og bli enig med deg selv om at justismordet på Treholt egentlig bare er for en nyanse å regne i USA og vestens kamp mot all og enhver form for kommunisme.. ?


M :-)

Anonymous said...

Det norske rettsvesen stinker.
Utenforstående kan derfor ikke, som følge av dom, vite om folk er skyldige eller ikke.

Eirik Løkke said...

Reagandoktrinen gikk ut på å bekjempe kommunisme "roll back - j.f.dulles":

Ikorthet var det dette som var doktrinen:

"We must stand by all our democratic allies. And we must not break faith with those who are risking their lives—on every continent, from Afghanistan to Nicaragua—to defy Soviet-supported aggression and secure rights which have been ours from birth."

Kan ikke helt se at den innebærer uttrykket "alle mulige midler", hvilket er en viktig (essens) forskjell.

Når det gjelder Treholtsaken så er den på grensen til å være essens\nyans, i og med at det var den eneste saken av betydning som testet rettsvesenet i kaldekrigen som tenderer jeg mot at saken representerer mer enn en nyanse.

Det viktige poenget er at vi har muligheten da Treholt enda er i live og gi mannen sjansen han aldri fikk under kaldekrigen til å renvaske seg. Pluss at det norske samfunn får en mulighet til å lære noe av en viktig prosess.

Anonymous said...

godt innlegg.

Eirik Løkke said...

takk for det snorre.

Anonymous said...

@"We must stand by all our democratic allies. And we must not break faith with those who are risking their lives—on every continent, from Afghanistan to Nicaragua—to defy Soviet-supported aggression and secure rights which have been ours from birth."@

Dette illustrerer meget godt hvor fjern Reagan egentlig var. Aa sammenligne Sovjetinvaderte Afghanistan med stakkars Nicaragua, hvor en folkelig revolusjon ble imoetegaatt av Reaganfinansierte psykopater i Contras, henger overhodet ikke paa greip.

Jeg holder normalt helfrelste Reagansupportere for aa vaere stokk dumme, men tillater nyanser. Slik at jeg kan foreta en konkret helhetsvurdering i det enkelte tilfelle. Maa vel anta at det er det du selv gjoer, Kapitalismus, naar du stoler fullt og helt paa rettsvesen i det daglige, men stusser over den tilsynelatende massive sammensvergelse i Treholtsaken.

Fakta er at i livet saa er det meste egentlig bare shades of grey. Aa dele opp i nyanser og essenser, er langt paa vei aa tendere mot svarthvitttenkning. Men antar du ogsaa ser at det ikke finnes noen klar grense mellom nyanser og essenser, eller hovedregel og unntak, som man sier paa jussen, men snarere at det hele er en glideskala, hvor ingen kan si akkurat hvor essensene stopper og nyansene begynner.

Alt henger sammen med alt. Det er faktisk sant. Og med saa god innsikt i det norske rettsvesen som jeg selv har, vil jeg advare enhver mot aa tro at man kan oppnaa rettferdighet og seier bare fordi man har rett. Det er ikke slik det henger sammen. Aa delta i rettsvesenet er en gamble, og jeg vil ikke anbefale noen aa gaa til sak med mindre de finner det helt umulig aa loese tvisten utenomrettslig.

For aa komme tilbake til Reagansporet, og USA, hva synes Kapitalismus om USAs innsats i Guatemala, der er jo nok en av USAs nyanser i krigen mot kommunisme *som sannelig ikke var Reagans paafunn, selv om doktrinen ble oppkalt etter ham* hvor militaerjuntaer og doedsskvadroner, stoettet av storgodseierne og USAs kapitalinteresser, United Fruit Company m.fl., oedela en totalt demokratisk sosialistisk omveltning, og drepte mangfoldige tusener i aarene 1954 til minst utpaa 90tallet. Fullt ut stoettet av USA, hvis politikere egentlig bare er diplomater for USAs evig ekspansive naeringslivs og kapitalinteresser. Der har du essenser, Kapitalismus.

For oevrig er det som skjer i Guatemala, og som skjedde i Nicaragua, i hoeyeste grad essenser for lokalbefolkningene, mens det for Reagansupportere er mest behagelig aa anse det som nyanser...

For oevrig skulle M ha lyst til aa vite hvem som har fucket opp tastaturet saa til de grader paa denne PCen, hvor omtrent all tegnsetting er helt paa jordet. Noe forbannet turistpakk, helt sikkert.


M

Anonymous said...

Jeg må beklage, men kommer bare ikke over det der Reagan-sitatet. At det går an å bruke Nicaragua som eksempel på rettferdig kommunismebekjempelse, gjør at det formerlig velter seg inne i meg.

De eneste som hadde interesse av å bekjempe sosialistene i Sandinistas, og deres folkelige revolusjon, var de USA-støttede, superrike, folkeundertrykkende jordeiere, som hadde hatt makt over hele landet tilbake til konkvistadorenes dager.

Hva USA har gjort i Nicaragua og Guatemala er totalt uforsvarlig. At Reagan kunne bruke Nicaragua som eksempel, er altså helt hinsides enhver fornuft. Jeg innser mer og mer hvilken tølper Reagan var, uansett hvor mye han var forkjemper for fri tale. Jeg skulle likt å se noen komme med en overbevisende forsvarstale for USAs støtte til Contras. Og selv om Afghanistan var et bedre eksempel, var det jo tydeligvis ikke helt på sporet det heller. Man ser jo hvem USA-støttede Mujahedins (inkludert Osama bin Laden) fikk satt inn til å lede landet - de selvsamme Taliban som et drøyt tiår senere ble USAs fiende nr. en.

Jeg innser mer og mer at jeg FORAKTER republikanere, og alle som støtter dem.

For å sitere NBA-spilleren Charles Barkley: "I was a Republican, until they lost their minds".

Og hvis du, Kapitalismus, tror at Reagan ville vist noen nåde med Treholt, så tror jeg du er sadly mistaken. Hadde Treholt-saken gått i USA, så ville nok Reagan og hans administrasjon gjort alt de kunne for å påvirke sakens gang, koste hva det koste ville av rettsstatsidealer.

For øvrig er M meget lettet over å ha funnet et bedre tastatur!


M

Anonymous said...

Nicaragua, kort oversikt

Greit å bringe litt kalde fakta etter en såpass opphetet meningsytring :-)


M

mrtn said...

Hei, Kapitalismus.
Interessant innlegg, og jeg er enig i det meste av det du sier her, for en gangs skyld.

(selv om jeg nok langt mer er enig med Machiavelli i diskusjonen som følger ang roll-back og Nicaragua. Roll-back innebar jo også dominoteori, og det førte til mye faenskap, bl.a. Operasjon Phoenix, Allende, Iran, Irak, Salvador, Chile, Nicaragua, Panama, Laos, Kambodia, Vietnam, Filippinene, Indonesia, etc. etc. Det er helt klart at rollback var en måte å tenke på som resulterte i massiv menneskelig lidelse og massemord uten nevneverdig politiske resultater.)

Men jeg stoppet egentlig mest innom for å vise deg en husfasade jeg fant i Berlin.

Eirik Løkke said...

Tusen takk for linken Martin. Fantastisk! Regner med jeg kan bruke bildet på i bloggsøyesmed?

Et annet spm, av teknisk art, hvordan får man til lenker på kommentarplassene?

Altså slik MGL avsluttet med her?

Eirik Løkke said...

M, skal ikke kommentere Reaganspesifikt her, bortsett fra din kommentar om Treholt i USA.

Treholts advokat, Arne Haugestad (som forøvrig ikke har veldig mye over til USA) mente at Treholt aldri kunne ha blitt dømt i USA i forhold til rettsprosess, det gikk særlig på ransaking uten rettslig tillatelse, det samme punktet var Per Egil Hegge (forøvrig har mye til overs for Reagan og USA, men SVÆRT lite til overs for Treholt) innepå, at Treholt aldri kunne blitt dømt i USA.

Hvordan spesifikt Reagan administrasjonen hadde reagert vet ingen, men det er et vesentlig skille mellom dømmende og utøvende makt i USA, og i alle tilfeller er det faktisk lite trolig at en sittende administrasjon kunne forandret dommerens konklusjoner.

Anonymous said...

Som du ser, så legger jeg også inn linker i teksten, så siden jeg er først ute, kan jeg jo tre hjelpende til :) Her er programmererkoden for å legge inn link i teksten:

TEXT

URL er da webadressen, og TEXT er hvor du skriver inn ordene eller ordet som skal fungere som link, og kommer opp i blått.

Angående rettssystemet i USA, så har det enkelte beskyttelser av individers rettssikkerhet som vi dessverre ikke har i Norge, men samtidig går det jo an å omgå også disse beskyttelsene, om man har ressurser nok. Husk her på at Hegge, hvorenn skarp han er, særlig om grammatikk og semantikk, ikke er jurist.

Med nok penger og mektige nok medspillere, er det utrolig hva man kan få til av plantede beviser, forsvinninger av kjedelige beviser for forsvaret til tiltalte, personer som kan produseres som vitner eller elimineres som sådanne, alt etter hvem sine interesser de tjener, oppretting av såkalte "legender" (falske dekkhistorier) m.m. CIA vet og kan f.eks. alt om dette.


M

Anonymous said...

Hmm, nå glemte jeg ut at programmererkoden også fungerer for eksempler, altså at malen i seg selv produserer en hyperlink..

Får prøve å dele opp koden da.

Her er første del:og fortsetter slik, uten opphold:

>TEXT


Så får vi se om dette funker bedre...

Hvis ikke, så får du for sikkerhets skyld linken til hjelpesiden om dette på Blogger, som du jo selv er bruker av ved herværende blogg.

Voila!


M

Anonymous said...

Jeg skjønner at det virkelig er viktig å holde tungen rett i munnen når man leker med programmererkoder. Du får bruke linken da ;-)


M

Eirik Løkke said...

Takk for det M.

Anonymous said...

Du legger inn link sånn:
(a href="http://www.stortinget.no/")Gå til Stortinget(/a)

MEN: I stedet for å bruke paranteser, må du bruke klammene "<" og ">". (Tasten som er til høyre for shift nede til venstre på tasturet ditt, Kapitalismus.

"<" = (
">" = )

Anonymous said...

For å linke til e-postadresser skriver du mailto: i stedet for http://

Anonymous said...

Det siste der visste ikke jeg heller, så takk til anonym :)

Anonymous said...

Grunnleggende-html-koders magiske verden kjenner ingen grenser. I morgen tar vi for oss andre del i html-kode-lære-skolen. Følg med folkens!

Eirik Løkke said...

Tusen takk for alle tips! Man lærer så lenge man lever!

mrtn said...

Du kan også formatere skrift med

<b>for fet skrift</b>

<em>for skrift i kursiv</em>

og når du blir skikkelig flink, kan du lære deg hvordan du faktisk skriver krokodilletags uten at de blir plukket opp av nettleseren din...

Mathias said...

Eirik! Treholt var ap-maann du vet det? Da er det rart du gidder å skrive en lang forsvarstale for en ap-mann.

Eirik Løkke said...

Jeg skriver en forsvarstale for rettstatsprinsipper. Disse bør gjelde for alle også Ap medlemmer.

Mathias said...

Joda. Jeg bare tuller litt med deg. Jeg antar du forsto min ironi.

Eirik Løkke said...

Noen ganger er det vanskelig å forstå om du er ironisk eller ikke, siden det meste av det du skriver i grunnen høres ironisk ut.

Men ok. Jeg skal gi deg " the benefit of doubt" inntil videre :)

Anonymous said...

Det er vanskelig å forstå Treholtsaken uten å kjenne hans hemmelige militære karriere som spesialoperatør ved Marinejegerkommandoen i Ramsund. Sjekk denne linken:

http://www.tronsmo.no/index.php?action=sok&enkelt_filter=tittel&enkelt_query=ninjateknikk